Image
SoBE #7

Certifierad Förbättringsledare

Detta är den mest omfattande utbildningen vi på Clean Stream erbjuder. Den stödjer dig som ska ansvara och driva ett förbättringsarbete i din verksamhet. Utbildningen utvecklades för drygt 15 år sedan tillsammans med dåvarande Sverige Kommuner och Landsting i samband med projektet eServicess Norrbotten. Från 2010 har Clean Stream drivit utbildningen i egen regi och den har utvecklats och förbättrats i flera omgångar.

I den här utbildning kommer du att få lära dig allt från att skapa en plan för förbättringsarbetet, till att kartlägga nuvarande verksamhet, designa en kraftigt förbättrad verksamhet, utveckla och inför den i verksamheten, samt också hur man som processledare ska leda den nya processen.

Vi erbjuder ovan delar som enskilda utbildningar också, men detta är allt som ingår i dessa utbildningar med tillägg för hur man som förbättringsledare också leder helheten och får med verksamheten på arbetet. Utan deras deltagande så kommer alla förbättringsarbeten bara att nå så långt. Det är tyvärr realiteten för allt för många sådana arbeten.

Som stöd rakt igenom hela utbildningen och arbetet som du utför i din egna verksamhet, är metoden Shaper of Business Excellence. Den guidar dig hela vägen i VAD du ska göra, i VILKEN ORDNING och i detalj HUR. Inget är lämnat åt slumpen. Då förbättringsarbetet handlar om människor och att vi ska behöva genomgå förändringar, så finns det tillräckligt med osäkerhet i hur dessa människor bemöter arbetet. Då är det tryggt att ha en väl utveckla och beprövad metod att följa.

I slutet på utbildningen så erbjuds du att certifiera dig och blir då en så kallad Shaper of Business Excellence Practitioner.

Under utbildningens gång kommer du att utföra ett, eller flera, förbättringsarbeten i din egna verksamhet. Detta är en viktig del för att du som deltagare också kan kunna säkerställa att du kan applicera det du lär dig. Då utbildningen också är omfattande är det nödvändigt att sätta de teoretisk kunskaperna i praktisk användning. Detta kommer sedan att ge nya tankar, idéer och frågor, vilket vi löpande under hela utbildningen diskuterar. På så sätt har vi ett konstant lärande, applicerande och utvärderande.

Ytterligare en sak som är unikt i denna utbildning är att vi tillåter “medföljande chef” att också vara med på delar av utbildningen. Den av er valda chefen får tillgång till de grundläggande delarna i utbildningen, samt också den avslutande modulen kring processledning.

Vem är kursen till för?

Denna utbildning vänder sig till dig som ska på uppdrag från högsta ledningen driva förbättringsarbetet i din verksamhet. Typiska tjänster som passar in på detta är verksamhetsutvecklare, digitaliseringsledare, kvalitetssamordnare, processutvecklare, med flera.

Det viktiga är att du har, eller ska få, ett uppdrag i att förbättra din verksamhet, där du behöver ett handfast stöd i VAD som ska genomföras, i VILKEN ORDNING det ska göras, samt också HUR det ska göras. Då kommer utbildningen ge dig allt det du behöver för att lyckas med uppdraget, och inte bara med att genomföra lite små förbättringar här och där, utan att på ett genomgripande sätt förflytta verksamheten till nytt sätt att tänka och att arbeta.

"Om vi inte förbättrar oss nu, så när?
Om inte du driver på för förbättring, vem ska då göra det?"
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

89.800 kr

Ansök för att gå kursen

För att gå kursen i större grupp -
Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 10 månader med mixat lärande + tid för övning
 • 70+ timmar med inspelat material
 • 40+ timmar med online coachning
 • Fyra gånger en timme med personlig coachning för bara dig och din verksamhet
 • Tre dagars fysisk träff
 • 24 månaders tillgång
 • 180+ kursavsnitt indelat i sju moduler
 • Övningar
 • Support via e-post utöver de coachningssamtal vi har varannan vecka

