Image

Utbildningar

Kompletta utbildningar

BÅDE FÖR DIG SOM ÄR EXPERT ELLER HELT SAKNAR ERFARENHET AV FÖRÄNDRINGSARBETE
Vi erbjuder ett flertal utbildningar med avsikten att höja din kunskap för att kunna utveckla din organisation gentemot Business Excellence. För att du skall ha möjligheten att välja erbjuder vi både utbildningar personligt eller som online träningar (e-learning), eller som en kombination av de båda. De personliga utbildningarna kan ske både som öppna utbildningar där deltagare kommer från olika organisationer, eller som organisationsinterna utbildningar, vilket också kan anpassas efter ert behov.

  • Onlineutbildning i egen takt

    Inga resor. Inga andra kostnader. Gå utbildningen på kontoret, hemma eller varför inte i mobilen var du nu än råkar vara.

  • E-learning med webbmöten i grupp

    Onlinelearning och schemalagda möten för särskilda kursavsnitt, frågor-och-svar sessioner. Du får färdiga mallar och tillgång till verktyg som du kan använda i din organisation för att uppnå förändringen.

  • Lärarledda kurser hos er

    Ni väljer utbildningen och vi kommer till er för att säkerställa att alla deltagare får kunskapen för att kunna implementera detta i organisationen.

Image

Framgångsrik digitalisering och AI

Utbildningen är för dig som på ett eller annat sätt driver förbättringsarbetet inom När du har gått halvdags-utbildningen vet du hur du ska använda digitalisering och AI för att bli mer effektiv och få mer gjort med mindre resurser.

Läs mer och anmäl dig

Image

Designa din process, från idé till verklighet

Den här utbildningen är till för dig som ska skapa processer i er verksamhet. I den här utbildningen får du lära dig hur du skapar din process på ett bra sätt. På ett sätt som folk faktiskt kan läsa och få hjälp av. Inte för grovt och inte heller för detaljerad.

Läs mer och anmäl dig

Image

Framgångsrik förändringsledning

I den här utbildningen - Framgångsrik förändringsledning - kommer du både att lära dig människors drivkrafter och motstånd, och också hur du kan tänka, planera och driva ditt förbättringsprojekt för att lyckas.

Anmäl dig här

Image

JUST NU DELTAR 508 PERSONER I NÅGON AV VÅRA UTBILDNINGAR

VÅRA KURSER - ÄVEN SOM ONLINEUTBILDNINGAR

Grundutbildningar i förbättringsarbete

Image
GP #1

BPMN - Grunder

Att använda ett språk som fler kan förstå är avgörande om man vill nå fram med sitt budskap. Att då följa en standard när du ritar dina processer är en självklarhet.

Gör en förfrågan

Image
GP #2

Grunder i BPM,
BAM och RPA

Med dessa teorier och tekniska stöd tar ni er digitalisering och processer till nästa nivå.

Gör en förfrågan

Image
GP #3

Att leda effektiva möten

Möten är en stor del av vår verksamhet. Att leda effektiva möten är en konst som innebär enorma besparingar och ökad glädje. Här lär du dig den konsten.

Gör en förfrågan

SoBE - Shaper of Business Excellence

Image
SoBE #1

Grundläggande processteori

Lär er grundläggande terminologi och metodik, så att prata samma språk med varandra och kan fokusera på att skapa värdeskapande flöden.

Läs mer och beställ

Image
SoBE #2

Plan för framgångsrik förbättringsledning

Lär dig hur du skapar grunden för ett framgångsrikt förbättringsarbete, med en tydlig plan för hur ni ska arbeta.

Läs mer och beställ

Image
SoBE #3

Kartlägg dina processer

Innan ni inleder förbättringen är det viktigt att förstå ert nuvarande läge. Med rätt förståelse blir kommande förbättring så mycket bättre.

Läs mer och beställ

Image
SoBE #4

Designa en kraftigt förbättrad verksamhet

Utbildning om hur ni skapar en kraftigt förbättrat framtida läge - en helt ny nivå i er verksamhet som minskar svinnet och ökar kundvärdet.

Läs mer och beställ

Image
SoBE #5

Införande av din förbättrade process

Arbetet är inte slut när man designat ett bättre flöde, utan det fortgår med ett kraftfullt införande i verksamheten.

Läs mer och beställ

Image
SoBE #6

Leda med ständig förbättring

Led din process på det sätt som entusiasmerar ditt team, ger kunderna ökat värde och ger finansiell styrka

Läs mer och beställ

Image
SoBE #7

Certifierad förbättringsledare

Den ultimata utbildningen där du lär dig att leda och genomföra förbättringsarbetet i vilken organisation som helst. Den innehåller alla SoBE utbildningar från 1-6 och lite till...

