Image
SoBE #8

Certifierad Verksamhetsdesigner

Den stödjer dig som ska jobba med att planera, kartlägga, designa och införa processer i din verksamhet. Utbildningen utvecklades för drygt 15 år sedan tillsammans med dåvarande Sverige Kommuner och Landsting i samband med projektet eServicess Norrbotten. Från 2010 har Clean Stream drivit utbildningen i egen regi och den har utvecklats och förbättrats i flera omgångar.

I den här utbildning kommer du att få lära dig allt från att skapa en plan för förbättringsarbetet, till att kartlägga nuvarande verksamhet, designa en kraftigt förbättrad verksamhet, utveckla och inför den i verksamheten, samt också hur man som processledare ska leda den nya processen.

Vi erbjuder ovan delar som enskilda utbildningar också, men detta är allt som ingår i dessa utbildningar med tillägg för hur man som förbättringsledare också leder helheten och får med verksamheten på arbetet. Utan deras deltagande så kommer alla förbättringsarbeten bara att nå så långt. Det är tyvärr realiteten för allt för många sådana arbeten.

Utbildningen går parallellt med utbildningen Certifierad Förbättringsledare. Denna utbildning fokuserar på dig som agerar i rollen Verksamhetsdesigner och arbetar nära de som är Förbättringsledare. Dessa två roller arbetar dagligen inom en verksamhet med dess ständiga förbättringar. Utbildningen Certifierad Förbättringsledare innehåller allt som denna utbildning innehåller, med tillägg för mer kunskap kring ledarskap, förändringsledning och projektplanering. Ser du att detta är något som du behöver också, kolla då in utbildningen Certifierad Förbättringsledare.

Som stöd rakt igenom hela utbildningen och arbetet som du utför i din egna verksamhet, är metoden Shaper of Business Excellence. Den guidar dig hela vägen i VAD du ska göra, i VILKEN ORDNING och i detalj HUR. Inget är lämnat åt slumpen. Då förbättringsarbetet handlar om människor och att vi ska behöva genomgå förändringar, så finns det tillräckligt med osäkerhet i hur dessa människor bemöter arbetet. Då är det tryggt att ha en väl utveckla och beprövad metod att följa.

I slutet på utbildningen så erbjuds du att certifiera dig och blir då en så kallad Shaper of Business Excellence Practitioner.

Under utbildningens gång kommer du att utföra ett, eller flera, förbättringsarbeten i din egna verksamhet. Detta är en viktig del för att du som deltagare också kan kunna säkerställa att du kan applicera det du lär dig. Då utbildningen också är omfattande är det nödvändigt att sätta de teoretisk kunskaperna i praktisk användning. Detta kommer sedan att ge nya tankar, idéer och frågor, vilket vi löpande under hela utbildningen diskuterar. På så sätt har vi ett konstant lärande, applicerande och utvärderande.

Ytterligare en sak som är unikt i denna utbildning är att vi tillåter “medföljande chef” att också vara med på delar av utbildningen. Den av er valda chefen får tillgång till de grundläggande delarna i utbildningen, samt också den avslutande modulen kring processledning.

Vem är kursen till för?

Denna utbildning vänder sig till dig som ska på uppdrag från högsta ledningen driva förbättringsarbetet i din verksamhet. Typiska tjänster som passar in på detta är verksamhetsutvecklare, digitaliseringsledare, kvalitetssamordnare, processutvecklare, med flera.

Det viktiga är att du har, eller ska få, ett uppdrag i att förbättra din verksamhet, där du behöver ett handfast stöd i VAD som ska genomföras, i VILKEN ORDNING det ska göras, samt också HUR det ska göras. Då kommer utbildningen ge dig allt det du behöver för att lyckas med uppdraget, och inte bara med att genomföra lite små förbättringar här och där, utan att på ett genomgripande sätt förflytta verksamheten till nytt sätt att tänka och att arbeta.