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

89,800 kr

Ansök

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 10 månader med mixat lärande + tid för övning
 • 70+ timmar med inspelat material
 • 40+ timmar med online coachning
 • Fyra gånger en timme med personlig coachning för bara dig och din verksamhet
 • Tre dagars fysisk träff
 • 24 månaders tillgång
 • 180+ kursavsnitt indelat i sju moduler
 • Övningar
 • Support via e-post utöver de coachningssamtal vi har varannan vecka

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

89,800 kr

Ansök

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 10 månader med mixat lärande + tid för övning
 • 70+ timmar med inspelat material
 • 40+ timmar med online coachning
 • Fyra gånger en timme med personlig coachning för bara dig och din verksamhet
 • Tre dagars fysisk träff
 • 24 månaders tillgång
 • 180+ kursavsnitt indelat i sju moduler
 • Övningar
 • Support via e-post utöver de coachningssamtal vi har varannan vecka

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Grunderna för en lyckat verksamhet

Åtkomst till utbildningen Grundläggande processteori

 • Varför behovet av att bli bättre?
 • Vikten av rätt kultur i organisationen
 • Våra sätt att skapa värde i vår verksamhet
 • Effektivitet och produktivitet
 • Förändringsledning
 • Hur du skapar värdeskapande flöden
Modul 2

Hur man bedriver workshop

Åtkomst till utbildningen Hur man bedriver workshops

 • Workshop, den genomgripande arbetsformen
 • Förberedelse av din workshop
 • Genomförande med tips och trick, både för fysisk som online workshop
 • Uppföljning av gjort arbete och presentation
Modul 3

Förändringsledning

 • Människan i en förändring med förändringens fyra rum och hur vi påverkas, samt DABDA, den mänskliga processen när vi utsätts för förändringar.
 • SCARF - den mänskliga hjärnans påverkan på hur vi ser vårt arbete och hur vi möter förändringar.
 • Kotter’s åtta steg för förändringsledning.
 • Knoster’s fem komponenter.
 • Wendelheims öppenhets- och tillitsspiral.
 • LEAN’s 14 ledningsprinciper och hur de kan stötta oss i att fokusera på vad som är verkligen viktigt i vår verksamhet, och då möta förändringar som sker.
 • Hur vi som ledare inspirerar och ger underlag för motivation till förändring.
 • Hur en genomtänkt verksamhetsstruktur underlättar arbetet.
 • Rätt mottagare av resultatet.
 • Förändringsarbetets fallgropar och hur man undviker dem.
Modul 4

Planera och organisera ditt förbättringsinitiativ

 • Organisationens syfte, utseende och vilja till förändring
 • Kunden resa igenom verksamheten
 • Hur man identifierar verksamhetens processer
 • Koppling mellan processer, organisationen och kundens förväntan
 • Identifiering och prioritering av områden att förbättra
 • Planering av förbättringsinitiativet
 • Skapande av kommunikationsplan
Modul 5

Kartlägga och förstå den nuvarande verksamheten

 • Mätning och inhämtning av data
 • Kartläggning av nuvarande verksamhet/process
 • Kartläggning av interaktioner, överlämningar, verksamhetssystem och uträkning av processen komplexitet
 • Hur du skapar en vision för en bättre process
Modul 6

Designa en kraftigt förbättrad verksamhet

 • Från vision till verklighet
 • Design av kundens interaktioner (tjänstedesign)
 • Hur du skapar en kraftigt förbättrad verksamhet
 • Utveckling av verksamhetsstrukturen
 • Definition av verksamhetsperspektiv
 • Automationsanalys
 • Analys av verksamhetsobjekt
 • Mätning och uppföljning (Business Activity Monitoring) för att skapa en instrumentbräda
 • Byggande av prototyp för digitalisering
 • Nyttovärdesanalys
 • Framgångsrik planering och presentation av plan för utveckling och införande
Modul 7

