Image

Om oss

Mitt namn är Matts och jag anser….att arbetet skall vara roligt och upplyftande, och att vi skall känna att vi gör positiv skillnad för någon när vi går till arbetet varje dag. Jag anser att vi skall fokusera helhjärtat på att leverera värde till våra kunder, oavsett vad vi kallar dem (brukare, elever, patienter, klienter, eller varför inte bara…..kunder).

Jag anser också att vi måste ständigt förbättra oss för att vi skall må bättre och för att vi skall leverera ett ännu bättre värde, oavsett vad vi gör. Jag tror på dig som vill driva och ha kunskap inom förbättringsarbete. Jag vill hjälpa dig att lyckas. Tillsammans kan vi förändra världen i en positiv riktning, verksamhet för verksamhet.

Därför skapade jag Clean Stream AB efter att ha arbetat i 20 år med förbättringsarbete i andra företag. Min tanke var att i egen regi kunna säkerställa att vi ger dig den allra bästa och mest genuina stödet som bara går att få.

Clean Stream AB är ett mindre bolag som arbetar i ett stort nätverk. I nätverket har vi resurser som kan täcka upp allt som behövs för att förbättra en verksamhet.

Image

Vi hjälper andra med

 • Förändringsledning (eller förbättringsledning som vi kallar det)
 • Gruppdynamisk utveckling
 • Ledarskapsutveckling, generellt men också specifikt inom processer och projekt
 • Verksamhetsstyrning (Business Process Management)
 • Tekniskt utveckling av körbara processer och IT-stöd
 • Utveckling av kundupplevelser (Customer Experience och Service Design)
 • Processkartläggning och -design
 • Införande av kvalitetsstandarder (ISO)
Image

Vårt fokus är att hjälpa organisationer att öka sitt välmående med hjälp av att bli mer effektiva och leverera ökat värde till sina kunderna. Detta medför också många gånger sänkta kostnader och ökade intäkter, eller en budget i balans där de finansiella medlen används på bästa sätt.

Som grund i det arbetet har vi flera sammanhängande filosofier, huvudsakligen dock Business Process Management (BPM) och att fokusera på kaizen, det vill säga en kontinuerlig förbättring.

Siktet är inställt på det som på engelska heter Business Excellence vilket enkelt kan översättas med att vara förträfflig i sitt förvärv.

Utifrån mer är 25 års erfarenhet kring utveckling av olika metoder för att genomföra förbättringsarbete, så har vi skapar metoden Shaper of Business Excellence. Detta gör att vi kan säkerställa att en verksamhet som tar sig an att arbeta med förbättringar, också med säkerhet når målet att bli en bättre, roligare och ekonomiskt sundare verksamhet. Det vill säga; på väg mot att nå Business Excellence.

Image

Vi arbetar med utbildning och coachning, samt som projektledare och expert. Våra kunskaper, metoder och verktyg har hjälpt ett stort antal organisationer att utvecklas steg-för-steg gentemot Business Excellence.

Vår breda erfarenhet från olika verksamheter kommer väl till pass när det gäller att se helheter och liknelser från andra håll.

Vi har erfarenhet från

 • Kommunal verksamhet
  • Social bistående
   • Biståndshandläggning
   • Genomförande och uppföljning av insatser
  • Utbildning
   • Ansökningar
   • Planering och genomförande
  • Administration såsom personal, ekonomi, politiska ärenden, ...
  • Samhällsutveckling
   • Strategisk utveckling
   • Exploatering
   • Vatten och avlopp
   • Avfall
   • Gator och park
 • Kommunala bolag
 • Regional verksamhet inom sjukvård
 • Mindre entreprenörsdrivna företag
 • Större tjänsteföretag
  • Kassa och handel
  • Kontrollverksamhet
  • Bygg och utveckling
  • ...
 • Större tillverkande företag
  • Stål
  • Plast
  • Fordon
  • ...
Image

Med denna långa och breda kunskap och erfarenhet är jag säker att vi också kan hjälpa dig att utvecklas och förbättras, på vägen mot Business Excellence.

Tänk på att...
”Vi är vad vi repetitivt gör. Förträfflighet är således inte en aktivitet, det är en vana.” - Aristotle

Välkommen att kontakta mig och oss.

Matts Rehnström
Grundare av Clean Stream AB