Beskrivning för "Vad är en verksamhetsprocess?"

Vad är en verksamhetsprocess?

Många undrar, vad är en verksamhetsprocess? Det ska inte förväxlas med kemiska processer, biologiska processer eller fysiska processer.

Det finns säkert många andra typer av processer, men här pratar vi om och förklarar konceptet verksamhetsprocess.

En verksamhetsprocess….

  1. Är en serie, eller nätverk, med sammanhängande aktiviteter som tillsammans skapar ett värde för någon, och processen är repetitiv, där den om och om igen, samt också många gånger parallellt, skapar detta värde.
  2. Har ett tydligt syfte, vilket beskriver varför processen finns till och vad den ska skapa.
  3. Namnsätts fördelaktigt enligt formeln [verb] + [substantiv]. Detta för att det ska vara kristallklart vad processen gör.

Det här tar vi upp i videon:

  • Hur en verksamhetsprocess ska fungera och skapa värde för kunderna
  • Ett misstag många gör när det gäller verksamhetsprocesser (som är enkelt åtgärdat)
  • Varför namnsättningen på processen är viktig och ett ramverk som hjälper dig göra rätt

Plus mycket annat!

Se videon för att förstå vad är en verksamhetsprocess.

Summering om Vad är en verksamhetsprocess?

En väl designad process innehåller endast värdeskapande arbete. Allt som inte skapar värde är borttaget, för det är ju lika med slöseri. Eller hur, vi ska ju inte göra saker som inte bidrar till det värde som processen finns till för att skapa?

En process får vid starten många gånger in någon form av information. Efter att processen skapat klar sitt värde, levererar den många gånger information i någon form ut ur processen. Det är oftast en del av det värdeskapande materialet.

Så för att summera, en verksamhetsprocess….

  • Består av ett nätverk av aktiviteter för att skapa ett väl definierat värde för någon.
  • Har en tydlig start med input av information i någon form.
  • Har ett tydligt slut med output av information i någon form.

Behöver du hjälp med att designa och implementera dina processer? Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp med att lösa dina processrelaterade utmaningar.