Utveckla och införa din kraftigt förbättrade process

 • Identifiering och utveckling av styrande och stödjande dokumentation och resurser
 • Definiering av möten, på ett helt nytt sätt
 • Utveckling av verksamhetens produktkatalog
 • Rolldefinition
 • Utveckling av nya systemkomponenter
 • Utveckling av digitaliserad/körbar process
 • Hur du gör upphandlingar med krav säkerställt kopplade till processens behov
 • Utveckling av instrumentbräda
 • Checklista för driftstart (långt mycket mer än bara en checklista…)
Modul 8

Leda med ständiga förbättringar

 • Rollerna processägare och processledare
 • Hur man planerar sin process för framgångsrikt utförande
 • Hur man säkerställer förutsättningar för att lyckas i verksamheten
 • Gruppdynamisk utveckling - IMGD
 • Ledarskap, på riktigt och kopplat till det värdeskapande arbetet
 • Hur man utvärderar och följer upp din nya process
 • Kaizen, ständig förbättring
Ansök för att gå kursen

Kursupplägg

Utbildningen sker under cirka 10 månaders tid. Det är en lång tid och det är det avsiktligen för att du ska ha möjlighet att kunna applicera det du har lärt dig i din egen verksamhet.

Du bestämmer själv vilka eller hur många delar av din verksamhet som du vill arbeta med under perioden. Du kanske hinner med en lite större process, eller så kanske du satsar på flera något mindre processer. Oavsett, så är det viktiga att du hela tiden använder det du lär dig.

Då det inspelade materialet finns tillgängligt för dig i sin helhet under utbildningen så har du möjlighet att studera allt under en kortare period för att sen arbeta i verksamheten. Eller så tar du det stegvis; du lär dig och använder, för att sedan lära dig igen och använda.

Du kan alltid gå tillbaka och se om delar som du vill veta mer om eller som du behöver just i det aktuella arbetet.

Image

Du får löpande stöd av Clean Streams duktiga coacher. Detta stöd ger vi i form av frekventa möten online där vi går igenom dina frågor och du får återkoppling på det material du arbetat med.

Till dessa möten online så har vi också tre fysiska träffar där vi mer på djupet kan gå igenom ditt arbete och också genomföra vissa övningar tillsammans. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt lärande och att din verksamhet ska kunna få direkt nytta av det du lär dig. 

Image

För att gå kursen i grupp, oavsett utbildningsform - Begär offert

Ansök för att gå kursen

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Kurslängd, lärande

Kurslängd, egen tid för applicering

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

E-UTBILDNING MED STÖD

10 månader

70h eget + 40h coach

Egen ambition, ca 200 timmar

Ja

Ja

Ja

24 månader

60+ st

20 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

89.800 kr/deltagare

Ansök för att gå kursen

LÄRARLEDD KURS

10 månader

9 tillfällen á 2 dagar

Egen ambition, ca 200 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

24 månader

60+ st

10 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

102.400 kr/deltagare

Begär offert

Internutbildning för organisation? Begär offert

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Kurslängd, lärande

Kurslängd, egen tid för applicering

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

10 månader

70h eget + 40h coach

Egen ambition, ca 200 timmar

Ja

Ja

Ja

24 månader

60+ st

20 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

89,800 kr/deltagare

LÄRARLEDD KURS

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Kurslängd

Kurslängd, lärande

Kurslängd, egen tid för applicering

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Pris

10 månader

9 tillfällen á 2 dagar

Egen ambition, ca 200 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

24 månader

60+ st

10 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

102,400 kr/deltagare

Begär offert

Internutbildning för organisation? Begär offert


Image

Den här utbildningen är genomtänkt och skapar fullt förtroende.

"Den här utbildningen är genomtänkt och skapar fullt förtroende. Kunskapen fick mig att betrakta allt annorlunda och upptäckte oupptäckta saker i vår organisation. Matts förmåga att bjuda på sig själv då han blommar ut under föreläsningarna är ett nöje att se. Nyckeln med utbildningens kunskap är att lyfta omedvetet till medvetet. Utbildningen gav mig hur jag får fram bilder och hur lösningarna ser ut, samt vilken påverkan som behövs för att i helhet och detalj skapa verksamhetsmodeller."

- Maria Stenmark