Image
GP #6

Designa din process, från idé till verklighet

Det finns många ritade processer i alla världens verksamheter. Tyvärr är många av dem inte till någon större hjälp för medarbetarna. Det finns allt för många processer som ligger på processernas kyrkogård. Det är kanske i bästa fall någon, ofta centralt placerad individ, som jagar på att verksamheten ska följa dessa processer. Men medarbetarna ser ingen större nytta av dem. Möjligen har man tagit till sig dem på en väldigt grov nivå.

Det hjälper många gånger endast ytligt, för det är för grovt för att vi ska hamna i diskussioner som verkligen lyfter fram problemområden, så att vi tillsammans kan lösa dem. Vi behöver bli mer detaljerade för att verkligen kunna förbättra oss.

I den här utbildningen får du lära dig hur du skapar din process på ett bra sätt. På ett sätt som folk faktiskt kan läsa och få hjälp av. Inte för grovt och inte heller för detaljerad, utan på en tillräckligt detaljerad nivå så att de ger oss en grogrund för att kunna diskutera ingående delar på ett konstruktivt sätt. För det är först när vi kommer ner till en viss nivå som vi kan börja lösa vissa problem som ofta funnits i verksamheten under lång tid.

Du kommer att få lära dig det standardiserade notationssättet BPMN (Business Process Modeling and Notation) för hur vi ritar processer. Du kommer också få lära dig en mängd med tekniker för att skapa en väl fungerande process. Det är inte “bara att rita” en process, utan det ligger en stor kunskap bakom för att den ska bli så bra så att dina medarbetare kommer att uppleva att det ger dem något att titta på den. Och inte bara att titta på den, utan att också följa den.

Vem är kursen till för?

Den här utbildningen är till för dig som ska skapa processer i er verksamhet. Du agerar typiskt i rollen som verksamhetsutvecklare, eller som vi på Clean Stream benämner det; verksamhetsdesigner. Du kan ha den rollen centralt i verksamheten, i någon avdelning eller inom IT.

"En process som ingen läser eller förstår, ger inget som helst värde och vore lika bra ogjord. Däremot kan en process som är väl designad ge klarhet i verksamheten som är ovärderlig.” 
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

3.995 kr

Till beställning

Flera tillfällen finns, vilket som passar dig väljer du i beställningsformuläret.

För att gå kursen som lärarledd utbildning - Begär offert

Kommande kursdatum

 • Anpassas till kund

Kursfakta

 • Kurslängden omfattar 1,5 timme i inspelat material samt fyra timmar online live-utbildning och tillkommande tid för egna övningar.
 • Tillgång till löpande coachning i grupp, under sex månader.
 • 45 minuter verksamhetsunik coachning.
 • 6 månaders tillgång.
 • Övningar.
 • Support via e-post utöver coachningssamtalen.

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

3995 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängden omfattar 1,5 timme i inspelat material samt fyra timmar online live-utbildning och tillkommande tid för egna övningar.
 • Tillgång till löpande coachning i grupp, under sex månader.
 • 45 minuter verksamhetsunik coachning.
 • 6 månaders tillgång.
 • Övningar.
 • Support via e-post utöver coachningssamtalen.

Kursen erbjuds som

 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

3995 kr

Beställ

För att gå kursen som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängden omfattar 1,5 timme i inspelat material samt fyra timmar online live-utbildning och tillkommande tid för egna övningar.
 • Tillgång till löpande coachning i grupp, under sex månader.
 • 45 minuter verksamhetsunik coachning.
 • 6 månaders tillgång.
 • Övningar.
 • Support via e-post utöver coachningssamtalen.

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Introduktion till förbättringsarbete, del 1

 • En föränderlig värld ställer allt högre krav
 • Vikten av en förändringsbenägen kultur
 • Våra tre värdeskapande arbetssätt
Modul 2

Introduktion till förbättringsarbete, del 2

 • Projekt och dess definition
 • Process och dess definition
 • Effektivitet och produktivitet
Modul 3

Introduktion till förbättringsarbete, del 3

 • Rita en process
 • Logiskt och körbar process
 • Verksamhetsstruktur
Modul 4

Business Process Modeling and Notation

 • Grundläggande symboler och dess betydelse
 • Utvalda avancerade symboler för att öka förståelsen av processen
 • Tips och trix att använda för framgång
Modul 5

Rita din egen process

 • Hur du ritar processer
 • Övning att skapa med påföljande utvärdering och återkoppling av resultatet
Modul 6

Att använda digitalisering

 • Den digitala rollen i din process
 • Nytt tankesätt än “bara ännu ett verksamhetssystem”
 • Integration mellan verksamhetssystem
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

E-UTBILDNING MED STÖD

1,5 + 3,5 timmar

Ja

Ja

Ja

6 månader

Nej

2 x 60 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Nej

Nej

3.995 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

LÄRARLEDD KURS

6 timmar

Nej

Ja, 5+ st

Ja

6 månader

Ja, för övningar

2 x 60 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Ingår

Ingår

enl. offert

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

3,5+2 timmar

Ja

Ja

Ja

6 månader

Nej

2 x 60 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Nej

Nej

3995 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

6 timmar

Nej

Ja, 5+ st

Ja

6 månader

Ja, för övningar

2 x 60 min

1 x 45 min

Ja

Ja

Ingår

Nej

enl. offert

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • Mycket tydlig förklaring till digitalisering.
 • Matts (lärarens) är pedagogisk och utbildningen är strukturerad på ett bra sätt, bra uppdelning i kapitel, förinspelade videor där man kan gå tillbaka och lyssna igen.
 • Övningarna vi fick med oss var krävande och givande.
 • Lättfattligt och många bra exempel från verkligheten..
 • Bra föreläsare.
 • Gav en helt ny vy på digitaliseringen vilket jag uppskattade.
 • Indelningen i de fyra områdena gjorde det enklare för oss att angripa problemet hos oss.

Medelbetyg 8,6 av 10