Föredrag

Föredrag

Låt även din organisation få ta del av fördelarna med att utvecklas gentemot Business Excellence!

Matts Rehnström har ett budskap om hur din organisation och du kan må bättre, ha roligare, ge era/dina kunder mer värde, samtidigt som ni är effektivare och sänker kostnaderna. Budskapet levereras med en avslappnad och underhållande stil, där en mängd exempel och historier från mer än 20 års erfarenhet kommer att visa sig. Matts är mycket uppskattad för sin proffsiga och personliga sätt.

Som en erkänd förespråkare för olika strategier för att arbeta gentemot Business Excellence, levererar Matts sitt innovativa, unika och kraftfulla föredrag till entusiastisk publik runt hela världen.

Offentliga organisationer, så som kommuner, landsting, universitet och myndigheter, tillsammans med företag från en mängd områden, så som läkemedel, tillverkning, försäljning, IT och många andra, har genom åren blivit inspirerade och kunnigare genom att lyssna på Matts kraftfulla budskap. Matts har kunskaperna om hur man lyfter en organisations förmågor och att också inspirera medarbetarnas medverkan. Han har skapat en kraftfull metod som hjälper människor och organisationer att skapa genombrytande resultat.

Din publik kommer inte bara att bli inspirerade och motiverade för att forma sig och sin verksamhet, de kommer också att lära sig att få ut så mycket mer av den energi som de dagligen ger verksamheten. Matts kommer att ge verktyg som är nödvändiga för att möta utmaningarna, anpassa sig till förändringarna, skapa perspektiv och genomföra prioriteringar samt lösa dagens ”flaskhalsar”. Publiken kommer att få ovärderlig information inom respektive område, för att kunna nå Business Excellence.

Kunskap och inspiration för att möta aktuella och framtida utmaningar

Ämnen som Matts berör i sina föredrag är:

 • checkLedarskap
 • checkIndividuell och verksamhetens förträfflighet
 • checkBusiness Process Management
 • checkKundservice
 • checkKvalitetstänkande och -utveckling
 • checkTidshantering
 • checkProcessorientering
 • checkProjektledarskap
 • checkVerksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning
 • checkEffektivitet
 • checkNödvändigheten av konstant utveckling – Kaizen

Presentationsformat

Keynote

Dessa föreläsningar är engagerande, tankeväckande och har hög energi, vilket ger din publik något att fundera vidare på. Trots att tiden är kort i detta upplägg, är Matts fantastisk på att genom illustrativa exempel, humoristiska anekdoter och forskning, för att få fram budskapet. Detta gör att deltagarna kommer att kunna bära med sig de väl valda viktigaste punkterna långt efter att själva föredraget är avslutat.

Omfattning cirka 1-2 timmar.

Keynote +

Det är ett prefekt sätt att förlänga den vanliga Keynote-föreläsningen, genom att låta deltagarna medverka genom övningar och andra aktiviteter. Det innebär att du kommer att få ut ännu mer av föreläsningen, fast du inte har tiden att avsätta för en Workshop. I Keynote + interagerar deltagarna med varandra och med Matts genom föreläsningen. Genom sin unika form av humor, anekdoter, teorier, forskning och deltagarnas låg-risk medverkan, skapar Matts en miljö där det är hög energi och gemensamma tankar som leder till en djupare förståelse för det presenterade materialet. Då detta upplägg omfattar övningar och interaktion mellan deltagarna är detta en idealt upplägg för dig om du har möjlighet att avsätta lite längre tid i programmet.

Omfattning cirka 2-4 timmar.

Workshop

Detta upplägg omfattande en halvdag till en heldag innehåller teori, övningar, aktiviteter och grupperfarenheter i en skön mix. Detta ger deltagarna en mycket bra möjlighet att fårstå innehållet och att kunna sätta sig in i det djupare. Upplägget passar extra bra in på grupper som redan arbetar med varandra och då känner varandra. Workshopen innehåller material i form av verktyg, böcker eller häften beroende på ämne.

Omfattning cirka 4-8 timmar.

2- eller 3-dagars kurser

Kurs speciellt utformat för era behov är idealt för grupper inom organisationen som arbetar inom samma område. Deltagarna kommer att lyfta sin kunskapsnivå inom området på ett mycket bra sätt och får verktyg och metoder för att kunna sätta dessa i bruk i det dagliga arbetet, direkt efter kursen. Detta är den mest omfattande delen av föreläsningar och inkluderar dokumentation av givna modeller och verktyg, så som arbetshäften, böcker och mallar.

Omfattar 12-18 lärartimmar och tillkommande övningar utanför klassrummet.

Forma Business Excellence Träning för utbildare

En 2- till 3-dagar interaktivt seminarium speciellt sammansatt för att passa in för att era utbildare skall få den kunskap som behövs för att själv leda olika Business Excellence program i er verksamhet, för nyanställda, arbetsgrupper eller för en speciellt sammansatt grupp. Matts kommer att arbeta direkt med era utbildare för att sätta en gemensam grundplattform och därtill införa speciella aktiviteter och verktyg. Detta upplägg förbereder era egna utbildare att leverera ett kraftfullt, inspirerande och informativt program.

För att stärka upp genomslaget av de valda programmet, föreslår vi att ni infogar vårt populära Shaping Business Excellence Tools eller ett speciellt framtaget material, till varje deltagare. Utbildning under längre tid med uppföljningar och återkoppling är också ett förslag för att säkerställa att er investering i föreläsningen blir långvarig. Detta kan leveras hos er eller på distans.

Säkra upp Matts Rehnström till din nästa konferens

Genom att fylla i formuläret nedan för att anmäla intresse för en föreläsning, så startar processen. Vi ser fram emot att utvecklas tillsammans med dig och ditt team.