Beskrivning för "”De är bara ute efter att tjäna pengar”"

”De är bara ute efter att tjäna pengar”

”De är bara ute efter att tjäna pengar”, hör jag damen i radio säga. Hon fortsätter att ondgöra sig över bolaget som inte levererat det hon förväntat sig.

Du har säkert hört det flera gånger också, och det är ett feltänk, hos flera parter.

För hur tjänar ett företag som verkar på en väl fungerande marknad pengar? Jo, genom att leverera värde till de som är beredd att betala det som företaget vill ha för sina tjänster.

Är det för dyrt, då går du någon annanstans där du tycker att balansen mellan det värde du får och pengarna som du betalar är bättre. Det samma händer om du tycker att värdet är för lågt, för det är hela tiden balansen mellan priset och värdet som du avgör när du ska handla.

På en icke fungerande marknad sätts denna funktion ur spel. Till exempel när det är monopol inom ett område. Då kan företaget höja priset så att de får in mer pengar än motsvarande värde som de levererar.

Så om vi utgår från att damen i radio åsyftar ett företag som agerar på en fungerande marknad, då är uttrycket “de är bara ute efter att tjäna pengar” att inte se helheten. För det finns inga lagliga genvägar till att tjäna pengar, utan att också leverera värde till kunderna.

Inom offentlig sektor

Men inom offentlig sektor då, hur fungerar det där, för där är det ofta ingen marknad som i affärsvärlden? Där är det många gånger ett monopol på att få det värde som du är ute efter.

Du kan inte få:

  • din fjärrvärme någon annanstans än från det kommunala fjärrvärmenätet,
  • ditt pass någon annanstans än från Polisen,
  • ditt studiebidrag någon annanstans än från CSN,
    och så vidare.

För att åter koppla det till damen i radions uttalande och vrida om det till något inom offentlig sektor, så skulle man kunna säga att “de är bara ute efter att hålla sin budget”.

Jag vill dock påstå att det inte heller är helt rätt. Ingen kan långsiktigt framgångsrikt agera på en monopolistisk arena om man inte levererar värde. Inte Polisen eller någon annan myndighet heller. För är det så att dessa offentliga verksamheter inte levererar värde, så kommer det att komma andra som vill göra det, eller så ledsnar vi som befolkning och kräver ändring.

Jag nämner Polisen som exempel, för att det är tankemässigt så utmanande i vår kultur att någon annan agerar som polis. Men det är inte ohört i världen, att där polisen inte kan skydda medborgarna, så uppstår det andra som är villiga att göra det. Ibland kallas de medborgargarden och ibland är det kriminella som kliver in och tar över “ordning och reda”.

Naturligtvis är det deras “ordning och reda”, så att de kan fortsätta bedriva sin verksamhet, men till ty ändå en typ av ordning och reda som medborgarna kan tycka vara bättre än laglöshet.

Det samma gäller inom andra områden inom offentlig sektor, där vi måste se till att leverera värde som kunderna, vad de än må kallas (patient, fastighetsägare, student, brukare, …), efterfrågar.

Vill privata sjukvården bara tjäna pengar?

Tänk på våra online-doktorer som dök upp för många år sedan. Varifrån kom de? Det var för att vår befintliga sjukvård inte levererade den service som förväntades av oss patienter som söker vård. Önskan var snabb och enkel rådgivning från en sjukvårdskunnig person. Inte där jag ska behöva vänta dagar, veckor eller månader för att få ett svar.

Jag brukar säga att det inte var förbjudet för ett landsting att tänka på att använda den nya tekniken och sen ha ett gäng med läkare och sjuksystrar som svarande på inkommande behov av olika karaktär. Typ det som vi nu ser från Min Doktor eller Kry.

Det vara bara det att deras kultur gjorde det omöjligt för dem att tänka dessa tankar. Om man tänkte dem så var det omöjligt att genomdriva idén.

Vi ser det på område efter område, där leveranser i den offentligas regi övergår till någon annan. Sjukvård, som i ovan exempel, social omsorg, och även hos polisen, där vi ser väktarbolag på allt fler områden överta skydd av människor och egendom.

Så för att summera veckans tankar:

  1. Det går inte som företag att tjäna pengar på en väl fungerande marknad utan att leverera värde till kunderna, som de är beredd att betala för.
  2. Det går inte att som offentlig verksamhet överleva långsiktigt utan att leverera det värde som kunden efterfrågar.

Sen som tillägg: Om du arbetar inom offentlig verksamhet så har du ett extra stort ansvar att se till att ni levererar de värde som kunden efterfrågar samtidigt som ni är effektiva i att göra det. Detta för att den välfärd som vi byggt upp ska kunna fortsätta att finnas.

Behovet kommer inte att försvinna, det är bara frågan om vem som ska leverera det?

Hur säkerställer du då att ni som företag verkligen tjänar pengar, eller att du inom offentlig verksamhet både får budgeten att gå ihop och har nöjda medborgare som tycker det är värt att betala skattemedel till verksamheten?

Jo, genom att identifiera vad kunderna verkligen behöver. Utifrån det behov som finns måste ni skapa ett effektivt värdeskapande flöde. Att ni verkligen uppfyller behovet som de efterfrågar.

Med ett “effektivt värdeskapande flöde” menar jag att ni behöver gå igenom VAD värdet är ni ska skapa, och HUR ni ska skapa det. I hur:ett så finner ni de saker som ni kan bli bättre på.

Förväntar man sig att få ett ärende hanterat på 14 dagar, där ni, eller lagstiftaren, går ut och säger att det ni ska utföra det på max 30 dagar. Det betyder att om ni sedan gör det på 180 dagar, då har ni problem i HUR ni skapar värdet. Det är däri som behovet av arbete finns.

Det är inte alltid att “det saknas resurser”. Enligt min erfarenhet mer att de resurser som redan finns inte används på ett effektivt sätt. Då hjälper det inte att ösa in mer resurser för att jobba i ett resursslösande flöde. Det får bara budgeten att spricka.

Lycka till i veckan med att kritiskt granska det värdeskapande flödena ni har. Där ligger fröet till förbättring av din verksamhet.

Hälsningar,

Matts