Beskrivning för "De 7 grundläggande framgångsfaktorerna (BV 20a)"

De 7 grundläggande framgångsfaktorerna (BV 20a)


Enligt många studier misslyckas mellan 50 och 70 procent av alla förbättringar av verksamheten, men jag har upptäckt ett tillvägagångssätt som ger mig 70 procent framgång i mitt förbättringsarbete. I den här videon delar jag med mig av en pusselbit som har bidragit till att göra denna framgång möjlig. Hej, Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon kommer jag att tala om din affärsmodell.

Förhållandet mellan komponenterna i Business Excellence

Låt oss göra en djupdykning i denna affisch. Affischen är ett diagram över förhållandet mellan komponenterna i Business Excellence. Ett långt namn för att visa alla komponenter som är mycket viktiga för att arbeta med företagsförbättringar och förhållandet mellan dem.

Vi ska börja från början, vilket jag tycker är bra. Det står alltså att man ska börja här med basmodellen för affärsverksamheten . Vad jag ser i olika organisationer är att de inte riktigt förstår dessa komponenter och därför missar de många möjligheter till förbättringar.

En del tror att de kan kompensera för bristen på förståelse för förhållandet till andras komponenter genom att arbeta hårdare med sina egna komponenter.

De har personer på vissa avdelningar, t.ex. IT, marknadsföring, ekonomi, som arbetar med förbättring, men de är inte anpassade eftersom de inte ser de andra personernas viktiga komponenter och inte förstår förhållandet mellan dem. De tror att om de arbetar hårdare med sin komponent kommer allt att bli bra i slutändan. Men det är inte så det fungerar. Du behöver alla komponenter och de måste fungera tillsammans.

Det är som att ta ett nät. Om du har ett nät som ligger här och jag tar en av knutarna i nätet och drar upp den, kommer jag inte att lyfta hela nätet. Jag kommer bara att lyfta den knuten. Kanske kommer några av de andra knutarna att följa med, men inte hela nätet. Men när vi arbetar tillsammans är det som att ta en stor pizzabricka och lägga den under nätet. Och vi lyfter upp allting, vilket innebär att vi lyfter alla knutar samtidigt i stället för en och en och en, för det kommer aldrig att lyckas.

Affärselement #1 Du behöver en affärsidé som talar om vad du levererar till vem.

Låt oss gå tillbaka till den affärsbaserade modellen och prata om dessa sju olika nyckelelement. Det första elementet är affärsidén, som också är en komponent i denna tabell. Du behöver en affärsidé för att förstå vad du ska leverera och till vem.

Om vi till exempel säger att vi ska leverera mindre skor till den moderna kvinnan kan det vara en affärsidé. Jag säger inte att den är perfekt, men jag tar den som ett exempel. Det kan vi ha. Vi säljer mindre bra skor till den moderna kvinnan eller så säljer vi skor till alla. Det är en skillnad eftersom vi i den första har satt kvinnor som en och två mindre skor som en.

Därför säljer vi inte de finaste skorna till dem. Vi säljer mindre bra skor. Men i den andra modellen talade vi om att sälja skor. Vilka skor vi än kan ha, vilka skor som helst och till vem som helst. Kanske inte den bästa affärsidén, men affärsidén finns där och det är viktigt att du har den.

Affärsdel 2: Du behöver en VISION som talar om vart du är på väg.

Det andra elementet är visionen. Du behöver en vision för att veta vart du är på väg. Om du har en affärsidé och en vision kommer affärsidén att visa vart du är på väg. Visionen är som en lysande fyr i natten, som visar dig i vilken riktning du är på väg att gå. Vad vill du göra med ditt företag? Om vi säljer skor kommer det att stå att vi har en skoaffär i varje större stad i södra Florida.

I det fallet sa vi vad vi vill uppnå på lång sikt, inte på lång, lång sikt, men på ganska lång sikt, eftersom din vision egentligen inte är ett mål, men det är något som vi arbetar mot.

Affärselement nr 3 Du behöver strategiska mål för att driva dig mot din vision.

