Beskrivning för "14% motiverade, är det inte lite svagt?"

14% motiverade, är det inte lite svagt?

Snubbel, snubbel, vi fortsätter med fallgroparna som du vill undvika.

Dessa fem fallgropar som jag pratat om i tidigare veckobrev och vidare i detta, kommer från presentationen som Chalmersforskaren Henrik Eriksson höll på Kommek för några veckor sedan. Jag spinner vidare på själva fallgropen och lägger till erfarenheter från en massa verksamheter jag arbetet med genom åren.

Han listade fem fallgropar som man bara behöver undvika:

 1. Att inte drivas av behov och syfte
 2. Att inte ha värdeskapande processer och nätverk
 3. Att inte leda
 4. Att inte vara motiverad
 5. Att inte förbättra

Då är vi inne på den fjärde av dem.

Att inte vara motiverad

Det är tyvärr så mycket som 74% som inte är engagerade på arbetet i Sverige. Det kommer från undersökningar som Gallup gör med några års mellanrum. 74! Det är helt otroligt. Därtill kommer det 12% som är aktivt motarbetande. De är engagerade, men tyvärr på att sabotera istället för att driva framåt i positiv anda.

Kvar finns 14% som är engagerade och vill förbättra verksamheten.

Dessa 74% är en stor utmaning och ser det ut så hos dig också, så är det en fallgrop du behöver ta dig ur snarast. Utan motivation för att göra ett bra arbete och att vilja utvecklas, både personligen och i verksamheten, så kommer det vara väldigt trögt att åstadkomma någonting. Det blir som att arbeta stående upp till bröstkorgen i sirap.

Rädsla

En av orsakerna till att det ser ut så här är att kulturen och organisationen inte premierar att tänka nytt. Kulturen och organisationen håller tillbaka individer och bestraffar dem mer än de belönar dem.

Jag har mött personer som är så rädda för att göra fel, så det blir viktigare för dem än att det som de gör blir rätt. Det får hellre bli ingenting, än att det skulle bli fel.

I offentlig sektor blir det inte heller bättre av att man som tjänsteman är påpassad av media som gärna lyfter fram “ett scope” där någon gjorde fel, trots att de tog ett initiativ för att de skulle bli bra. Här vill det till att i organisationen ha uppbackning så att man får stöd i att ta initiativ och våga.

I USA har dessutom utmaningen med den allmänna kulturen av att man stämmer någon om det blir fel. Hur ska man då våga ta initiativ och prova något, om man är rädd för att bli stämd om det blir fel och någon lider skada? Eller i vårt fall då, att det blir skriverier i tidningen.

Rädda och misstänksamma medarbetare kommer inte att göra ett bra arbete.

Misstagen lär vi av

Vi måste tillåta oss att göra misstag och att lära av det. Naturligtvis ska vi inte vara vårdslösa, men det är få platser där vi inte kan tillåta oss att prova och därefter lära oss av resultatet.

Hela vår utveckling utgår från att vi tar initiativ och sen provar vi, och kanske misslyckas, samt utvärderar och lär oss av vad vi just gjorde.

Ta en baby till exempel, som vill lära sig gå. Den har sett på sina föräldrar och äldre syskon att det fungerar att röra sig snabbare än att hasa sig på rumpan. Den provar att resa sig upp, men kommer att falla tillbaka ner igen. Ger babyn upp? Nej naturligtvis inte; på’t igen bara.

Nytt försök och troligen ett till misslyckande. “Hur ska jag lösa detta?”, tänker babyn. Ny teknik med att kanske hålla sig i köksstolen. Nu så börjar det gå bättre. Och efter att ha provat om och om igen, så fungerar det helt plötsligt, till föräldrarnas stolthet, och oro, för nu går det undan för den lille att förflytta sig. En ny värld har öppnats upp.

Tänkt om vi aldrig gavs tillåtelse att göra fel. Då skulle vi aldrig lära oss något, för vi skulle vara så hämmade av att inte våga tänka nytt eller prova något. En sådan verksamhet kommer inte att fungera.

Så se till att inte gå i fallgropen att inte tillåta medarbetare att tänka nytt och prova, för det skapar motivation att göra ett bra jobb. Och gör man ett bra jobb, ja, då blir det både mer värde till dem ni finns till för och det blir roligare på jobbet.

Detta och de andra punkterna berätta jag om i våra utbildningar i förbättringsarbete. Det finns en hel del att lära av andras lyckade satsningar. För den delen med, andras misslyckanden.

Kolla in gärna våra utbildningar på hemsidan.
Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

 • 7 specialrapporter med tips
 • 8 webinar-repriser
 • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

 • 7 specialrapporter med tips
 • 8 webinar-repriser
 • Checklistor m.m.