Image
GP #5

Digitalisering och Artificiell Intelligens för VA-verksamheter

Att driva förbättringsarbetet är inte lätt. Inom VA-området är det ett stora uppdämt (!) behov av underhålla anläggningarna. Då behöver taxemedlen användas på så optimalt det bara går. Processerna behöver bli mer effektiva och kraftigt förbättras.

Det är tyvärr allt för många förbättringsprojekt som inte når fram till visionerna om en verkligt omvälvande förbättring. Det beror på många orsaker, där en är att man inte har förståelsen och förmågan att använda sig av digitalisering på rätt sätt.

Det är alltför vanligt att digitalisering ses som att skaffa av ett nytt verksamhetssystem. Här behöver vi drastiskt tänka om. En viktig del är att förstå är att alla våra krav på digitala verktyg utgår från de värdeskapande flödena, vilket i huvudsak är processer eller projekt. Med det som grund kommer du att se ett helt annat angreppssätt på hur digitaliseringen kan användas.

Vi delar in digitalisering i fyra olika områden, vilket du kommer att lära dig mer om. Att se begreppet digitalisering på det sätt underlättar kraftigt för dig att bringa ordning i era tankar och i ert utvecklingsarbete. Det kommer att bli lättare för dig att fokusera, eftersom det blir mer strukturerat. Annars är det lätt att allt är diffust och diskussionerna kring digitalisering blir både “högt och lågt” och inom en massa olika områden.

Artificiell intelligens är en del i digitaliseringen. Det är än så länge att se som ett verktyg som vi kan använda oss av för att bli bättre i vårt arbete att skapa värde. I en framtid när Generell AI finns, så kanske vi får omvärdera att se AI bara som ett verktyg, men än så länge är det så vi bör se det. AI ger dig fördelar inom olika områden vilket du kan använda dig av i utvecklingen av din verksamhet; i allt från beslut, analyser, utredningar och förslag.

Image

Vem är kursen till för?

Utbildningen vänder sig till dig som är chef inom en VA-verksamhet, såsom VA-chef eller enhetschef. Om VA hos er ligger inom Samhällsbyggnadskontoret så är det även för dig som är Samhällsbyggnadsdirektör, eller liknande.

Utbildningen är även till för dig som driver förbättringsarbetet i er verksamhet, där du behöver kunna förstå hur ni kan använda digitalisering och artificiell intelligens för att bli mer effektiv och göra mer till mindre resurser. Samt den vänder sig också till hela personalen när verksamheten bestämt sig för att målmedvetet satsa på förbättringsarbete.

"Kunskap om vad de digitala verktygen kan göra för vår verksamhetsutveckling är avgörande för att lyckas att förbättra oss.” 
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

2.995 kr

Till beställning

Flera tillfällen finns, vilket som passar dig väljer du i beställningsformuläret.

För att gå kursen som lärarledd utbildning - Begär offert

Kommande kursdatum

 • Torsdag 2 maj, kl 13:00
 • Torsdag 23 maj, kl 13:00

Kursfakta

 • Kurslängd är 3,5 timmar online live och tillkommande tid för egna övningar efter utbildningen.
 • Tillgång till löpande coachning i grupp, under sex månader.
 • 45 minuter verksamhetsunik coachning.
 • 6 månaders tillgång.
 • Övningar.
 • Support via e-post utöver coachningssamtalen.

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

2995 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd är 3,5 timmar online live och tillkommande tid för egna övningar efter utbildningen.
 • Tillgång till löpande coachning i grupp, under sex månader.
 • 45 minuter verksamhetsunik coachning.
 • 6 månaders tillgång.
 • Övningar.
 • Support via e-post utöver coachningssamtalen.

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

2995 kr

Beställ

För att gå kursen som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd är 3,5 timmar online live och tillkommande tid för egna övningar efter utbildningen.
 • Tillgång till löpande coachning i grupp, under sex månader.
 • 45 minuter verksamhetsunik coachning.
 • 6 månaders tillgång.
 • Övningar.
 • Support via e-post utöver coachningssamtalen.

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Dagens behov är nästan överväldigande

 • En föränderlig värld ställer allt högre krav
 • Vikten av en förändringsbenägen kultur
 • Dina tre värdeskapande arbetssätt
Modul 2

Rätt fokus ger rätt resultat

 • Behovet av att byta fokus i vår verksamhet för att lyckas
 • Att förstå kundens resa och dennes upplevelse
 • Effektivitet och produktivitet, samt hur de förhåller sig till varandra
Modul 3

Processorientering

 • Definition på begreppet process
 • Verksamhetsstruktur och kraven på digitala verktyg
 • Utifrån-in vy kontra inifrån-ut vy
Modul 4

Digitalisering - definition

 • Den fyra dimensionerna i digitaliseringen
 • Hur du använder respektive dimension för att nå framgång
 • Vilka krav du behöver ställa inom respektive dimension
Modul 5

Digitaliserad process

 • Körbar processer - nästa nivå av digital ledning
 • Integration mellan verksamhetssystem
 • Användande av robot - RPA
Modul 6

Artificiell intelligens

 • Användande av AI i våra processer
 • AI’s olika användningsområden
 • Trender inom AI

Modul 7

Digital uppföljning

 • Mätpunkter och mål
 • Instrumentbrädor
 • Tillitsbaserad styrning på riktigt

Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

E-UTBILDNING MED STÖD

3,5 + 2 timmar

Ja

Ja

Ja

6 månader

Nej

2 x 90 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Nej

Nej

2.995 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

LÄRARLEDD KURS

5 timmar

Nej

Ja, 5+ st

Ja

6 månader

Ja, för övningar

2 x 90 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Ingår

Ingår

enl. offert

Kontakta för offert

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

3,5+2 timmar

Ja

Ja

Ja

6 månader

Nej

2 x 90 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Nej

Nej

2995 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

5 timmar

Nej

Ja, 5+ st

Ja

6 månader

Ja, för övningar

2 x 90 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Ingår

Nej

enl. offert

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • Mycket tydlig förklaring till digitalisering.
 • Matts (lärarens) är pedagogisk och utbildningen är strukturerad på ett bra sätt, bra uppdelning i kapitel, förinspelade videor där man kan gå tillbaka och lyssna igen.
 • Övningarna vi fick med oss var krävande och givande.
 • Lättfattligt och många bra exempel från verkligheten..
 • Bra föreläsare.
 • Gav en helt ny vy på digitaliseringen vilket jag uppskattade.
 • Indelningen i de fyra områdena gjorde det enklare för oss att angripa problemet hos oss.

Medelbetyg 8,6 av 10