Image

Vi är specialister på att effektivisera verksamheter inom vatten och avlopp

I över 25 år har vi hjälpt kommunala VA-bolag att digitalisera och effektivisera sitt sätt att arbeta.

När du anlitar oss hjälper vi dig och din verksamhet att effektivisera och digitalisera era processer så att era kunder får en bättre service. Du behöver inte köpa några nya verksamhetssystem, jobba hårdare eller omorganisera (igen). Snarare tvärtom.

Vi skapar nya sätt att arbeta vilket förenklar jobbet för dina medarbetare och gör dina kunder nöjdare utan extra kostnad för verksamheten. Där ökar vi ert flöde i ert arbete genom att ni får ett ökat fokus. Detta i sin tur ger er större frihet, både som individer och som organisation. Frihet att använda er “lediga” tid till att fortsätta utveckla verksamheten och att lägga än mer tid på att tillfredsställa era kunder.

Kontakta oss idag

Hur vi kan hjälpa er

Hålla en hög vattenkvalitet

Vi hjälper kommunala vattenbolag att ta fram processer för att kunna säkerställa en ren och säker vattenförsörjning för samhället. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att hantera vattenkvalitet och föroreningar genom anpassade processer för er verksamhet.

Optimera infrastrukturen för långsiktig hållbarhet

Vi tar fram uppdaterade rutiner för att planera och genomföra underhållsprogram som förlänger livslängden för rörledningar, reningsverk och pumpar. Målet är att minska driftstörningar och säkerställa en pålitlig vattenförsörjning för framtida generationer.

Heltäckande förnyelse av processer som saknar systemstöd

Med vår metod och teknik så har vi färdiga och för er fullt anpassningsbara digitala processer. Detta är speciellt viktigt för processer som många idag inte har något systemstöd för, förutom möjligen något Excel-ark eller liknande. Det ger er både möjlighet till bättre service, ökat fokus och bättre kontroll i dessa processer, vilket annars ofta är till stor irritation eller inte utförs alls, då kapacitet eller förmåga saknas.

Sammanfattningsvis, vi kan hjälpa er med alla processrelaterade utmaningar.

Uppdrag inom Vatten och Avlopp

Uppsala Vatten

Image

Uppsättning av ny verksamhetsstruktur

Lett och stöttat verksamheten med framtagande av en helt ny verksamhetsstruktur vilket lett till en övergripande förbättrad bild av verksamheten alla ingående processer och projektområden. Detta leder vidare till ökad kontroll av förbättringsarbetet och uppföljningen av verksamheten.

Referens
Frank Wedinger, Förbättringsledare

MÖrbylånga kommun

Image

Utveckling av ny projektmodell

Framtagande och utveckling av en ny projektmodell, innehållande till modellen (projektprocessen) kopplade styrande och stödjande dokument. Därtill också utvärdering och införande av nytt projekthanteringssystem, samt utförande av utbildningar i olika nivåer; projektägare, projektledare, mottagare och projektmedlemmar.

Referens
David Idermark, stf Kommunchef

ROSLAGSVATTEN

Image

Utbildning av förbättringsledare

Under 10 månader genomfört certifierande utbildning för medarbetare som agerar i rollen som förbättringsledare, för att ta verksamheten vidare på deras utvecklingsresa. I utbildningen ingår tillgång till förbättringsmetoden Shaper of Business Excellence och coachning för att säkerställa framgång i förbättringsarbetet.

Referens
Niclas Magnusson, IT-chef

Vad kan vi göra för er?

Kontakta oss idag