Beskrivning för "Begränsar våra processer kreativiteten?"

Begränsar våra processer kreativiteten?

Vissa argumenterar att processerna gör att vi tappar kreativiteten i vår verksamhet. Att de blir för kontrollerade av att ha processer som ska styra vad de gör.

Jag brukar svara med exemplet en konstnär eller författare. Båda dessa är väl att vara kreativ? Betyder det då att en konstnär eller författare inte har en process som hon eller han följer? Nej, det gör det ju inte.

Efter att ha skrivit ett flertal böcker själv så kan jag konstatera att jag varje gång jag skrivit en bok följt en process. Annars hade jag inte fått se något resultat av mitt arbete. Jag var lite dålig på det när jag skrev min första bok för tio år sedan, men har därefter lärt mig efter hand. Jag lärde mig att vara flexibel inom den strukturerade processen.

Precis det finns det en mängd människor som också utbildar i. De säljer också sin process för hur man skriver en bok eller hur man målar en tavla. “Lär dig skriva din första roman.” Vad är det om inte en process som beskriver hur man samlar idéer, sorterar dem, skapar en story-line, skriver utkast, med mera. Allt vidare till hur man tar kontakt med förlag om man vill det, eller hur man gör för att själv publicera sin bok. Detsamma gäller för att måla ett konstverk.

Utan dessa processer så skulle det inte bli så mycket. Betyder det att kreativiteten vid canvasen eller datorn begränsas. Nej, naturligtvis inte. Processen gör inte att kreativiteten minskar. Processen är i stället själva förutsättningen för att kreativiteten ska resultera i något överhuvudtaget.

Tyvärr så tror jag att man många gånger använder argumentet att man tappar flexibiliteten för att man egentligen inte alls vill ha något som styr en.

Det är lättare att inte behöva binda sig till något, utan istället vara helt fri.

Jag har berört problematiken tidigare, vilket bottnar i att det finns de som inte vill ta ansvar eller lova att jobba på ett visst sätt. Det är ju enklare att undvika kritik om man inte kan hållas ansvarig för det sätt man arbetar och det resultat som man skapar. Finns det inga krav på hur vi gemensamt sagt att vi ska jobba, ja, då är det svårt att få kritik för att man inte följer….ingenting.

Som jag ser det så skapar processerna den struktur som vi så många gånger saknar, vilket i sin tur gör att vi frigör oss så att vi kan vara kreativa på riktigt. Istället för att gå runt och oroa oss för om vi gör rätt saker och på rätt sätt, eller diskutera samma problem om och om igen, så skapar vi strukturen vilket frigör vår kreativitet. Vi kan fokusera mer på vårt värdeskapande och även lägga tid på att utveckla och förbättra vår process och oss själva. Men för det behöver vi något att förhålla oss till – våra processer.

Hur ser du på det? Arbetar ni med ständig anpassning av er verksamhet genom utveckling av era processer?

Hälsningar,

Matts