Beskrivning för "Dags för IT-avdelningen att kliva fram?"

Dags för IT-avdelningen att kliva fram?

Hoppas att du har en bra sommar. Själv är det båtutflykt i Luleå skärgård som står på programmet. Att sitta och se ut över ett spegelblankt vatten i solnedgång är oslagbart tycker jag.

Förra veckan skrev jag om IT som en bromskloss. Jag identifierade två stora utmaningar;

  1. användandet av för stängda system, och
  2. ovilja hos IT-avdelningen att tänka i nytta för kunden och verksamheten istället för den egna avdelningen.

Som “IT-människa” i grunden så skäms jag. För hur kunde det blir så att IT-folk som en gång stod för det nya och häftiga med den nya tekniken och innovativa lösningarna, allt eftersom övergått till att bli konservativa och beskyddande om sin egen miljö.

Här tror jag att den barnsliga nyfikenhet och annorlunda tankarna som fanns för 20-30 år sedan, allt mer övergått till förvaltning och vardagslunk. Jag ser att vi på många håll låtit IT-avdelningen bli en avdelning bland alla andra. Från att ha varit nya och häftiga, så har de blivit gråa och tråkiga.

De har gått fram att vara idésprutor och utvecklare, till att bli förvaltare. Hur ser det ut hos dig?

Själv har jag stött på många IT-avdelningar och IT-tekniker som mer övergått till att “klappa om” sina datorer i en serverhall än att verkligen vara intresserad av att verksamheten ständigt utvecklas. Man tenderar till att allt mer sluta sig och bli duktiga på tekniken. Och det är mycket som ska fungerar med systemen, säkerheten, maskinerna med mera.

Men IT och IT-avdelningen är så mycket mer är det. Eller hur?

Det finns två sidor av IT som jag ser det. Det är;

  1. tekniksidan och
  2. verksamhetssidan.

Tekniksidan är den som ska se till att säkerhet och annan basteknik “bara” fungerar. Den ska helst inte märkas i verksamheten. Det är som med el eller vatten i fastigheten. Den bara finns där när vi behöver den. Det är först när det inte fungerar som vi saknar den.

Verksamhetssidan är den som ska verka aktivt för att säkerställa verksamhetens utveckling. Den ska innehålla det där drivet och idéerna som man på många håll tappat.

Det blir ett problem för verksamheten om IT inte är den innovativa delen som de har varit och borde vara. IT är en möjliggörare för att bedriva verksamheten på ett mer effektivt sätt och att också ge kunderna bättre service. Det är därför digitalisering just finns på agendan för så många av oss.

Viktigt är också att på verksamhetssidan så ställer man upp med sin kunskap för att nå de bästa lösningarna för verksamheten. Även om det är på bekostnad av att IT-avdelningen själv inte får en till server att sköta om eller att det blir lite jobbigt när till exempel integrationer ska byggas.

Är det bra för verksamheten så ska det också genomföras. Naturligtvis utifrån de grundläggande kraven på till exempel säkerhet, vilket också utgår från verksamhetens bästa, och inte från vad som är bekvämt från IT:s håll.

IT-avdelningarna står inför ett viktigt vägskäl. Antingen “stiger man fram” och bidrar, eller så minskas deras viktighet i verksamheten med tiden. Detta då verksamheten kommer att finna lösningar på sina verksamhetsproblem där IT-avdelningen inte ens är inblandad.

Jag skulle vilja se en IT-avdelning som aktivt finns med i förbättringsarbetet. En IT-avdelning som har skaffat sig kompetens inom förbättringsarbete och kombinerar det med tekniskt kunnande. En IT-avdelning som har egen kompetens och är gurus på att bygga e-tjänster, körbara processer och vara duktig på att arbeta med integration mellan olika system.

Om man gör det helt själv eller via stöd utifrån, det är en resursfråga. Det som är viktigt i det fallet är att man varken är en bromskloss eller flaskhals för att säkerställa massivt förbättringsarbete i verksamheten.

IT-avdelningen behövs naturligtvis, men den behöver på många håll omformas för att kraftfullt kunna bidra till förbättringsarbetet och utvecklingen. Hur är det hos dig i din verksamhet, fungerar IT-avdelningen som en möjliggörare för förbättringsarbete eller är man en bromskloss? Eller är man kanske inte ens relevant i förbättringsarbetet?

Tills nästa gång, så önskar jag dig ännu en fantastisk sommarvecka.

Soliga hälsningar,

Matts