"Om vi inte förbättrar oss nu, så när?
Om inte du driver på för förbättring, vem ska då göra det?"
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
E-utbildning från

79,900 kr

Ansök för att gå kursen

För att gå kursen i större grupp -
Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 10 månader med mixat lärande + tid för övning
 • 60+ timmar med inspelat material
 • 40+ timmar med online coachning
 • Fyra gånger en timme med personlig coachning för bara dig och din verksamhet
 • Tre dagars fysisk träff
 • 24 månaders tillgång
 • 160+ kursavsnitt indelat i sju moduler
 • Övningar
 • Support via e-post utöver de coachningssamtal vi har varannan vecka

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

79,900 kr

Ansök

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 10 månader med mixat lärande + tid för övning
 • 60+ timmar med inspelat material
 • 40+ timmar med online coachning
 • Fyra gånger en timme med personlig coachning för bara dig och din verksamhet
 • Tre dagars fysisk träff
 • 24 månaders tillgång
 • 160+ kursavsnitt indelat i sju moduler
 • Övningar
 • Support via e-post utöver de coachningssamtal vi har varannan vecka

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

79,900 kr

Ansök

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 10 månader med mixat lärande + tid för övning
 • 60+ timmar med inspelat material
 • 40+ timmar med online coachning
 • Fyra gånger en timme med personlig coachning för bara dig och din verksamhet
 • Tre dagars fysisk träff
 • 24 månaders tillgång
 • 160+ kursavsnitt indelat i sju moduler
 • Övningar
 • Support via e-post utöver de coachningssamtal vi har varannan vecka

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Grundläggande teori om förbättringsarbete

 • Varför behovet av att bli bättre?
 • Vikten av rätt kultur i organisationen
 • Våra sätt att skapa värde i vår verksamhet
 • Effektivitet och produktivitet
 • Förändringsledning
 • Hur du skapar värdeskapande flöden
Modul 2

Hur man bedriver workshop

 • Workshop, den genomgripande arbetsformen
 • Förberedelse av din workshop
 • Genomförande med tips och trick, både för fysisk som online workshop
 • Uppföljning av gjort arbete och presentation
Modul 3

Planera och organisera ditt förbättringsinitiativ

 • Organisationens syfte, utseende och vilja till förändring
 • Kunden resa igenom verksamheten
 • Hur man identifierar verksamhetens processer
 • Koppling mellan processer, organisationen och kundens förväntan
 • Identifiering och prioritering av områden att förbättra
 • Planering av förbättringsinitiativet
 • Skapande av kommunikationsplan
Modul 4

Kartlägga och förstå den nuvarande verksamheten

 • Mätning och inhämtning av data
 • Kartläggning av nuvarande verksamhet/process
 • Kartläggning av interaktioner, överlämningar, verksamhetssystem och uträkning av processen komplexitet
 • Hur du skapar en vision för en bättre process
Modul 5

Designa en kraftigt förbättrad verksamhet

 • Från vision till verklighet
 • Design av kundens interaktioner (tjänstedesign)
 • Hur du skapar en kraftigt förbättrad verksamhet
 • Utveckling av verksamhetsstrukturen
 • Definition av verksamhetsperspektiv
 • Automationsanalys
 • Analys av verksamhetsobjekt
 • Mätning och uppföljning (Business Activity Monitoring) för att skapa en instrumentbräda
 • Byggande av prototyp för digitalisering
 • Nyttovärdesanalys
 • Framgångsrik planering och presentation av plan för utveckling och införande
Modul 6

Utveckla och införa din kraftigt förbättrade process

 • Identifiering och utveckling av styrande och stödjande dokumentation och resurser
 • Definiering av möten, på ett helt nytt sätt
 • Utveckling av verksamhetens produktkatalog
 • Rolldefinition
 • Utveckling av nya systemkomponenter
 • Utveckling av digitaliserad/körbar process
 • Hur du gör upphandlingar med krav säkerställt kopplade till processens behov
 • Utveckling av instrumentbräda
 • Checklista för driftstart (långt mycket mer än bara en checklista…)
Modul 7

