Image
SoBE #4

Designa en kraftigt förbättrad verksamhet

Så du vill att det ska bli bättre i din verksamhet? Då är du inte ensam, för det finns ett stort behov av att designa en bättre verksamhet. En verksamhet där det är en glädje att arbeta och man får som medarbetare energi utav att vara på jobbet, vilket naturligtvis märks hos kunderna, vad ni än må kalla dem. För personer som känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra arbete och kan göra det på ett sätt som är utan irritation och strul, ger också ett bra värde.

Innan du har kommit hit har du naturligtvis redan kartlagt din verksamhet. Har du inte det och vill veta mer om hur du gör; kolla då in utbildningen Kartlägga och förstå din verksamhet.

Då är det dags att designa din framtid. Här lär du dig hur du gör för att komma så långt det bara går. “Jag lärde mig att ta i när jag skapar visionen, vilket var skönt” skrev en deltagare. Det är rätt. Rabattera inte era tankar innan ni ens har kommit igång. Det kommer andra att sköta om ändå, tyvärr. Här lär du dig att designa den framtid som du och ni vill se i verksamheten.

Du lär dig också att bevisa att det som ni tänkt också är genomförbart, och därtill att det är en bra investering i verksamheten. Du kommer att komma ur utbildningen, och det arbetet du gör med den kunskapen, med en ritning på exakt hur ni vill ha ert värdeskapande flöde ska se ut och därtill med en plan på hur du ska genomföra utvecklingen och införandet. Samt, ett bevis på att det är lönsamt för verksamheten. Det går inte att säga “nej” till en sådan plan.

Image

Vem är kursen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som har kartlagt din verksamhet och skaffat dig förståelse om den, samt då vill gå vidare och designa upp ett framtida förbättrat läge. Och inte bara med små justeringar, utan ett läge som är långt mycket bättre än vad ni har idag. Du vill också kunna presentera det hela för den ansvarige på ett övertygande sätt.

Du kanske arbetar i rollen som verksamhetsutvecklare, digitaliseringsledare, kvalitetsutvecklare eller liknanden. Storlek på verksamheten och processen som du vill designa är egentligen inte relevant, för angreppssätten är det samma oavsett.

"Kartlägga är en sak, att designa din framtida kraftigt förbättrade verksamhet, det är en annan sak.” 
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv.)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

19800 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 6,5 timmar
 • 12 månaders access till materialet
 • 15 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

19800 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 6,5 timmar
 • 12 månaders access till materialet
 • 15 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

19800 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 6,5 timmar
 • 12 månaders access till materialet
 • 15 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Inledning

 • Vikten av att tänka nytt, djärvt och annorlunda
 • Vad design av en process innebär
 • Hur du lägger upp ditt eget arbete under utbildningen
Modul 2

Servicedesign

 • Att förstå kundens resa där processen är en del
 • Designa kundens gränssnitt, sett från kundens perspektiv
 • Avstämning med kunden
Modul 3

Processdesign

 • Design av ett kraftigt förbättrat värdeskapande flöde
 • Hur du namnger processer och aktiviteter, och varför det är viktigt
 • När du skapar delprocesser
Modul 4

Modelleringsspråket BPMN

 • Varför BPMN
 • Grundläggande notation
 • Avancerade notation för att kunna bygga körbara processer
Modul 5

Verksamhetsobjekt

 • Vikten av att identifiera och beskriva verksamhetsobjekt och dess tillstånd
 • Hur du identifierar och beskriver verksamhetsobjekt
 • Skapande av en objektsmodell
 • Hur du bestämmer och beskriver ett verksamhetsobjekts tillstånd
Modul 6

Roller och kompetens

 • Vikten av att ha roller istället för befattningar och organisationer
 • Hur du identifierar roller i processe
 • Namngivning och beskrivning av roller
Modul 7

Verksamhetsstruktur

 • Verksamhetsstrukturens avgörande för helheten och som del i kvalitetsledningssystemet
 • En verksamhetsstrukturs ingående delar och vad de betyder
 • Hur du skapar och underhåller er verksamhetsstruktur
Modul 8

BPM, RPA och digitaliserade processer

 • Styrkan i att tänka enligt Business Process Management
 • Hur vi bygger körbara processer
 • Vad Robotic Process Automation är och hur vi kan använda det i vår framtida process
Modul 9

Mätning och uppföljning av din nya process

 • Business Activity Monitoring
 • Ta fram mätvärden
 • Momentana värden och statistik
 • Hur du designar en instrumentbräda
Modul 10

Nyttovärdesanalys

 • Vad en nyttovärdesanalys är och varför du måste göra en
 • Identifiera nyttovärden
 • Beräkna nyttovärden och skapa en nyttograf
Modul 11

Planering och presentation

 • Hur du skapar en plan för utveckling och införande
 • Uppdatering av nyttovärdesanalysen med kostnader
 • Förberedelse och presentation för uppdragsgivaren
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

ONLINEKURS

6,5 timmar

Ja

Nej

Ja

12 månader

20 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Ingår

Nej

- kommer -

Beställ

E-UTBILDNING MED STÖD

11,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

20 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

19800 kr/deltagare

Beställ

LÄRARLEDD KURS

21 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

25+ st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

23400 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

ONLINEKURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

6,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

20 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Ingår

Nej

- kommer -

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

11,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

20 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

19800 kr/deltagare

LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

21 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

25 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

12500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • “Kursen är lättillgänglig, man kan genomföra den när man vill och repetera avsnitt. Utbildningen tydliggör hur vi skall arbeta i verksamheten och ger en gemensam terminologi. Nyanställda kan introduceras löpande.”
 • "Lättsamt, lärorikt, kan gå tillbaka"
 • "Lätta och direkta presentationer. Lagom långa avsnitt."