Beskrivning för "Blir de som missar att digitalisera sig oväsentliga?"

Blir de som missar att digitalisera sig oväsentliga?

Hur ser det ut för de verksamheter som inte ser till digitalisera sig? Vad kommer att hända med dem? Och vad innebär det att jobba med digitalisering?

Det var saker som togs upp på Dagens Samhälles event kallat Digitalisering av offentlig sektor vilket jag berättat om i de två föregående veckobreven. Avslutar serien i detta inlägg.

Det är fem saker som jag tog med mig från diskussionerna:

  • Data ska kunna flöda fritt inom Europas offentliga organisationer år 2030.
  • Stängda system åker ut ur verksamheten.
  • Molntjänster är det sätt som verksamhetssystem kommer att levereras på framgent.
  • De verksamheter som inte blir digitala kommer att bli oväsentliga.
  • Digitalisering är lika med verksamhetsutveckling.

Så, vi dyker ner i de två sista.

De som inte digitaliseras kommer att vara oväsentliga

Det blir allt mer klart att digitalisering är ett måste, inte något fritt val. För att offentlig verksamhet ska kunna klara sina uppdrag så måste man använda modern teknik och bli mer digital i sin hantering.

Det är inte hållbart att lägga ner energi och pengar på att hantera papper, överföra information manuellt om och om igen, eller att all hantering sker manuellt med få automatiska inslag.

Det som framkom under eventet var att den del av offentlig sektor som inte klarar av att transformera sig till att bli mer digital kommer att med tiden bli oväsentlig.

Alternativ dyker upp

Det sker då det kommer att komma alternativ till den verksamheten vilket har bättre förmåga att leverera ett bättre värde till kunderna. “Bättre” kan i det här fallet mer rättssäkert, snabbare, bekvämare, effektivare, eller en blandning av dem alla.

Vi ser på flera håll att många organisationer inom offentlig sektor bär med sig en ryggsäck med gamla tankar och upplevda sätt att saker måste lösas på ett visst sätt.

Samtidigt så tänker andra på ett annat sätt. På ett sätt som inte begränsas av dessa mentala ryggsäckar. Det leder vidare till den sista av de fem punkterna.

Digitalisering är lika med verksamhetsutveckling

För att lyckas med digitaliseringen så måste vi arbeta med verksamhetsutveckling.

Digitalisering är inte att bara införa ett digitalt sätt att göra samma ineffektiva och dumma hantering som vi alltid gjort. Digitalisering ska inte ses som att vi asfalterar kostigar.

Vi måste tänka annorlunda.

När vi tänker annorlunda så använder vi digitaliseringen som ett verktyg för att bli så mycket bättre som vi verkligen vill bli.

Digitaliseringen gör vi inte för digitaliseringens egen skull, utan för att åstadkomma en kraftig förflyttning i verksamheten till det bättre. Vi ska bli bättre, snabbare, ha högre kvalitet, leverera bättre värde, och så vidare, med hjälp av digitaliseringen.

Det är inte förbjudet att tänka annorlunda, så varför gör så få det?

Inom båda dessa punkter som jag nämner ovan så kan vi exemplifiera med bolag som Kry eller Mindoktor. De tänkte på ett annorlunda sätt hur man skulle kunna ge patienterna bättre service, vilket uppskattas enormt av de som behöver medicinsk rådgivning.

Det var ju inte så att det var förbjudet för landstingen och regionerna att tänka att man skulle kunna ha en doktor eller en sjukskötare framför sig på bild på telefonen inom 10-15 minuter. Det var bara att ingen av dem gjorde det.

Och om någon nu tänkt tanken så slog den aldrig rot och fick utvecklas vidare. Förmodligen på grund av för trög och byråkratiskt struktur.

Och det rör inte bara den svenska offentliga sektorn, utan hände precis samma i USA där sjukvårdssystemet ser annorlunda ut. När verksamheten Minute Clinic startade fick det massor med motstånd från den befintliga sjukvården om att “så där kan man väl inte göra…” och hårda försök att stoppa det och få allt att återgå till det “normala”.

Det är bara det; att inom verksamhetsutveckling och digitalisering finns det inget “normala”, utan vi lever i en ständigt rörlig värld där vi konstant behöver utveckla oss för att inte hamna på efterkälken.

Hur ser det ut hos er:

Har ni en plan för er digitalisering, vilket också innebär verksamhetsutveckling? Känner du dig nöjd med den?
Vad är din erfarenhet och hur ser du på de saker som jag nämnt att jag tog med mig från Digitalisering inom offentlig sektor?

Kontakta mig och berätta.

-Matts