Beskrivning för "Är din organisation som gruppen med apor?"

Är din organisation som gruppen med apor?

För många år sedan gjordes ett försök för att se hur gruppen påverkar individen. Försöket gjordes med apor i en stor bur. I buren hängdes en klase med bananer upp. Bananerna övervakades med teknisk utrustning så att när någon närmade sig bananerna så gick ett sprinklersystem igång som effektivt blötte ner alla apor i buren.

Inledningsvis plockade aporna bananer och blev då också blöta av det kalla vattnet. Efter ett tag så insåg några apor hur det hängde ihop och började ingripa då de inte ville bli blöta och kalla. Tillsammans stoppades den eller de som försökte ta bananer. Efter ett tag hade alla apor insett att det inte var någon idé att försöka ta den förbjudna frukten.

Forskarna bytte sedan ut vissa apor i buren mot andra som inte upplevt det hela. De nya aporna försökte då direkt att ta för sig av de goda bananerna, men blev stoppade av de som varit med sedan tidigare. Forskarna fortsatte att byta ut apor och samma sak hände igen. Till sist så var alla apor utbytta.

När en grupp nya apor då kom in i buren och försökte ta bananer, blev de hindrade. Det intressanta är att de som stoppade de nya aporna, inte hade någon aning om varför de stoppade dem, för de hade aldrig blivit nedblötta med kallt vatten. De gjorde bara som de blivit lärda i gruppen.

Samma saker händer i våra organisationer. Vi gör en massa saker som hänger ihop med att vi alltid har gjort på ett visst sätt. Det kanske fanns en mening med det från början, men sedan har det mer blivit av att ”det har alltid gjorts så här”. När jag hjälper organisationer ser jag många sådana här företeelser, som är lättare att se som utomstående och att ifrågasätta varför det görs och på det sättet. Det är både svårare att se sådana saker inifrån organisationen och också att ifrågasätta det hela.

Det finns en annan sida, som är än mer besvärlig och kan förstöra mycket mer. Det är inte bara aktiviteter som vi gör som är onödiga eller görs på fel sätt, det är också tankar och uppträdande. Dessa är mycket svårare att identifiera och att göra något åt. Det är lite som om hela organisationens själ är förgiftad av något negativt. Det är när dessa uppträdanden och tankar finns där i organisationen utan att någon noterar det eller verka bry sig, det är då det är ett verkligt tufft problem.

Som exempel så har jag sett organisationer som har fastnat i klagandets träsk. Alla klagar på alla. Det klagas på cheferna, på medarbetarna, på arbetsförhållande, på kunderna, på regeringen, ja, på vad som helst, och det klagas ofta. Det spelar ingen roll på vad det klagas, så länge man kan klaga. När nya förmågor kommer till en sådan organisation blir det effektivt indragna i detta gnällmästarnas rike. Detta måste stoppas innan det förgiftar andra relationer utanför den egna organisationen. Man måste bli medveten om problemet för att kunna stoppa det.

En viktig uppgift för dig är att vara observant på vad som pågår i din organisation. Vad gör du och vad gör andra som inte längre verkar vettigt, oavsett om det än gång var det? Finns det en kultur hos er som du tycker inte är produktiv och bidrar till en positiv utveckling? Observera och fundera och hur du skall komma till rätta med det. Behöver du hjälp, så vet du var jag finns… 😉