Image

Workshop för offentlig verksamhet

Digitalisering

Anmälan till workshop - 1995 kr

Vad workshoppen innehåller

Under workshoppen kommer vi ha till största delen förberedd material som vi finner kritiska för framgång med digitaliseringsinititativ. Allt detta är baserat på över 30 års erfarenhet med att arbeta med digitala system.

Du kommer bland annat...

  • Lära dig exakt vad ni behöver göra för att följa EUs senaste direktiv
  • Få klarhet i komplexa IT termer inom digitalisering
  • Hur du undviker onödiga IT kostnader
  • Hur vi fick ned handläggningstiden från 35 dagar till 2 sekunder.
  • Varför molntjänster är framtiden
  • Vad robot, automatisering och AI kan användas till för att skapa ökat värde för både kund och verksamhet

Och mycket annat..

Tider och format

Workshoppen hålls under en förmiddag under 3 olika tillfällen i Januari 2024. Du kan delta under den session som passar dig.

Tillfälle 1: Onsdag 16:e Januari  13.00-17.00

Tillfälle 2: Onsdag 23:e Januari  13.00-17.00

Tillfälle 3: Onsdag 30:e Januari  13.00-17.00

Anmälan till workshop - 1995 kr

Anmäl dig innan den 31/12 och få boken "Lite som Dalai Lama fast för organisationer" utan extra kostnad.

Workshoppen hålls av Matts Rehnström

I över 30 år har Matts hjälpt organisationer att öka sitt välmående med hjälp av att bli mer effektiva och leverera ökat värde till sina kunderna. Detta medför också många gånger sänkta kostnader och ökade intäkter, eller en budget i balans där de finansiella medlen används på bästa sätt. En stor del av detta är med hjälp av digitalisering.

Till exempel Bodens kommun som minskade behovet av manuell hantering av dispensärenden med 90%. Detta samtidigt som tiden att serva fastighetsägaren minskade från i medeltal 35 dagar till två sekunder i de helt automatiska flödena

Vi på Clean Stream ser fram emot att även hjälpa er.

Image