Hur man får fram alla bitar i pusslet för att förbättra affärsverksamheten

Enligt många studier misslyckas mellan 50 och 70 % av alla förbättringar av verksamheten, men jag har upptäckt ett tillvägagångssätt som ger 70 % framgång i mitt förbättringsarbete. I den här videon delar jag med mig av en pusselbit som har bidragit till att göra denna framgång möjlig.

Hej, Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. Jag är extra glad idag eftersom jag startar en ny videoserie och det här är den första videon i den serien. Vad handlar serien om? Det handlar om hur man förstår alla viktiga komponenter i ett företag, de komponenter som driver ditt företag och andra företag till att bli framgångsrika.

Jag kommer därför att ge dig pusselbitar som visar dig vägen till en utmärkt affärsverksamhet. Som grund för denna videoserie ska vi gå igenom den här affischen som jag har skapat.

Förhållandet mellan komponenterna i Business Excellence

Affischen heter Business Excellence Components Relationship Chart. Jag vet att det är ett långt namn för en affisch, men det visar förhållandet mellan alla viktiga komponenter och deras komponenter. Och det är dessa komponenter som du behöver för att nå fram till en utmärkt affärsverksamhet.

Bristande kunskap om komponenterna

När jag hjälper organisationer ser jag ett par saker som händer eller inte händer. Den första är att människor i organisationen inte känner till dessa komponenter. Och om du inte känner till komponenten kan du inte heller känna till förhållandet mellan dem. Det är ganska uppenbart, men vad som händer då är att de driver sin verksamhet, sin organisation utan att känna till de viktiga komponenter som påverkade verksamheten. Och om du inte känner till komponenten kan du inte ställa in den. Man kan inte riktigt arbeta med det för att bli bättre.

Så saker och ting är mer av typen ”det som händer, händer”.

Fungerar bara med vissa komponenter

Det andra jag ser är att människor arbetar med vissa av dessa komponenter. De arbetar inte riktigt med alla, eftersom de bara ser ett par av dem och sedan arbetar de med dem och det är bra.

Men om du bara har ett par bitar till ett pussel kan du inte bygga hela pusslet eftersom du saknar 80 procent av delarna. Och det är vad jag ser.

Ser inte sambandet mellan komponenterna

Jag ser också organisationer som arbetar med många av dessa komponenter, men de pratar inte med varandra eftersom de inte ser sambandet mellan dem. Så om jag talar om gröna människor här uppe som arbetar med de gröna komponenterna, så arbetar de och ser att deras komponenter är mycket viktiga för att lyckas i sin verksamhet, och de har rätt, de är mycket viktiga.

Men eftersom de inte ser de blå människorna, arbetar de blå människorna här nere med sina komponenter, och de har samma tankegång att om vi bara får våra komponenter klara och i ordning så kommer allt att gå bra i vår organisation.

Och det är inte sant eftersom de gröna måste prata med de blå som måste prata med de gula som måste prata med de röda. Och så vidare. För att förstå förhållandet mellan komponenterna måste du ha ett förhållande mellan dessa avdelningar, IT-avdelningen, marknadsavdelningen, ledningsgruppen och så vidare.

Alla dessa avdelningar måste prata med varandra eftersom de är inblandade. De har sin del, sin bit, sin bit i det stora pusslet. Så vad du behöver göra för att förstå och kunna bygga upp din verksamhet är att förstå alla dessa komponenter och förstå förhållandet mellan dem, för om du gör det kan du ta nästa steg i ditt förbättringsarbete.

Om du förstår allt detta och har en väldefinierad förbättringsmodell som tar hand om alla dessa komponenter och tvingar dig att förbättra dem steg för steg, kommer du att vara på god väg mot en utmärkt affärsverksamhet.

Vad jag erbjuder i denna serie

Så det är vad du behöver göra i ditt företag och vad jag erbjuder i den här videoserien är att gå igenom allt detta, prata om komponent för komponent och prata om deras relation så att vi förstår alla dessa komponenter som behövs för ditt företag och du kommer sedan att gå:

”Ah Ha, det är så det fungerar. Den här komponenten är kopplad till den här och vi måste arbeta med båda samtidigt. Vi kan inte bara arbeta med en av dem och gå på djupet med den ena saken för att nå framgång.”

Oftast kommer du att bli förvirrad eftersom alla undrar vad du gör, men om du arbetar med dem alla kommer det att bli begripligt eftersom du kommer att höja allting en nivå upp, en nivå upp, en annan nivå upp och så vidare. På så sätt kan du öka ditt förbättringsarbete för att nå framgång i affärsverksamheten.