Beskrivning för "De 9 vyerna av en framgångsrik affärsmodell (BV34)"

De 9 vyerna av en framgångsrik affärsmodell (BV34)

Har du en tydlig beskrivning av hur du levererar värde till dina kunder? Vet du vad du erbjuder och vem du erbjuder det? Exakt vilka metoder du använder för att betjäna dina kunder, hur mycket pengar du tjänar på att betjäna dina kunder och alla kostnader som är förknippade med detta? Utan en tydlig och detaljerad affärsmodell kan det hända att du missar viktiga processer eller att du inte utnyttjar dina resurser på ett sätt som hjälper ditt företag att växa. Titta på den här videon för att förstå de 9 element som behövs för en framgångsrik affärsmodell.