Image
SoBE #5

Utveckla och implementera din nya process

Har du kartlagt och sedan designat din “drömprocess”? Gratulerar, då är det dags att gå från tanke till handling och utveckla processen och införa den i verksamheter.

Ytterligare ett grattis, för du är en av få som kommit så här långt i ditt arbete. Många stannar kvar i att kartlägga processen och ytterligare en stor andel stannar efter att ha ritat upp deras önskade läge. Sen blir den liggande på en fil på Intranätet…där ingen läser den. Men du gör inte så, så därmed det andra “grattiset”.

Du tar processen vidare och vet att du behöver utveckla processen med dess ingående komponenter, såsom styrande och stödja dokument, mötebeskrivningar, roller, IT-stöd och andra tekniska hjälpmedel. Kanske till och med omflyttning i era lokaler. Allt detta, och säker mer, behöver nu göras, så att ert önskade läge också blir verklighet.

Det lär du dig mer om i denna utbildning. Vi kommer att starta med att du har ditt önskade läge och sedan gå igenom de olika steg som du behöver gå igenom för att sedan i slutet kunna driftsätta processen i verksamheten. Då är det dags att, som en verksamhet vi arbetar med säger, “skicka ut tårtmail”, vilket under pandemin var en ersättning till att fira fysiskt i fikarummet för att ännu en process driftsatts i en kraftigt förbättrad version.

Vill du lära dig hur du lyckas med att utveckla och införa er önskade process i verksamheten, så ska du anmäla dig till denna utbildning.

Image

Vem är kursen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som har en designad process som ni i verksamheten önskar vore er verklighet. Du vill nu utveckla den med allt vad det innebär och sedan införa den, det vill säga driftsätta den i verksamheten.

Du kanske arbetar i rollen som verksamhetsutvecklare, digitaliseringsledare, kvalitetsutvecklare eller liknanden. Storlek på verksamheten och processen som du vill utveckla och införa är egentligen inte relevant, för angreppssätten är det samma oavsett.

"Om du inte inför din process, hur ska du då tro att någon ska jobba enligt den?” 
-Matts Rehnström

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv.)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

8200 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 3,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 11 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

8200 kr

Till beställning

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 3,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 11 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

Kursen erbjuds som

 • Onlinekurs (under utv)
 • E-learning i grupp
 • Lärarledd utbildning
Kurspris från

8200 kr

Beställ

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

Kursfakta

 • Kurslängd 3,5 timmar
 • 6 månaders access till materialet
 • 11 kursavsnitt
 • Övningar
 • Support via epost
 • Personligt diplom efter godkänd utbildning

En förhandsvisning över vad du kommer lära dig

Modul 1

Inledning

 • Vikten av ett kontrollerat införande
 • Saker att tänka på vid utvecklingen
 • Saker att tänka på vid införandet och driftsättningen
Modul 2

Styrande och stödjande information

 • Identifiering av styrande och stödjande information i processen
 • Olika typer av styrande och stödjande information och när du bör välja vilken typ
 • Vikten av att ha ett “bibliotek” för alla information
 • Hur du kopplar rätt information till rätt plats i processen
Modul 3

Möten

 • Identifiering av nödvändiga möten
 • Definition och beskrivning av nödvändiga möten
 • Framtagning av mallar
Modul 4

IT-stöd

 • Systemintegration och vad du behöver tänka på
 • Körbar process i en BPMS (processmotor)
 • Användande av RPA och införande i processen
 • Kravställning och upphandling av nya IT-stöd
 • Utveckling av egna mindre systemkomponenter
Modul 5

Instrumentbräda

 • Design av instrumentbräda för processen
 • Koppling mot en digitaliserad process (Business Activity Monitoring)
 • Olika verktyg för olika krav - börja enkelt
Modul 6

Produktkatalog

 • Beskrivning av produkterna i processen
 • Uppdatering av produktkatalogen
Modul 7

Roller och kompetens

 • Beskrivning av rollerna i processen och dess krav på kompetens
 • Inventering av medarbetarnas kompetens
 • Koppling mellan medarbetare och roller, samt utbildning där “glapp” finns
Modul 8

Driftsättning

 • Test av processen
 • Utbildning i processen för rollinnehavare
 • Firandet, viktigare än bara kul
Beställ kursen direkt

För att gå kursen i grupp eller som lärarledd utbildning - Begär offert

30-dagars garanti om du ändrar dig - även för kurser i grupp

 

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

ONLINEKURS

3,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

10 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

- kommer -

Beställ

E-UTBILDNING MED STÖD

5,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

10 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Nej

8200 kr/deltagare

Beställ

LÄRARLEDD KURS

6 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

15 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

9500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet

ONLINEKURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

3,5 timmar

Ja

Nej

Ja

6 månader

10 st

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

- kommer -

E-UTBILDNING MED STÖD

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

5,5 timmar

Ja

Ja

Ja

12 månader

10 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

8200 kr/deltagare

LÄRARLEDD KURS

Kurslängd

Deltagande, indivuellt

Deltagande, grupp

Tillgång till online utbildning

Tillgång till materialet

Mallar och checklistor

Coachning i grupp

Coachning enskilt

Grupp på LinkedIn

Diplom efter godkänd utbildning

Bok, "Lite som Dalai Lama..."

Bok, "36 Golden Nuggets..."

Pris

6 timmar

Nej

Ja, 8+ st

Ja

12 månader

15 st

3 x 60 min

2 x 45 min

Ja

Ja, inramad

Ingår

Ingår

9500 kr/deltagare

Beställ

-20% vid flera deltagare från samma verksamhet


Vad säger tidigare deltagare?

 • "Mycket positiv energi med att fokusera på lanseringen med firande, tal och ballonger!"
 • “Kursen är lättillgänglig, man kan genomföra den när man vill och repetera avsnitt."
 • "Utbildningen tydliggör hur vi skall arbeta i verksamheten och ger en gemensam terminologi."
 • "Nyanställda kan introduceras löpande.”
 • "Lättsamt, lärorikt, kan gå tillbaka."
 • "Lätta och direkta presentationer. Lagom långa avsnitt."