Image
SoBE #6

Leda med ständig förbättring

Välkommen till en värld besökt av få, allt för få tyvärr.

Rollen Processledare används på många ställen, men tyvärr är det så att det är inte många av dem som insett storheten i rollen som sådan. Den är många gånger mer en ansvarig för en process som är allt för grovt beskriven, inte korrekt utvecklad och införd i verksamheten, och där det inte finns någon möjlighet att mäta, följa upp och förbättra processen löpande.

Men det är inte för dig. För du är här och du vill nu veta mer om hur man leder en process på riktigt. Det är precis vad den här utbildningen handlar om. Hur du som processledare gör för att på ett offensivt sätt leder och utvecklar din process.

Du får lära dig om metoden som ligger till grund för en lyckad processledning och varje ingående steg på djupet. Utbildningen innehåller en hel del kunskap om ledarskap då detta är avgörande för att tillsammans med ditt processteam få arbetet att flöda på som ni vill. I samband med detta så behövs också förståelse för gruppdynamik och mellanmänskliga relationer. Trots att teknik vi har idag så är många processer drivna av oss människor.

Image

Vem är kursen till för?

Denna utbildning vänder sig till dig som ska agera i rollen Processledare och även till dig som agerar i rollerna Förbättringsledare och Verksamhetsdesigner för att stödja processledaren i sitt arbete.

För rollen Processledare så du typiskt en chef i din verksamhet som nu fått ansvaret att leda en process. Processen kan vara nyligen utvecklad eller funnits sedan tidigare, men det är upp till att nu leda dess arbete.

För dig som stödjer processledaren så arbetar du typiskt som verksamhetsutvecklare, digitaliseringsledare, kvalitetsutvecklare eller liknande.

"Det är avgörande skillnader att vara chef i en linjeorganisation och att vara en processledare. Det senare är mycket roligare och mer tillfredsställande, där man får fokusera på det värdeskapande flödet. Större tillfredsställelse finns inte för en ledare.” 
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv.)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

9550 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd från 3,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 9 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

9550 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd från 3,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 9 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

9550 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd från 3,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 9 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Inledning

 • Kaizen som tankesätt
 • Skillnad mellan “processledning” och att verkligen leda en process
Modul 2

Linjeorganisationen kontra processtrukturen

 • De brinnande kryssen - krocken mellan linjen och processen
 • Skillnaden på chef och Processledare
Modul 3

Planering av arbetet

 • Hur du planerar genomförandet i en process
 • Involverande av gruppen i planeringen
 • Självstyrande team gör det så mycket enklare
Modul 4

Nödvändiga förutsättningar

 • Rätt kompetens till rollerna
 • En lärande organisation underlättar för dig
 • Hur du säkerställer att allt finns på plats för att lyckas med kommande arbete
Modul 5

Ledning och löpande uppföljning

 • Daglig ledning
 • Kommunikation inom processen
 • Löpande uppföljning av process-kapabiliteten och kommande krav
 • Självstyrande löpande omplanering
Modul 6

Utvärdering och förbättring

 • Hur du driver Kaizen-möten för att utvärdera och förbättra
 • Snabba förbättringar kontra förbättringsprojekt
 • Stödet i att ha en instrumentbräda för att fatta beslut på fakta
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

ONLINEKURS

3,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

8 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Ingår

Nej

- kommer -

Beställ

E-UTBILDNING MED STÖD

8,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

8 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

9550 kr/deltagare

Beställ

LÄRARLEDD KURS

8 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

10 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

11500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

ONLINEKURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

3timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

8 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Ingår

Nej

- kommer -

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

8,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

8 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

9550 kr/deltagare

LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

8 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

10 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

9500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • "Mycket intressant att lära sig mer om lärande organisationer, vilket gav mig mycket."
 • “Kursen är lättillgänglig, man kan genomföra den när man vill och repetera avsnitt. Utbildningen tydliggör hur vi skall arbeta i verksamheten och ger en gemensam terminologi. Nyanställda kan introduceras löpande.”
 • "Lättsamt, lärorikt, kan gå tillbaka."
 • "Lätta och direkta presentationer. Lagom långa avsnitt."