Image
PSL #2

Fördjupad projektteori för nyckelrollsinnehavare

Ett av de identifierade största problemen med att projektarbete inte fungerar hos många organisationer idag är att nyckelrollsinnehavarna inte samarbetar eller pratar samma språk. Vem är nyckerollsinnehavrana kanske du frågar dig? De kan ha olika benämning, men genomgående för nästan alla projektmodeller så finns det någon kombination av Projektägaren, Projektbeställare, Sponsor, Projektledaren, Multi-Projektledare, Resursägare och Mottagare.

Oavsett vad vi nu kallar dem, så behöver de dela samma förståelse för vad ett projekt är och vad deras roll är i projektet. Samt, hur deras roll interagerar med andra roller i projekten. Det är här denna utbildning kommer in i bilden. För den ger precis denna kunskap, så att ni kan arbeta mer effektivt och hjälpas åt att lyckas i projekten, istället för att “gnälla på de andra” att de inte gör vad som ankommer dem.

Innan du går denna utbildning så behöver du ha genomgått utbildningen Grundläggande projektteori då den utbildningen förklarar i grunden vad ett projekt är, dess faser, spår och beslutpunkter. Med den kunskapen du får från den utbildningen så kommer du i denna utbildning att tillsammans med dina kollegor kunna sätta era respektive roller i en helhet. Vi uppmanar därför organisationer att genomföra denna utbildning i grupper. Ni kan enskilt gå igenom de olika kapitlen och sedan tillsammans genomföra övningarna. På så sätt lär ni er och ni stämmer av med varandra kring hur just ni i er verksamhet ska kunna förbättra ert projektarbete.

Utbildningen fokuserar på två avgörande delar i samverkan mellan nyckelrollerna; beställningen av projektet och överlämnandet av projektresultatet. För beställningen så får du lära dig hur ni tillsammans kan arbeta fram en kraftfull och komplett projektbeställning. För överlämning och mottagande så får du lära dig hur rollen Mottagare kan säkerställa att resultatet som denne får av projektet också stämmer överens med förväntningarna.

Image

Vem är kursen till för?

Utbildningen vänder sig till dig som spelar någon av de nyckelroller som finns i projekt. De kan vara Projektägaren, Projektbeställare, Sponsor, Projektledaren, Multiprojektledare, Resursägare och Mottagare.

Du har typiskt en tjänst som chef i någon form för att agera i alla rollerna, utom projektledare, för de brukar också ha den tjänsten.

"Tänk så många projekt som misslyckas. Det blir för dyrt, det tar för lång tid och/eller så blir resultatet inte det man räknat med. Det behöver inte vara så här, om man förstod hur arbetsformen projekt egentligen ser ut.” 
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv.)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

4500 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 6 timmar
 • 12 månaders access till materialet
 • 29 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

4500 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 6 timmar
 • 12 månaders access till materialet
 • 29 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

4500 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 6 timmar
 • 12 månaders access till materialet
 • 29 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Inledning

 • Projektmodellen och projektapplikationer
 • När ska du skapa en ny projekttyp och hur många ska du ha?
 • Vikten av att ha en projektportfölj
Modul 2

Nyckelrollerna, med ansvar och befogenheter

 • Projektägare
 • Projektledare
 • Mottagare
 • Resurskoordinator
 • Projektportföljansvarig
 • Övriga roller
Modul 3

Förstudiefasen

 • Vad syftar förstudiefasen till och när ska du använda den?
 • Hur projekten förhåller sig till verksamhetens processer och vad som ligger före projektet startar och efter det avslutas
Modul 4

Projektdirektivet

 • Hur du skriver ett projektdirektiv på 15 minuter
 • Innehållet i ditt projektdirektiv
 • Hur ni arbetar tillsammans för att få fram ett solitt projektdirektiv
Modul 5

Beslutpunkter

 • Vilka beslutpunkter som behövs och varför
 • Hur processen för genomförande av en beslutpunkt ser ut
 • Olika rollernas ansvar i processen
Modul 6

Övertagande av projektresultat

 • Mottagarens roll i att projektet utvecklar det som kan tas emot
 • Hur processen för överlämning ser ut (långt ifrån “Hej, här har du vad jag byggt. Hejdå”)
 • Hur ni blir överens om när projektets resultat är tillräckligt bra för att lämnas över
Modul 7

Ständigt lärande

 • Hur ni säkerställer att ni tar reda på erfarenheterna under projektet gång
 • Genomförande av utvärdering och dokumentation
 • Lagring för att säkerställa att erfarenheterna kommer till nytta vid kommande projekt
Modul 8

Hemtagning av nyttoeffekterna

 • Hur ni säkerställer att ni vet vilka nyttor som projektet ska leda till
 • Hur ni säkerställer att hemtagning av identifierade nyttor sker
 • Koppling mot Nyttovärdesanalysen
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

ONLINEKURS

6 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

7 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

4500 kr/deltagare

Beställ

E-UTBILDNING MED STÖD

6 timmar

Ja

Ja

Ja

6 månader

7 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

6500 kr/deltagare

Beställ

LÄRARLEDD KURS

8 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

10 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

8800 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

ONLINEKURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

6 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

7 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

4500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

6 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

7 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

6500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

8 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

10 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

8800 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • Videoformatet är jättebra då jag kan gå tillbaka och se om extra intressanta avsnitt, eller när frågor uppstår “i verkligheten”.
 • Tydlighet om begreppen och vad som är vad.
 • Man kan genomföra kursen då det passar ens eget schema. Mycket bra.
 • Lugnt och metodiskt.
 • Tydligt och bra uppdelning av videorna. Gillar också att de inte är så långa då man annars lätt tappar fokus.
 • Interaktiv i och med övningarna och att man kan gå tillbaka om och om igen om man så vill.
 • Bra genomgångar av allt material.
 • Uppdelat på ett bra sätt med förinspelade kapitel med tydliga rubriker. Lätt att hitta när man vill gå tillbaka och se om materialet.
 • Mycket bra med en djup förklaring av hur vi ska bedriva projekt.
 • Utbildningen är väldigt tydlig och pedagogisk.
 • Utbildningen gav mig en mycket bra förståelsen av rollerna i projekt.

Medelbetyg 8,1 av 10