Image

Vi är specialister på att effektivisera verksamheter inom vatten och avlopp

Vi har hjälpt kommunala VA-bolag att digitalisera och effektivisera sitt sätt att arbeta i över 25 år

När du anlitar oss hjälper vi dig och din verksamhet att effektivisera och digitalisera era processer så att era kunder får en bättre service. Du behöver inte köpa några nya verksamhetssystem, jobba hårdare eller omorganisera (igen). Snarare tvärtom.

  • Vi skapar nya sätt att arbeta vilket förenklar jobbet för dina medarbetare och gör dina kunder nöjdare utan extra kostnad för verksamheten.
  • Du och dina medarbetare får ökat fokus tack vare att vi förbättrar era processflöden.
  • Detta i sin tur ger er större frihet, både som individer och som organisation. Frihet att använda er “lediga” tid till att fortsätta utveckla verksamheten och att tillfredsställa era kunder.
Kontakta oss idag

Hur vi kan hjälpa er

Hålla en hög vattenkvalitet

Vi hjälper kommunala vattenavdelningar och bolag att ta fram processer som stödjer dem i att skapa en ren och säker vattenförsörjning för samhället. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att hantera och underhålla era drift och vattenprover. Detta gör vi genom att skapa anpassade processer för er verksamhet.

Smidig överlämning från projekt till drift och underhåll

När projektet slutförts och man känner sig nöjda med det arbetet så uppstår det plötsligt problem. Driftorganisationen anser att projektet inte alls är klart enligt deras definition, medan projektteamet anser att deras arbete är slutfört. Konflikter uppstår och överlämningen fördröjs. För att lösa det här problemet jobbar vi med våra kunder på att skapa tydliga och strukturerade överlämningsprocesser, så att ni arbetar mer tillsammans för att gå ingång anläggningarna.

Mer förebyggande underhåll än felavhjälpande, för långsiktig hållbarhet

Vi tar fram förbättrade processer för att planera och genomföra underhåll, så att ni jobbar förebyggande och inte reaktivt. Det förlänger livslängden för rörledningar, reningsverk och pumpar. Framförallt så är det så mycket mindre kostnadskrävande. Reaktivt handlande är alltid dyrare än proaktivt. Målet är att minska driftstörningar och säkerställa en pålitlig vattenförsörjning för framtida generationer.

Heltäckande förnyelse av processer som saknar systemstöd

Med vår metod och teknik så har vi färdiga och för er fullt anpassningsbara digitala processer. Detta är speciellt viktigt för processer som många idag inte har något systemstöd för, förutom möjligen något Excel-ark eller liknande. Det ger er både möjlighet till bättre service, ökat fokus och bättre kontroll i dessa processer, vilket annars ofta är till stor irritation eller inte utförs alls, då kapacitet eller förmåga saknas.

Exempel på förbättrade processer

Underhållsprocesser för fettavskiljare - För de VA-verksamheter som vi jobbar med har vi skapat en digital process där restauranger kan registrera sina fettavskiljare och få påminnelser när de ska tömmas. Detta förenklar processen för VA-verksamheten och restaurangen. Vi har även integrerat processen med avfallshanteringssystemet för att säkerställa en smidigare, billigare och effektivare hantering av fettavfall. I de kommuner som vi arbetar har vår satsning på att informera och engagera restaurangägare gett positiva resultat. 

Utredning av utvecklingsbehov - Många verksamheter bedriver tyvärr utvecklingsprojekt lite ad-hoc. Det finns så mycket som behöver utvecklas och det trycker hela tiden på med nytt. Här är det viktigt att ha en väg in, så att ni får grepp på alla era behov och att ni kan på ett ordnat sätt utreda dem och prioritera dem. Med en projektportfölj för de behov som ni beslutat er att arbeta vidare med, blir kunskapen och förståelsen så mycket bättre.

Tillfällig anslutning- Byggvatten, cirkusen eller sommarmarknaden behöver alla tillgång till vatten, men bara temporärt. Här kan det vara besvärligt att hantera detta på ett professionellt sätt. Efterfrågan är ojämn sett över året och det är svårt att hålla kolla på vilka som har tillfällig anslutning och när den ska övergå till permanent anslutning, om det ska det? Här har vi utvecklat flera skräddarsydda processer för hantering av den tillfälliga anslutningen, från ansökan till uppföljning av avslut eller övergång till permanent anslutning.