Leda med ständiga förbättringar

 • Rollerna processägare och processledare
 • Hur man planerar sin process för framgångsrikt utförande
 • Hur man säkerställer förutsättningar för att lyckas i verksamheten
 • Gruppdynamisk utveckling - IMGD
 • Ledarskap, på riktigt och kopplat till det värdeskapande arbetet
 • Hur man utvärderar och följer upp din nya process
 • Kaizen, ständig förbättring
Ansök för att gå kursen

Kursupplägg

Utbildningen sker under cirka 10 månaders tid. Det är en lång tid och det är det avsiktligen för att du ska ha möjlighet att kunna applicera det du har lärt dig i din egen verksamhet.

Du bestämmer själv vilka eller hur många delar av din verksamhet som du vill arbeta med under perioden. Du kanske hinner med en lite större process, eller så kanske du satsar på flera något mindre processer. Oavsett, så är det viktiga att du hela tiden använder det du lär dig.

Då det inspelade materialet finns tillgängligt för dig i sin helhet under utbildningen så har du möjlighet att studera allt under en kortare period för att sen arbeta i verksamheten. Eller så tar du det stegvis; du lär dig och använder, för att sedan lära dig igen och använda.

Du kan alltid gå tillbaka och se om delar som du vill veta mer om eller som du behöver just i det aktuella arbetet.

Image

Du får löpande stöd av Clean Streams duktiga coacher. Detta stöd ger vi i form av frekventa möten online där vi går igenom dina frågor och du får återkoppling på det material du arbetat med.

Till dessa möten online så har vi också tre fysiska träffar där vi mer på djupet kan gå igenom ditt arbete och också genomföra vissa övningar tillsammans. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt lärande och att din verksamhet ska kunna få direkt nytta av det du lär dig. 

Image

För att gå kursen i grupp, oavsett utbildningsform - Begär offert

Ansök för att gå kursen

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Kurslängd, lärande

Kurslängd, egen tid för applicering

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

E-UTBILDNING MED STÖD

10 månader

70h eget + 40h coach

Egen ambition, ca 200 timmar

Ja

Ja

Ja

24 månader

60+ st

20 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

79,900 kr/deltagare

Ansök för att gå kursen

LÄRARLEDD KURS

10 månader

7 tillfällen á 2 dagar

Egen ambition, ca 200 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

24 månader

60+ st

10 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

Offert

Begär offert

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Kurslängd, lärande

Kurslängd, egen tid för applicering

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

10 månader

70h eget + 40h coach

Egen ambition, ca 200 timmar

Ja

Ja

Ja

24 månader

60+ st

20 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

79,900 kr/deltagare

LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Kurslängd, lärande

Kurslängd, egen tid för applicering

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

10 månader

7 tillfällen á 2 dagar

Egen ambition, ca 200 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

24 månader

60+ st

10 x 90 min

4 x 60 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

Offert

Begär offert

Internutbildning för organisation? Begär offert


Kristina Sennblad

Utbildningen passar där behov finns att aktivt fördjupa sig i processer.

"För mig innebar den både utveckling i praktiska verktyg och reflektion runt beslutsprocessen, kvalitet och strategiska frågor. Mervärdet var den analys och de slutsatser vi kom fram till tillsammans i dialog.

Matts illustrerar med många exempel. Genom hans lyhördhet för oss deltagare i vad vi behövde blev hans exempel en kunskapskälla. Här lärde jag mig att tänka processer, se strukturer och bli medveten om vanliga fallgropar. Kunskapen som Matts har, i kombination med viljan att förstå gruppen, gör det lätt att koppla teorin till verkligheten och de utmaningar vi i vår organisation har.

Den här utbildningen i digital form med både inspelade föreläsningar och diskussioner i realtid är praktisk rent logistikmässigt, vilket besparar tid. Det ger också en möjlighet att gå tillbaka och se om vissa delar."

- Kristina Sennblad
Förbättringsledare