Beskrivning för "Boktips: The Toyota Way"

Boktips: The Toyota Way

The Toyota Way är en mycket intressant bok om blivit en klassiker på kort tid. Boken ger en bra beskrivning av hur Toyota lyckats bli världens största biltillverkare. Från att ha ha existerat i ett land som var mycket sargat efter andra världskriget, började man tillverka bilar som spreds över världen. Först med en dåligt ansedd kvalitet till att nu vara ett mycket framstående märke.

En av de viktiga delarna för Toyota har varit kulturen i bolaget. Den har varit ett fundament för att lyckas med det man gjort. Den kulturen beskrivs i boken och är en del av de 14 ledningsprinciperna som The Toyota Way består av. Dessa ledningsprinciper tycker jag är det verkligen intressanta. Många verksamheter som jag möter säger att de arbetar med LEAN, men vid närmare granskning så är det mer ett verktyg än en verklig satsning på kulturen.

Många verksamheter lever inte upp till huvuddelen av de 14 principerna. För att ge ett exempel. Den första principen säger att man skall agera långsiktigt, även om det är på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Där går många bet, då de är viktigare att hålla en balanserad budget eller att tillfredsställa kortsiktiga vinstintressen på börsen, än att bygga upp något långsiktigt.

Gör gott om anteckningar

Mitt tips är att läsa boken och att med papper och penna i högsta hugg, notera ner vilka principer ni skall börja med och hur ni skall göra det. Att bygga en framgångsrik organisationskultur är inget som går på en förmiddag. Det kräver långsiktighet, engagemang och uthållighet.

Boken består av tre delar, där första delen ger en bakgrund till framgången, den andra delen beskriver var och en av de 14 principerna, samt den sista delen går igenom tillämpningen av dem.

Boken är väl värd att läsa för den som vill börja fundera i andra banor. Lycka till!