Beskrivning för "Är din arbetsplats känd som ett bra ställe att arbeta på?"

Är din arbetsplats känd som ett bra ställe att arbeta på?

Vad Camilla sa om sin arbetsplats: – Vi kan påverka, vi jobbar i team och vi skrattar mycket tillsammans.

Orden fick mig att haja till. Det är precis det jag jobbat så länge med att hjälpa verksamheter att åstadkomma. Känslan att kunna påverka sin arbetssituation och arbetssätt. Att vara en del av en grupp, som löser uppgifterna tillsammans, utan prestige. Samt inte minst att ha roligt på arbetet.

Orden kommer från narkossjuksköterskan Camilla Lindberg i en artikel i Svenska Dagbladet, där de i en artikelserie följer utmaningarna inom sjukvården i Sverige.

Jag läser vidare och ser att de har ökat antalet operationer med 55%. Bara genom att ha ändrat fokus i sin verksamhet. De opererar nu i sju salar i stället för fem. Vissa typer av operationer har kunnat öka från två per dag till sex per dag. Det är en tredubbling.

Förändrad fokus = förändrad arbetsplats

Allt genom ändrat fokus i verksamheten, där man satsar på det som vi på Clean Stream lär ut om Självstyrande team och Lärande organisation.

– Teamkänslan är väldigt viktig, alla får vara med från kirurgen till undersköterskan. Vi vill ha ett processtänk där man frigör tid. Tidigare jobbade vi mycket efter varandra, nu jobbar vi parallellt, alla gör något hela tiden.

Detta säger en annan av deras operationssjuksköterskor.

Själv har jag bland annat arbetat med social omsorg. Där har det pågått en kamp mellan att ha planerare som planerar hur andra ska jobba, och de som planerar själva i grupp. Det finns intressanta artiklar, studier och undersökningar, som visar på att det är mycket bättre att involvera personalen i att genomföra sin egen planering.

Bättre för vem? Jo, för personalen och för kunden, i det här fallet ofta kallad brukare. De som planerar själva mår bättre och brukarna får ett lägre antal människor som besöker dem under en månad.

För det blir skillnad på om fokuset i planeringen är att täcka in alla brukare så att de får hjälp, oavsett av vem, där målet är uppnått när beläggningen är full. Eller om fokuset är personalens välmående och kvalitet till utförandet för brukarna, där personalen själv kan planera utifrån sina önskemål och brukarnas behov, där fokuset är att skapa tightare team som hjälper ett avgränsat antal brukare.

Utfallet blir annorlunda beroende på vad incitamentet är.

Åter till Alingsås sjukhus, där ovan nämnda Camilla Lindberg arbetar och är så stolt över det. Där får de till och med tacka nej till personal som vill komma till dem för att arbeta.

En bättre arbetsplats, helt enkelt

För inom en bransch där personalbrist är vanligt, så har det spridit sig att det är mycket roligare att arbeta på just det här sjukhuset. För i “roligt” ryms att känna att man är effektivt och produktion, där man verkligen levererar värde till kunderna, naturligtvis kallad patient just i den här branschen.

Värdeskapandet har alltså ökat markant, där 55% fler människor i nöd får vård. Tänk så mycket lidande och oro som tagit bort tack vare det. Tänk vilken förtjänst det är för samhället.

Hur det skulle se ut om vi alla gjorde så; fokuserade mer på vår personal och våra kunder, vad vi än må kalla dem, vilket gör att vi levererar kring 50% mer till dem med samma förutsättningar i resurser.

Vad skulle det göra för dig, din verksamhet och dina kunder?

Vill du veta mer om hur man inför Självstyrande team och en Lärande organisation? Hör av dig till mig så kan vi ordna en inspirationsföreläsning för dig och din ledningsgrupp. Det kan bli början på något stort för dig och din verksamhet. Ovan nämnda förbättring hos Alingsås sjukhus började med ett första steg det också.