Beskrivning för "Agilitet är mer än att vara vig i kroppen"

Agilitet är mer än att vara vig i kroppen

Du har säkert hör talas om agilt ledarskap. Det är lite av ett modeord inom ledarskap de senare åren.

Men vad är det? Och hänger det samman på något sätt med dina värdeskapande flöden?

Vinster

Det är svårare än vad man tror att kunna anamma agilt ledarskap på riktigt. Det är tyvärr många som fuskar, likt med andra termer, såsom LEAN, och bara väljer någon del som passar och sedan tror att man är en agil ledare eller att man använder sig av LEAN.

Båda termerna kräver så mycket mer av organisationen, kulturen, medarbetarna och ledarna.

Vinsterna med att vara en agil ledare och ha en agil organisation är enorma. Bland annat:

  1. Ökad arbetsglädje
  2. Ökat självförtroende från medarbetarna
  3. Ökat värde till kunderna, vad du än kallar dem
  4. Att åstadkomma mer med mindre resurser, det vill säga vara effektivare
  5. Minskade kostnader för att skapa det värde som kunderna så uppskattar

Om du och ni inte arbetar emot att vara en agil organisation med agilt ledarskap, då går ni miste om ovan punkter. Det innebär att arbetsglädjen inte blir bättre, medarbetarna fortsätter att vara osäkra och rädda för att göra fel, kunderna upplever att de inte får ett bra värde jämfört mot deras förväntningar, ni kommer alltid att uppleva att ni har för lite resurser, och kostnaderna kommer att fortsätta att vara för höga med påföljande ständig kamp om att “få det gå ihop”.

Agilt ledarskap

För att vara en agil ledare så kan nämnas några punkter som behöver vara uppfyllt för att man ska kunna säga att man agerar som en sådan. Det rör sig bland annat om att:

  1. Man har gemensamt en tydlig vision vilket vilket alla kan tar till sig och arbeta emot.
  2. Kulturen i organisationen är självstyrande, självorganiserande och lärande.
  3. Fokus ligger helt på vad som verkligen är viktigt; att skapa värde för dem man finns till för.
  4. De agila ledarna har en uppgift, vilket är att underlätta och skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna ta hand om kundernas behov och önskningar.

Värdeskapande flöden

Kulturen i organisationen behöver du arbeta fokuserat med att utveckla. Det tar tid att lämna en kultur där medarbetarna är mer rädd för att göra fel, än de är intresserade för att göra rätt. Det tar också tid att möblera om i tanken på att den hierarkiska strukturen är en konstant.

Tyvärr är det så att om du tror att linjeorganisationen och dess hierarkiska struktur inte kan bytas ut mot något bättre, då har du inte heller chansen att vara en agil ledare, och att kunna se de poisitva resultaten. Detta då det i en hierarki alltid är den som är högre upp som har mandaten och ansvaret, och den som ger order nedåt i organisationen.

Vidare så är det avgörande att fokusera på att skapa och ge värde till kunderna, vad du än må kalla dem. Därför behöver du har järnkoll på dina kundvärdeskapande flöden. Det vill säga dina processer.

Utan detta fokus så kommer du att bli distraherad av en massa annat som är viktigt i hierarkin, men inte bidrar till värdeskapandet.

Självstyrande

Förutom kulturen som är viktig för att få medarbetarna att tänka att de ska kunna vara självstyrande, så behöver de förutsättningarna också. En sådan är att medarbetarna ska kunna följa det designade värdeskapande flödena. Det görs via att ha möjligheten att se, bedöma och fatta beslut om vad som behöver göras, här och nu, för att flödet ska flöda obehindrat vidare.

Det är där som instrumentbrädan kommer in och ger både dig som ledare, men främst dina medarbetare, möjligheten att kunna fatta dessa beslut. Att sätta upp dessa instrumentbrädor med relevanta momentan information, ger alla och envar möjligheten att fatta dessa beslut, och att “rycka tag i” det som behöver göras för att hålla flödet igång.

Utan denna tydlighet så är det svårt att kunna agera så. Det blir omöjligt för dig att vara kreativ med ett övergripande perspektiv, om du inte ser och förstår helheten, samt inte heller ser hur status är i verksamheten. Att sitta på ett ledningsgruppsmöte och gå igenom en rapport om hur det såg ut föregående kvartal gör dig inte lyckligare. Det resultatet kan du inte påverka.

Men med momentan information så har du möjlighet att vara så agil som det agila ledarskapet kräver.

Vill du lära dig mer om hur du ska skapa förutsättningar för ditt agila ledarskap? Kolla då in våra utbildningar och välj utbildning som passar dig bäst nu under vintern.

Med det, så väljer jag helt självstyrt att på ett agilt sätt ta mig an den kommande veckan.

Matts