Image
SoBE #1

Grundläggande processteori

Att driva förbättringsarbetet är inte lätt. En del ligger i att vi som människor är generellt förändringsobenägna. Vi vill gärna ha förbättringar i verksamheten men vi vill inte själva behöva förändra oss eller vårt arbetssätt.

En annan del är att vi inte är överens om den grundläggande terminologin. Vi pratar helt enkelt inte samma språk när det kommer till förbättringar och hur vi skapar värde, samt vad som är viktigt i vår verksamhet. För att lyckas så behöver du fokusera på era värdeskapande flöden.

Ett av de tre arbetssätt som skapar värde i vår verksamhet är processer, vilket är avgörande att ha kunskap om. I denna utbildning får du lär dig mer om det grundläggande delarna för att lyckas med förbättringsarbetet och kring hur processorientering och processfokus kommer att kunna hjälpa er.

Image

Vem är kursen till för?

Utbildningen vänder sig till dig som driver förbättringsarbete i någon form och behöver kunna förklara för medarbetare och andra intressenter grunderna kring ert förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig också till dig som personligen vill veta mer om förbättringsarbete och processer. Samt den vänder sig också till hela personalen när verksamheten bestämt sig för att målmedvetet satsa på förbättringsarbete.

Vi har många verksamheter som låtit hela organisationen genomgå utbildningen för att lägga grunden för ett lyckat samarbete kring förbättringsprojekten.

"“Om ni inte förstår grunderna och inte delar samma förståelse så är det lätt att prata förbi varandra och på så sätt öka förvirringen istället för att skapa trygghet och ordning”  -Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris onlinekurs

4500 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd från 4,5 timmar
 • Coachning 2x90 minuter.
 • 6 månaders access till materialet
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris onlinekurs

4500 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd från 5,5 timmar
 • Tillgång till e-learning i upp till 6 mån
 • 8 mallar och checklistor
 • Extramaterial med fördjupning
 • Support med personlig coach
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

4500 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd från 4,5 timmar
 • Coachning 2x90 minuter.
 • 6 månaders access till materialet
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Inledning

 • En föränderlig värld ställer allt högre krav
 • Vikten av en förändringsbenägen kultur
 • Våra tre värdeskapande arbetssätt
Modul 2

Rätt fokus ger rätt resultat

 • Vi behöver byta fokus i vår verksamhet för att lyckas
 • Att förstå kundens resa och dennes upplevelse
 • Effektivitet och produktivitet, samt hur de förhåller sig till varandra
Modul 3

Processorintering

 • Definition på begreppet process
 • Vikten av att ha en verksamhetsstruktur, och vad en sådan är
 • Utifrån-in vy kontra inifrån-ut vy
Modul 4

Förändringsresan i en verksamhet

 • Den mänskliga förändringsprocessen
 • Vikten att se förbättringar som en investering
Modul 5

Kom igång - Skapa din första processkarta

 • Hur du ritar processer.
 • Hur du lyckas med förbättringsarbetet
 • Olika angreppssätt i förbättringsarbetet
 • Vikten av en metod för att stödja förbättringsarbetet
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Pris

ONLINEKURS

4,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

4500 kr/deltagare

Beställ

E-UTBILDNING MED STÖD

4,5 timmar

Ja

Ja

Ja

24 månader

8 st

2 x 90 min

Nej

Ja

Ja, inramad

Nej

6500 kr/deltagare

Beställ

LÄRARLEDD KURS

6,5 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

24 månader

Ja

2 x 90 min

Nej

Ja

Ja, inramad

Ingår

8800 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

ONLINEKURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Pris

4,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ingår

4500 kr/deltagare

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Pris

6,5 timmar

Ja

Ja

Ja

24 månader

8 st

2 x 90 min

3 x 40 min

Ja

Ja, inramad

Nej

6500 kr/deltagare

LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Pris

6,5 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

6 månader

Ja

2 x 90 min

Nej

Ja

Ja, inramad

Ingår

8800 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • "Bra förklarat, intressant, fick mig att tänka efter hur vi arbetar och en bättre förståelse för processkartläggning. Inte lika negativt inställd längre."
 • "Övergripande, gjorde att syftet med processer förstods och varför det är viktigt med processer, och nätverk. Samarbete över gränser behövs och att stuprör inte följer processerna."
 • "Bra upplägg med bra pedagogik och tydligheten."
 • "Matts (lärarens) pedagogiska och strukturerade sätt, bra uppdelning i kapitel, förinspelade videor där man kan gå tillbaka och lyssna igen."
 • "Reflektionsdelen efter varje avsnitt (utan att stanna upp och ställa sig dessa frågor är det lätt att det blir intressant men inte fastnar någon längre tid)"
 • "Lättfattligt, många bra exempel från verkligheten, pedagogiskt."
 • "Bra föreläsare, bra exempel, bra reflektionsfrågor."
 • "Lagom långa videos, bra förklarat och bra ritade bilder."
 • "Framförandet var bra samt innehållet låg på en lagom nivå."
 • "En bra sammanfattning av processarbete."
 • "Förhållandevis enkel, pedagogisk och strukturerad."
 • "Uppdelad i avsnitt som kan tas ett och ett eller flera i taget, bra och insatt kursledare, pedagogiskt upplagd."
 • "Grundlig genomgång."
 • "Tydlig, bra med uppdelade pass."
 • "Upprepning, entusiastisk utbildare, mycket exempel."
 • "Bra föreläsare, övergripande och lätt att hänga med/förstå."
 • "Den noggranna genomgången, möjligheten att gå tillbaka, spola fram när man har gått igenom osv."
 • "Tydliga avsnitt."
 • "Bra föreläsare och bra med fokus på mjuka värden."

  Betyg 8,2 av 10