Det tredje är strategiska mål. Du måste ha mål som inte är mål på detaljnivå, utan på strategisk nivå, eftersom de strategiska målen visar att du strävar mot visionen. Så du har din affärsidé, du har visionen som talar om i vilken riktning du ska förverkliga affärsidén, och du har de strategiska målen som visar att du är på rätt väg, mot visionen eller för att förverkliga visionen.

Affärselement #4 PROCESSER är den grundläggande form där du producerar värde för dina kunder.

Sedan har du i mitten processerna, eftersom processerna är värdeskapande för allt du gör i ditt företag.

Det är där du skapar värde för dina kunder. Det andra sättet att göra det är genom projekt. Projekt eller processer är de enda två arbetsformer där du skapar värde för kunden.

Grundläggande element #5 Du behöver grundläggande VÄRDER som anger hur du behandlar människor i och utanför ditt företag.

Här nedanför har vi deras värden. Du behöver värderingar i din organisation. Grundläggande värderingar för hur vi behandlar människor, hur vi behandlar varandra och hur vi behandlar våra kunder.

Du kan se olika organisationer där ute som har mycket starka värderingar och som utmärker sig i allt de gör eftersom människor är inriktade på dessa värderingar och värderingarna är kopplade till det VARFÖR som jag talade om i en tidigare video.

Grundläggande element #6 Du behöver LEADERSHIP för att kunna nå dina mål, ta vara på möjligheter och hantera utmaningar.

Sedan har vi ledarskapet. Du behöver ledarskap i din organisation för att kunna dra nytta av de möjligheter som uppstår på vägen, men också för att kunna hantera de utmaningar som kommer i din väg.

Då behöver du människor, formella eller informella, som tar ledarskap. Du behöver också personer som har ett ledarskap som bygger på dina värderingar. Du kan ha ett ledarskap i en organisation, men om det bygger på fel värderingar kommer det inte att lyckas.

Du måste basera ledarskapet på rätt värderingar. Och den formella ledaren är en person som utses till chef och sedan förhoppningsvis blir ledare genom att få folk att följa honom eller henne. Men en informell ledare är en person som träder fram i ögonblicket när det behövs. De har inget formellt uppdrag att vara ledare, men de tar sitt ansvar och gör det som måste göras i en viss situation. Och du behöver dessa ledare i din organisation utifrån dina värderingar.

Grundläggande element #7 Du behöver STRATEGIER som vägleder dig i ditt dagliga arbete.

Du behöver också strategier, eftersom en strategi är något som talar om hur du ska agera i olika situationer. Strategi är som en ryggrad som gör att du vet exakt vad du ska göra i en viss situation.

Strategin vägleder dig i ditt dagliga arbete och strategierna tillsammans med ledarskapet i enlighet med dina värderingar och genom att arbeta inom processerna kommer du att uppfylla de strategiska målen. Genom att ta ett mål efter det andra säkerställer du att du är på rätt väg mot den vision som kommer att förverkliga affärsidén.

Jag hoppas att du förstår hur allting där hänger ihop. Så vad som kommer att hända i de kommande videorna är att jag kommer att ta denna affisch och vi kommer att gå igenom de olika komponenterna som dessa pekar på. Så till exempel, strategier, det går till strategierna och vi kommer att prata mer om strategier. Affärsidén är densamma. Vi kommer att prata mer om affärsidén. Med detta sagt måste du förstå alla dessa komponenter för att kunna utmärka dig i ditt förbättringsarbete.

Vilka element arbetar du med i dag?

Jag vill veta vilka av dessa sju nyckelelement du arbetar med i dag. Vilken av dem är mest värdefull för ditt förbättringsarbete? Om du kan välja en. Annars kan du välja dem alla, men lämna en kommentar nedan så att vi kan diskutera vilken av dem du tycker är mest intressant. Om du vill ha den här affischen och kunna följa med i det fallet kan du klicka här så kommer du till en sida där du hittar den och kan ladda ner den gratis. Med detta sagt, lycka till. Och låt oss nu forma våra företag för att uppnå högsta kvalitet.