Beskrivning för "Boktips: Business Process Management – The Third Wave"

Boktips: Business Process Management – The Third Wave

Business Process Management – The Third Wave är en intressant bok för alla som vill förstå kraften i att 1. tänka i processer i verksamheten, och 2. använda IT som möjliggörare för att verkligen få drivkraft i processen.

Det senare gör att det som ni bestämt också blir gjort och går att mäta. Det är svårt idag med dagens IT system, som inte ser helheten i processen, utan bara delar av den. Man kan får fram mycket med inte det som verkligen är värdefullt i verksamhetsstyrning; det flöde som man har i verksamheten.

Det tar tekniken kring teorierna om Business Process Management hand om. Står du inför att ha designat era processer och nu funderar på hur du går vidare, eller om du står inför ny upphandling eller utveckling av IT stöd, då är boken definitivt för dig.

Boken är lättläst och jag tycker att särskilt de 2/3 första delarna är på en nivå som är för alla som vill lära sig om processer och IT’s styrka. Den sista tredjedelen är mer inriktad på de som skall göra verkstad av teorierna, vilket gör målgruppen lite mindre.

Peter Fingar som är en av författarna har skrivit ett flertal böcker i ämnet.

Du hittar boken på Amazon