Image
För både privat och offentlig verksamhet

Skräddarsydda workshops för att synka ert team för maximal produktivitet

Skräddarsydda workshops

Du har en idé och du vill få ett resultat. Men, då kommer där med hur lång tid det tar? Hur dyrt blir det? Har vi något ramavtal?

Det är INGET du behöver fundera på. Det är precis därför vi ger dig fast pris på att utveckla och förbättra din verksamhet. Steg för steg. Du har full kontroll och du betalar bara för resultatet, samt du vet hur mycket det kostar innan du trycker på startknappen.

Vi kan erbjuda dig workshops till fast pris till exempel för att...

Strukturera, planera och organisera ert förbättringsarbete.
 • Du får en tydlig förståelse för ert behov av förbättring samt en prioritering inom alla era behov, vilket resulterar i en tydlig och genomarbetad förbättringsplan.
Kartlägga och förstå en given process eller del av verksamheten.
 • Du får en en beskrivning på hur er nuvarande process fungerar, och inte fungerar, samt en vision framåt.
Designa en kraftigt förbättrad process som kommer att ta er närmare er vision.
 • Vi planerar hur utveckling och införande ska ske, samt tar fram beslutsunderlag för att ett tryggt beslut om förverkligande.
 • Du får en ny designad process som är kraftigt bättre än eran nuvarande.
 • Därtill får du en prototyp på en instrumentbräda för mätnings och uppföljning.
 • Samt en prototyp på en digitaliserad (körbar) process.
  Du får också en analys av de nyttor som finns med att gå från er nuvarande process till er nya process.
 • Samt därtill ett beslutunderlag för utveckling och införande av er önskade nya process.
Utveckling och införande er nya designade processen, allt enligt er önskan till att den är införd i er verksamhet.
 • Du får strukturerad ledning och styrning av ert arbete med framtagande av styrande och stödjande dokument.
 • Stöd vid upphandling av nytt verksamhetssystem eller anpassning av ert befintliga verksamhetssystem.
 • Samt en prototyp på en digitaliserad (körbar) process.
  Du får också en analys av de nyttor som finns med att gå från er nuvarande process till er nya process.
 • Framtagning och stöd vid införande av system-till-system integrationer.
 • Utveckling av en digitaliserad process.
 • Stöd och genomförande av utbildning för medarbetare i den nya processen.
Tisdag 11:e oktober, kl 12-13

WEBBINAR: Fem tips för att lyckas med förändringsledningen

Skulle våra workshops fungera för er?

Ja, med all säkerhet. Hör av dig så hjälper vi er med att skapa ordning och reda i verksamheten.
Med tydliga processer och roller är det lätt att göra rätt. Kontakta oss idag.

Klicka här för att boka in en kostnadsfri konsultation
Image
Håkan Olsson, Management rådgivare

Matts har skapat en utbildning som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur man bygger upp en processarkitektur som hanterar de viktigaste drivkrafterna i en verksamhet, det vill säga ägarkrav, marknadskrav och kundkrav. Det skapar en logik som möjliggör att man, samtidigt som man bygger sina processer, också skapar en effektiv styrmodell. Den digitala utbildningen är ett fantastiskt uppslagsverk där du kan backa tillbaka i och dra nya slutsatser om din verksamhet.

Image
Marie Amid, Verksamhetsdesigner

Utbildningen är bra för att se flöden målas upp, hitta problemet och finna lösningen i processer. Den här utbildningen fick mig att se tydligheten i olika processmodeller som hjälpt mig se från start till slut. Med Matts prestigelöshet höll han en rak och tydlig kommunikation som var trevlig och bestämd. Det mervärde jag fick med mig var hur man förkortar ledtider och kunskap där man knyter ihop arbetsteam som både är internt och externt till en helhet.