Läs mer och ansök

Image
SoBE #8

Certifierad verksamhetsdesigner

I den här utbildningen får du lära dig allt från att skapa en plan för förbättringsarbetet, till att kartlägga nuvarande verksamhet, designa en kraftigt förbättrad verksamhet, utveckla och inför den i verksamheten, samt också hur man som processledare ska leda den nya processen.

Läs mer och ansök

Image
SoBE #9

Framgångsrik förändringsledning

I den här utbildningen - Framgångsrik förändringsledning - kommer du både att lära dig människors drivkrafter och motstånd, och också hur du kan tänka, planera och driva ditt förbättringsprojekt för att lyckas.

Läs mer och beställ

Modeller och verktyg

Image
MV #1

Mätning och uppföljning i en processorganisation

Med dessa teorier och tekniska stöd tar ni er digitalisering och processer till nästa nivå.

Gör en förfrågan

Image
MV #2

Hur du sätter upp
och leder ett förbättringsinitiativ

Som chef och ledningsgrupp vill det till att sjösätta rätt grupp för uppgiften och att ge dem rätt förutsättningar, för att lyckas med förbättringsarbetet.

Gör en förfrågan

Image
MV #3

LEAN för tjänsteorganisationer

LEAN är vanligen sett för produktion, men faktum är att det är än mer viktigt i en tjänsteorganisation. Lär dig mer om LEANs 14 ledningsprinciper och hur ni kan använda dessa till er fördel.

Gör en förfrågan

Image
MV #4

Hur du skapar ett långsiktigt hållbart ledningssystem

Kvalitetsledning och verksamhetsstyrning är avgörande för att lyckas i en verksamhet. Här lär du dig hur ni för samman olika typer av förbättringsarbeten, så att de tillsammans skapar en helhet för er. 

Gör en förfrågan

Image
MV #5

Nyttovärdesanalys

Som chef och ledningsgrupp vill det till att sjösätta rätt grupp för uppgiften och att ge dem rätt förutsättningar, för att lyckas med förbättringsarbetet.

Läs mer och beställ

Image
MV #6

Hur du leder en workshop

LEAN är vanligen sett för produktion, men faktum är att det är än mer viktigt i en tjänsteorganisation. Lär dig mer om LEANs 14 ledningsprinciper och hur ni kan använda dessa till er fördel.

Gör en förfrågan

Projektstyrning och -ledning

Image
PSL #1

Grundläggande projektteori

I den här utbildningen får du lära dig de grundläggande teoretiska delarna för att du och ni ska lyckas i er verksamhet med ert projektarbete.

Läs mer och beställ

Image
PSL #2

Fördjupad projektteori för nyckelrollsinnehavare

Alla behöver dela samma förståelse för vad ett projekt är och vad deras roll är i projektet. Allt detta lär du dig, så att ni kan arbeta mer effektivt och hjälpas åt att lyckas i projekten

Läs mer och beställ

Image
PSL #3

Effektiv
projektplanering

I den här utbildningen lär du dig att ta emot uppdragsbeskrivningen och att analysera behovet. Utifrån det så lär du dig att ta fram vad som ska göras, i vilken ordning det ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det.

Läs mer och beställ

Image
Helena Broberg, Förbättringsledare

“Utbildningen gav mig möjlighet att se hur allt hänger ihop och hur man ringar in helheten ner till detaljnivå. Konkreta verktyg med mjuka värden hur man exempelvis applicerar till gruppen.

​ Matts förmåga att tackla alla frågor där han skalar av till kärnan på ett systematiskt sätt ger en tydlighet när han knyter ihop sammanhanget och skapar en stark relation till gruppen och förtroende. Utbildningen gav verktygen att utgå ifrån kunden i fokus."

Image
Anita Håkansson, Kvalitetssamordnare och verksamhetsdesigner

“Matts fick mig till förståelsen hur saker och ting hänger ihop, där helheten visar att det ena inte utesluter det andra, utan hur allt vävs ihop.

Det är enkelt att arbeta med Matts och han är väldigt logisk där han förklarar på ett vettigt sätt som både inspirerar och är lyssnande. Ett bevis på det är hans enorma förmåga att få med sig folk. Han får oss att tänka framåt och på helheten.

Genom den digitala utbildningen kan jag själv ta den tiden jag vill utan att vara styrd. Här kan jag och mina kollegor själv genomföra utbildningen och sedan samlas i grupp för att diskutera innehåll och lärdomar.

Om du inte mött Matts tidigare så kommer du snart märka att han är medryckande, strukturerad och involverande på ett positivt sätt. Här kommer du att ryckas med för att vara delaktig.

Känslan av effektivitet och lösningsfokus är framträdande och man vill verkligen vara delaktig i utbildningen och arbetet."