Image

Erbjudanden

Välkommen

Här ser du vad det är vi hjälper andra med när de vill förbättra sina verksamheter.

Vi erbjuder utbildning, metod för förbättringsarbete, coachning och också snyggt paketerade workshops som ger dig ett väl definierat resultat till en fast peng.

Hoppas att du också finner något som är av intresse. Om så, hör bara av dig till oss så hjälper vi dig med ytterligare information.

WORKSHOPS

Paketerade workshops

Du har en idé och du vill få ett resultat. Men, då kommer där med hur lång tid det tar? Hur dyrt blir det? Har vi något ramavtal?

Det är INGET du behöver fundera på. Det är precis därför vi ger dig fast pris på att utveckla och förbättra din verksamhet. Steg för steg.

Du har full kontroll och du betalar bara för resultatet, samt du vet hur mycket det kostar innan du trycker på startknappen.

Vi jobbar enligt metoden Shaper of Business Excellence och kan erbjuda dig workshops till fast pris till exempel för att...

Strukturera, planera och organisera ert förbättringsarbete.
 • Du får en tydlig förståelse för ert behov av förbättring samt en prioritering inom alla era behov, vilket resulterar i en tydlig och genomarbetad förbättringsplan.
Kartlägga och förstå en given process eller del av verksamheten.
 • Du får en en beskrivning på hur er nuvarande process fungerar, och inte fungerar, samt en vision framåt.
Designa en kraftigt förbättrad process som kommer att ta er närmare er vision.
 • Vi planerar hur utveckling och införande ska ske, samt tar fram beslutsunderlag för att ett tryggt beslut om förverkligande.
 • Du får en ny designad process som är kraftigt bättre än eran nuvarande.
 • Därtill får du en prototyp på en instrumentbräda för mätnings och uppföljning.
 • Samt en prototyp på en digitaliserad (körbar) process.
  Du får också en analys av de nyttor som finns med att gå från er nuvarande process till er nya process.
 • Samt därtill ett beslutunderlag för utveckling och införande av er önskade nya process.
Utveckling och införande er nya designade processen, allt enligt er önskan till att den är införd i er verksamhet.
 • Du får strukturerad ledning och styrning av ert arbete med framtagande av styrande och stödjande dokument.
 • Stöd vid upphandling av nytt verksamhetssystem eller anpassning av ert befintliga verksamhetssystem.
 • Samt en prototyp på en digitaliserad (körbar) process.
  Du får också en analys av de nyttor som finns med att gå från er nuvarande process till er nya process.
 • Framtagning och stöd vid införande av system-till-system integrationer.
 • Utveckling av en digitaliserad process.
 • Stöd och genomförande av utbildning för medarbetare i den nya processen.

UTBILDNING

Utbildningar

Vi har utbildningar som stödjer dig och dina medarbetare igenom hela ert förbättringsarbete. Vi utbildar naturligtvis på metoden Shaper of Business Excellence, men också generell processteori, projektteori, nyttovärdesanalys, samt projektledning.

Då vi har ett flertal utbildningar, har vi en dedikerad sida bara för att beskriva dem i detalj.

Läs mer om våra utbildningar

JUST NU DELTAR 508 PERSONER I NÅGON AV VÅRA UTBILDNINGAR

Metoden Shaper of Business Excellence

Image
Metoden Shaper of Business Excellence stödjer dig och din verksamhet igenom hela förbättringsarbetet, från start till mål. Den guidar dig steg för steg igenom de fem faserna som finns i modellen.

Utan en väl utvecklad metod som tar hänsyn till helheten så blir förbättringsarbetet så mycket svårare. Det gör att man inte pratar samma språk inom verksamheten och inte heller ser samma resultat som man ska nå. Istället för ett enhetligt, kontrollerat och effektivt förbättringsarbetet så blir det spritt och svårmanagerat.

Som verksamhet har du möjlighet att licensiera er på att använda metoden i ert arbete, samt ni kan också utbilda er på metoden och därefter certifiera era medarbetare som ska jobba aktivt med förbättringsarbete.

Image

Licensiering

En verksamhet som söker det enhetliga och effektiva sättet att arbeta med förbättringar behöver en metod.

Via Shaper of Business Excellence så får man den metoden. Via att licensiera sin verksamhet i att använda metoden så får man tillgång till den samlade kraften av metodens beskrivning och alla ingående mallar, rutiner, exempel, med mera. Allt detta via webbgränssnittet som på ett intuitivt sätt guidar era medarbetare igenom metodens alla faser och steg.