Sammanfattningsvis, vi kan hjälpa er med alla processrelaterade utmaningar.

Bli inte konsultberoende.
Gå våra utbildningar anpassade för VA-verksamheter

Image
UTBILDNING

Framgångsrik digitalisering och AI för din VA-verksamhet

För dig som driver förbättringsarbetet inom din VA-verksamhet. Du kommer lära dig hur du ska använda digitalisering och AI för att bli mer effektiv och få mer gjort med mindre resurser. Läs mer
UTBILDNING

Designa din process, från idé till verklighet

Här får du lära dig hur du designar din process på ett sätt där dina medarbetare faktiskt kan läsa, förstå och använda i det dagliga arbetet. Läs mer

UTBILDNING

Certifierad Förbättringsledare

För dig som är en del av högsta ledningen där du behöver planera och utföra förbättringar i er organisation. I denna utbildning kommer du att få lära dig allt från att skapa en plan för förbättringsarbetet, till att kartlägga nuvarande verksamhet, designa en kraftigt förbättrad verksamhet, utveckla och inför den i verksamheten, samt också hur man som processledare ska leda den nya processen.

Som stöd rakt igenom hela utbildningen och arbetet som du utför i din egna verksamhet, är metoden Shaper of Business Excellence. Den guidar dig hela vägen i VAD du ska göra, i VILKEN ORDNING och i detalj HUR. Inget är lämnat åt slumpen. 

Läs mer

UTBILDNING

Certifierad Verksamhetsdesigner

Denna utbildning vänder sig till dig som ska på uppdrag från högsta ledningen driva förbättringsarbetet i din verksamhet, där du behöver ett handfast stöd i VAD som ska genomföras, i VILKEN ORDNING det ska göras, samt också HUR det ska göras.

Då kommer utbildningen ge dig allt det du behöver för att lyckas med uppdraget, och inte bara med att genomföra lite små förbättringar här och där, utan att på ett genomgripande sätt förflytta verksamheten till nytt sätt att tänka och att arbeta.

Läs mer

Kostnadsfri konsultation för din VA-verksamhet

Alla våra uppdrag börjar med en kostnadsfri konsultation för att säkerställa att vi är rätt samarbetspartner för er. Det här är inget säljsamtal utan vi kommer att leda dig och dina kollegor på rätt väg så att ni så snabbt som möjligt kan förbättra er verksamhet. 

Under vårt samtal kan vi till exempel prata om problem med fettavskiljare, vilket har varit en stor utmaning för våra kunder. 

Vi kan även prata om hur ni på bästa sätt överlämnar projekt till drift och underhåll så att allt flyter på utan gnissel från något håll. 

Eller så kan vi diskutera hur ni får nyanställda att bli produktivare snabbare, projekt och projektplanering eller hur vi skapar effektiva processer för brandbekämpande anläggningar. 

Som sagt - vi kan hjälpa er med alla typer av processer. 

Varmt välkommen att boka möte! 

Kontakta oss idag

Uppdrag inom Vatten och Avlopp

Uppsala Vatten

Image

Uppsättning av ny verksamhetsstruktur

Vi har bland annat lett och stöttat verksamheten med framtagande av en helt ny verksamhetsstruktur vilket lett till en övergripande förbättrad bild av verksamheten alla ingående processer och projektområden. Detta leder vidare till ökad kontroll av förbättringsarbetet och uppföljningen av verksamheten.

Referens
Frank Wedinger, Förbättringsledare

MÖrbylånga kommun

Image

Utveckling av ny projektmodell

Bland annat har vi utvecklat en ny projektmodell, innehållande till modellen kopplade styrande och stödjande dokument. Därtill också utvärdering och införande av nytt projekthanteringssystem, samt utförande av utbildningar i olika nivåer; projektägare, projektledare, mottagare och projektmedlemmar.

Referens
David Idermark, stf Kommunchef

ROSLAGSVATTEN

Image

Utbildning av förbättringsledare

Vi har under 10 månader genomfört certifierande utbildning för medarbetare som agerar i rollen som förbättringsledare, för att ta verksamheten vidare på deras utvecklingsresa. I utbildningen ingår tillgång till förbättringsmetoden Shaper of Business Excellence och coachning för att säkerställa framgång i förbättringsarbetet.

Referens
Niclas Magnusson, IT-chef

Vad kan vi göra för er?

Kontakta oss idag