Image
PSL #3

Effektiv projektplanering

Tänk att det är så många projekt som inte når sitt mål. Det blir för dyrt eller det tar för lång tid. Eller så resulterar projektet i fel saker, något som beställaren eller mottagaren inte önskat.

Men det är inte för dina projekt. Du är ju här och intresserad av att skapa en bra grogrund för ditt kommande projekt. Att skapa en bra plan är grunden till att lyckas med ditt projekt. Lyckas du inte planera ditt projekt, så planerar du att inte lyckas.

I den här utbildningen lär du dig att ta emot uppdragsbeskrivningen och att analysera behovet. Utifrån det så lär du dig att ta fram vad som ska göras, i vilken ordning det ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Därtill så lär du dig hur du skapar en projektspecifikation där projektplanen är en del. Du lär dig också att beskriva projektet ingående utifrån den uppdragsbeskrivning du fått av projektägaren. Samt också hur du förbereder och genomför beslutpunkten där du presenterar din projektplan och -beskrivning.

Image

Vem är kursen till för?

Utbildningen vänder sig till dig som ska agerar i rollen som projektledare och då vill lära dig att göra en väl genomarbetad projektplan på kort tid. Det du lär dig är generiskt och gäller oavsett projektets storlek, det vill säga både för en ny Öresundsbro som byggandet av din nya friggebod.

"Tänk så många projekt som misslyckas. Det blir för dyrt, det tar för lång tid och/eller så blir resultatet inte det man räknat med. Det behöver inte vara så om planeringen hade skett på ett bättre sätt.” 
-Matts Rehnström

"He who fails to plan, plan to fail.” 
-Winston Churchill

"By failing to plan, you are preparing to fail.” 
-Benjamin Franklin

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

8.800 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 5,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 14 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

4500 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 5,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 14 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

4500 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 5,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 14 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Introduktion och grunder

 • W4OH-formeln ger dig struktur i all din planering.
 • Hur du definierar ditt projekt.
 • VARFÖR är viktigt för att lyckas.
Modul 2

Planering, steg 1

 • Genomförande av intressentanalys.
 • Identifiering av vad som projektet ska genomföra.
 • WBS och PBS-diagram.
Modul 3

Planering, steg 2

 • Sortering och organisera allt som ska ske.
 • PERT-diagram.
Modul 4

Planering, steg 3

 • Koppling av aktiviteter till tiden.
 • Gantt-schema.
 • Resursbeläggning; rätt person på rätt plats.
Modul 5

Projektspecifikation

 • Hur du genomför en riskanalys.
 • Identifiering av åtgärder och hur du lägger in det i planen.
 • Hur du beskrivning omfattning och avgränsning för ditt projekt.
Modul 6

Presentation av projektplanen

 • Förberedelse för presentation.
 • Genomförande av beslutspunkt (BP).
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

ONLINEKURS

5,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

14 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

8.800 kr/deltagare

Beställ

E-UTBILDNING MED STÖD

5,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

14 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

11.500 kr/deltagare

Beställ

LÄRARLEDD KURS

8 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

20 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

14.400 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

ONLINEKURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

5,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

14 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

4500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

5,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

14 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

6500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

8 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

6 månader

20 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

8800 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • Lättsamt, lärorikt, och mycket bra att man kan gå tillbaka.
 • Tydlighet i förmedlandet av budskapet och bra med inspelade avsnitt.
 • Bra struktur över hela utbildningen.
 • Att det är en röd tråd genom helheten som gör att allt hänger ihop. Utbildningen lyfter vikten av att se helheten och beroenden.
 • Tydligt förklarat med pedagogiska bilder. Bra exempel från verkligheten. Lagom lång utbildning.
 • Genomgång av allt nyttigt från start till mål. Mycket bra sammanfattning.
 • Målinriktad, underhållande och relevant.
 • Frågeställningar efter varje kapitel gör att jag fick reflektera och öva. Utbildningen var lättsam och det är bra med förinspelat material så jag kunde se när jag hade tid.
 • Bra med korta avsnitt som var bra avgränsade. Mycket bra att med hela kedjan av sammanhängande aktiviteter för planeringsprocessen beskrivs.
 • Djupgående och tydlig.