Beskrivning för "De 3 viktigaste sakerna som gör att din företagsförbättring lyckas (BV6)"

De 3 viktigaste sakerna som gör att din företagsförbättring lyckas (BV6)

De tre viktigaste sakerna som hjälper dig att lyckas med din företagsförbättring. Jag pratar med många företag. Jag besöker dem, jag hjälper dem och en av de saker som jag ser gemensamt är att de arbetar mycket hårt för att förbättra sin verksamhet, men samtidigt känner de en motvilja från verksamheten eller organisationen att förbättra sig. Det är som om ju mer de vill förbättra sig, desto mer motarbetar organisationen förbättringar. Jag tror att det beror på att organisationen inte riktigt förstår vad förbättringen handlar om. De är lite misstänksamma för att förbättringen kan vara slutet på deras jobb, till exempel, eller vad som händer här. De vill ha en viss förbättring eller människor vill i allmänhet ha en förbättring, men de vill inte förändras. Här ser jag tre viktiga saker som jag tycker är så viktiga.

Den första är att ha en modell. Om du har en modell i din verksamhet är den modellen en process. Vi talar som affärsanalytiker, vi talar om processer, vi talar om fördelen med att utforma en välfungerande process för en verksamhet, men en modell för vårt eget förbättringsarbete saknas ofta i de organisationer jag möter. Så det första är att ha en väl fungerande modell som hjälper dig att guida dig genom de förbättringar som du behöver göra. Det kommer att få alla andra i organisationen att förstå vad det handlar om. För det andra ser jag att du inte bör arbeta ensam. Du behöver ett team. Ett team är bra för att få en bredare förståelse för det viktiga förbättringsarbete som du utför. Du behöver också prata med någon om det arbete du gör i ditt företag. Det kan också vara svårt att driva en stor workshop med många människor om man är ensam. Men om du har några personer i olika delar av organisationen kan ni tillsammans arbeta med förbättringar.

Annars kommer de att vara beroende av dig eller någon annan i organisationen om du eller den personen är den enda som arbetar med förbättringen. Om du eller de slutar sitt jobb och går till en annan organisation, kommer den första organisationen att gå miste om allt eftersom allt är beroende av dem. Den tredje delen är alltså att utbilda människor i organisationen.

Nu har du modellen, nu har du teamet. Nu måste du utbilda hela organisationen om syftet med förbättringsarbetet. Det är så viktigt att organisationen förstår att förbättringsarbetet är till för deras och kundens skull, inte för att spara pengar, vilket många tror. Och om det enda vi talar om är att spara pengar har vi ett problem, för att spara pengar innebär att minska personalen och det vill inte organisationen.

Men för att förbättra kundvärdet och lyckan inom organisationen. Det är något som de är till för. När jag förberedde den här videon för er kom jag att tänka på en händelse som inträffade för många, många år sedan, jag tror för 30 år sedan. Det var när jag gick i officerskandidatskolan. Det var jag och mina kollegor som var ute i skogen och höll grundutbildning. Det var en vacker varm eller nästan varm sommardag och det fanns många myggor. Och myggor älskar 30 killar som går genom skogen och svettas. Så det var tufft. Men saken är den att vi började och alla var så lyckliga som det bara gick att vara under de omständigheterna. Men ju längre dagen led och ju längre vi gick kilometer efter kilometer genom skogen, desto mer apatisk blev laget. De började tänka på andra saker än det här och nu.

Vi hade en paus och instruktören kom fram till mig och berättade vad han ser hos trupperna och att de har blivit mer apatiska inför situationen. Han föreslog något som jag tog med mig resten av mitt liv. Och det var att han ville att jag skulle ta kartan. Du kanske undrar varför de hade det på tallen här. Men han ville att jag skulle ta kartan och gå igenom och prata med grupper, undergrupper av hela enheten. Och beskriva var vi var, vart vi är på väg, vad vi förväntade oss att se. Här har du alltså en sjö. Vi ska till den södra delen av sjön. Vi kommer att se att sjön kommer att komma upp till vägen. När vi kommer till vägen måste vi passera vägen på ett visst sätt så att vi inte blir sedda av fienden och så vidare.

Så det gjorde jag. Jag gick igenom tre, fyra, fem genomgångar med mindre grupper. Jag förklarade för dem var vi befann oss på kartan och visade dem kartan. När vi fortsatte med rörelsen ändrade de sin inställning. Plötsligt var de en del av vandringen. De kände att de hade ett syfte med vandringen. De glömde de sista timmarna eftersom jag gjorde ett misstag. Jag har inte berättat det för dem. Jag visade dem inte kartan. Jag talade inte om kartan. Vi affärsanalytiker måste alltså tala om kartan, förbättringskartan. Den modell som vi har för vår förbättring. Vi måste prata med teamet, med organisationen, vi måste beskriva var vi befinner oss, vart vi är på väg och vad som kommer att hända på kort och lång sikt.

Så det är mitt budskap för den här videon. För att avsluta det hela behöver du en modell så att du kan dela modellen med organisationen. Du behöver ett team så att du inte bara är du själv, för bara du själv är sårbar och du behöver tre. Ni måste utbilda inte bara teamet utan hela organisationen om modellen och vad ni som team kan erbjuda dem.