Beskrivning för "3 fördelar med att använda EN förbättringsmodell (inte 17!) BV14"

3 fördelar med att använda EN förbättringsmodell (inte 17!) BV14

Hej, Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon kommer jag att tala om tre fördelar med att ha en enda förbättringsmodell.

I en tidigare video beskrev jag den förvirring som kan uppstå inom organisationen om man inte har någon förbättringsmodell och den förvirring som kan uppstå om man har flera modeller. Att inte ha någon modell alls är som att inte ha någon karta när man kör ut på landsbygden. Du vet inte var du är och du vet inte vart du är på väg. Att ha flera olika förbättringsmodeller är som att ha flera olika kartor och köra på landsbygden. Man kan beskriva detta scenario med ett ord: förvirring.

Vilka fördelar kan vi då få genom att ha en modell som vägleder oss genom förbättringsarbetet inom organisationen? Den första fördelen är att få ett gemensamt språk mellan alla intressenter för förbättringen, projektet och verksamheten som helhet.

Fördel nr 1: Ha ett gemensamt språk att använda med intressenterna

Om du har en enda förbättringsmodell kan du visa intressenterna var du befinner dig nu och vart du är på väg. De kan då ha en gemensam förståelse för vad som pågår i projektet och vad som kommer att hända.

Att ha en modell är att ha en bra karta över var man befinner sig. Du kan sedan berätta för dem vad som kommer att hända. ”Här är vi, här ska vi flytta och nästa sak som kommer att hända är det här och sedan det här. Det här är vad som finns runt nästa hörn, runt nästa kulle och så vidare.”

Fördel nr 2: En mall att använda för att förbättra kvaliteten på det arbete som utförs

Den andra delen är att en bra modell ger bättre kvalitet på det förbättringsarbete som utförs. En bra modell visar dig vad du ska göra, när du ska göra det och hur du ska göra det. Den ger dig mallar, den ger dig kartan över var du kom ifrån, var du befinner dig och vart du vill komma och hur du ska genomföra det. Genom att ha en modell kan du alltså få en högre kvalitet som ett resultat av det du gör i ditt förbättringsarbete.

Hela initiativet baseras på en modell och det ger dig högre kvalitet eftersom alla artefakter som du arbetar med har du arbetat med tidigare. Du tar bara samma mall och gör samma sak om igen, till exempel de processer som du utformar.

Fördel nr 3: Bättre engagemang från förbättringsteamet

Den tredje delen är att du kommer att få ett bättre engagemang och förtroende inom förbättringsteamet. Om alla vet vart du är på väg, om alla vet vilken modell du arbetar efter, kan de samarbeta med dig. Om du har andra affärsanalytiker eller andra medlemmar av organisationen som arbetar med dig kan de alla dela denna gemensamma syn på vart ni är på väg.

Det är inte bara i ditt huvud som du förstår vad som händer. Alla kan dela din entusiasm över vad som pågår och vad som händer. Det innebär att de kommer att vara mer engagerade och att de kommer att ha större självförtroende för vad de ska göra.

Sammanfattningsvis kan man säga att de tre fördelarna är följande:

  • Att ha ett gemensamt språk mellan intressenterna så att alla vet vart du är på väg, och om de förstår vart du är på väg kommer ledningen att ge dig mer handlingsutrymme.
  • Du kommer att förbättra kvaliteten på ditt arbete eftersom en bra modell ger dig mallar och alla sätt att göra olika saker.
  • Förbättringsteamet kommer att vara mer övertygat om vad de gör och de kommer att vara mer engagerade i förbättringsarbetet.

Om du vill ha mer information om hur du kan skapa en förbättringsmodell i din organisation, klicka här för att få tillgång till min kostnadsfria resurs. Jag hoppas att den här videon har varit till hjälp för dig, och låt oss nu forma våra företag till excellens.