Ett Högre Värde

Ett Högre Värde!

Engagemanget

Under en lång tid så har vi velat göra en förbättring, mer än att bara hjälpa företag och organisationer att utvecklas gentemot Business Excellence. Det har vi arbetat med i en mängd år med, utan nu har vi målet att kunna förändra för människor som inte har de det så bra som vi har.

För att kunna se framåt och se att det är en bättre framtid som annalkas, då finns det behov av att hjälpa barnen i världen att få en bra grund att stå på. Om barnen av idag får en god grund, i många former, att stå på, kommer framtiden att bli bättre för oss alla. Dagens barn är morgondagens vuxna. Barnen behöver en grund av utbildning, säkerhet och trygghet, för att kunna växa upp och leva i frihet och med möjligheten att ta hand om sina barn på ett bra sätt. Barn som i sin tur har en bättre grund än sina föräldrar och så vidare. Allt i en positiv stegrande spiral vilket leder till att hela Jordens befolkning får det bra.

Vi är helt enkelt otroligt spända och entusiastiska för de projekt vi är engagerade i. Är du intresserad du också hur det går för projekten, följ då mitt nyhetsbrev (skriv upp dig här intill) där jag från gång till annan skriver om nya och gamla projekt.

Vi vill också påtala att vi är väldigt tacksam för ditt stöd. För att genom att ni ger oss förtroende att hjälpa er i er verksamhet, ger ni oss möjligheter att engagera oss om företag. Vi som företag har en vision om att kunna avsätta 10 % av intäkterna till att hjälpa barn i världen. Vi är inte där ännu, men vi jobbar på det varje dag. Hoppas att du vill vara en del i detta engagemang!

Projekt tillsammans med Barnfonden

Clean Stream har ett partnerskap med Barnfonden. Som partner tillåter de att man som företag engagerar sig direkt i olika projekt.

Vi har engagemang i två projekt vilket avslutades under sommare och hösten 2013. Det ena är att bygga en sanitetsanläggning (toaletter och handfat) för en högstadieskola i Togo.

Det andra är elektrifiering av en en annan skola, denna gång i Mali.

Toaletter för en högstadieskola i Togo

Skolan, som är ett högstadium, ligger i norra Togo, öster om staden Bafilo. Skolan är rätt stor, med 950 elever, men de saknade toaletter och handfat. Det betyder att barnen och lärarna är tvingade att springa ut i skogen bakom skolan för att göra sina behov. En del väljer hellre att springa hem för att göra sina behov, vilket gör att de missar delar av utbildningen. 

För flickor är detta extra besvärligt, då de i denna ålder börjar få menstruation, och känner att de inte vill gå ut i skogen när det är den perioden i månaden. Detta innebär att de stannar hemma en vecka i månaden och missar således 25% av utbildningen, och kommer därför efter.

Genom att de har denna anläggning så ger det möjlighet till barnen att bättre lära sig och det ökar naturligtvis graden av hygien i skolan också. Flickorna får nu en möjlighet att hålla samma tempo som pojkarna, då de kan medverka hela utbildningstiden. En viktig del för att lyfta landet ur fattigdom.

Elektricitet i klassrummet i Mali

Det är en utmaning för de skolor som finns att kunna utbilda i den omfattning som det finns behov. Många skolor används även kvällstid för att lära barn och även vuxna. Att sitta och läsa böcker eller titta på svarta tavlan i skum belysning gör att deras syn påfrestas onödigt mycket. De skolor som saknar elektricitet genomför sina lektioner med stearinljus eller gaslampor. Båda ger inte tillräckligt med ljus för att kunna läsa under långa perioder.

Genom att ha möjlighet att dra in elektricitet i klassrummen, genom att koppla en solcellspanel på taket, finns det nu möjlighet att tillsammans med lågenergilampor får en bra belysning.

Vi hoppas så att de nu kan suga i sig all den kunskap som finns i böcker och annat material, även när det är mörkt ute.Läs mer om vårt engagemang i denna artikel som publicerats av Barnfonden.