Licensiering gäller för en period om två år för hela eller delar av din verksamhet.

Certifiering

Utbildning finns för alla faser i metoden Shaper of Business Excellence. Där får deltagaren detaljerad kunskap om varje ingående steg i de fem faserna. Man får lära sig hur man genomför varje steg och man får exempel och mallar som stöd.

Efter genomgången utbildning i alla de fem faserna så kan man certifiera sig. Det gör att man får titulera sig Shaper of Business Excellence vilket stärker beviset på att man som deltagare har tillgodogjort sig den omfattande kunskap som hela utbildningspaketet ger.

Processutveckling

Utveckla processer

Vill du ha professionellt stöd i att utveckla dina processer? Då hjälper vi dig med det. Vi leder och guidar er igenom hela utvecklingsarbetet. Vi anpassar vår del utifrån er egen ambition att med egen personal genomföra arbetet, kanske samtidigt som de utbildar och certifierar sig.

Tillsammans med dig kommer vi fram till ert behov och vad vi kan stötta upp med på bästa sätt. Vi utgår generellt från metoden Shaper of Business Excellence då vi vet att den ger det önskade resultaten.

Image

Digitalisera processer

För att verkligen få effekt av att genomföra utvecklingsarbetet av era processer, så behöver ni digitalisera dem. Och då pratar vi inte bara om att ni har ett verksamhetssystem som stödjer processens arbete, utan att ni har en körbar process som driver arbetet framåt.

En körbar process innebär att man med teknikens hjälp dirigerar hela arbetet igenom processen, så att alla inblandade rollinnehavare vet när de ska agera och vad de ska agera på. De får också kontrollerat rätt stöd vid genomförande av respektive aktivitet i processen.

Det är vad vi gör; vi bygger de körbara processern, baserat på de logiska, så att ni får det driv och stöd ni behöver vid genomförandet.

Vi hjälper er att anskaffa en plattform för körbara processer om ni så vill, men vi tillhandahåller också plattform för er att snabbt komma igång. Det kan vara för att pröva tekniken eller för att säkerställa att ni verkligen får ut det ni vill av att digitalisera era processer.

Image
Video embed code

PERSONLIG STÖD

Coachning

Vi behöver alla stöd från gång till annan. När det gäller att arbeta med förbättringsarbete så är det viktigt att både ha detaljkunskaper om branschen ni verkan inom, men också att få idéer om hur andra har gjort och lära av det. Det sistnämnda är det vi definitivt kan ge er. Vi har erfarenhet från ett 20-tal branscher under mer än 30 år. Det ger ett stort bibliotek kring vad som fungera och vad som inte fungerar, samt vad man definitivt ska låta bli att göra.

Vi stöttar vanligen roller som:

 • Verksamhetschefer
  (olika nivåer, från VD och nedåt i den hierarkiska strukturen)
 • Förbättringsledare
 • Verksamhetsdesinger
 • Verksamhetsutvecklare
 • Digitaliseringsledare
 • Kvalitetssamordnare eller dylikt.
Image
Helena Broberg, Förbättringsledare

“Utbildningen gav mig möjlighet att se hur allt hänger ihop och hur man ringar in helheten ner till detaljnivå. Konkreta verktyg med mjuka värden hur man exempelvis applicerar till gruppen.

​ Matts förmåga att tackla alla frågor där han skalar av till kärnan på ett systematiskt sätt ger en tydlighet när han knyter ihop sammanhanget och skapar en stark relation till gruppen och förtroende. Utbildningen gav verktygen att utgå ifrån kunden i fokus."

Image
Anita Håkansson, Kvalitetssamordnare och verksamhetsdesigner

“Matts fick mig till förståelsen hur saker och ting hänger ihop, där helheten visar att det ena inte utesluter det andra, utan hur allt vävs ihop.

Det är enkelt att arbeta med Matts och han är väldigt logisk där han förklarar på ett vettigt sätt som både inspirerar och är lyssnande. Ett bevis på det är hans enorma förmåga att få med sig folk. Han får oss att tänka framåt och på helheten.

Genom den digitala utbildningen kan jag själv ta den tiden jag vill utan att vara styrd. Här kan jag och mina kollegor själv genomföra utbildningen och sedan samlas i grupp för att diskutera innehåll och lärdomar.

Om du inte mött Matts tidigare så kommer du snart märka att han är medryckande, strukturerad och involverande på ett positivt sätt. Här kommer du att ryckas med för att vara delaktig.

Känslan av effektivitet och lösningsfokus är framträdande och man vill verkligen vara delaktig i utbildningen och arbetet."