Beskrivning för "De tre huvudgrupperna av vinster från att förbättra din verksamhet (BV1)"

De tre huvudgrupperna av vinster från att förbättra din verksamhet (BV1)

Vad vi vinner på att göra förbättringsarbete.

Jag delar in de saker, de resultat som vi har, vad vi vinner genom att förbättra vår verksamhet, i tre kategorier, och dessa är viktiga för dig som arbetar som affärsanalytiker, du måste ha dessa tre i åtanke när du pratar med teamet, med människorna inom organisationen, så att de förstår varför du ska förbättra.

Låt oss titta på dessa tre kategorier.

Den första kategorin är att skapa eller leverera ett bättre eller högre värde för kunden. Och vad det är beror på verksamheten. Det skulle kunna gå snabbare. Det skulle kunna vara av högre kvalitet. Det kan vara både och. Men genom att öka värdet för dina kunder gör du dem också mer nöjda, och mer nöjda kunder kommer tillbaka och köper mer från dig. Om du kan ha en återkommande försäljning till dem, om du är ett företag. De kan också hänvisa andra till dig, så att du får fler klienter, fler kunder, bara genom att de som är nöjda med din tjänst hänvisar dig.

Eller om du är en organisation inom den offentliga sektorn och du kanske inte vill att dina kunder ska komma tillbaka. Om du till exempel arbetar inom hälso- och sjukvården vill du egentligen inte att patienten ska komma tillbaka till dig. I det fallet är det bra om den nöjda kunden eller klienten, patienten, i det här fallet, talar väl om dig till andra, eftersom de som senare kommer i kontakt med dig kommer att ha en positiv inställning till dig från början, och det kommer att hjälpa teamet att arbeta mycket bättre med positiva människor, i stället för människor som har en negativ inställning.

Vi känner alla till vissa organisationer där alla ”vet” att de har dålig service, vilket innebär att när vi kontaktar dem är vi redan inställda på att få en dålig upplevelse med den organisationen.

Nu fortsätter vi till den andra kategorin, och det är ett lyckligare lag. Genom att förbättra arbetet i organisationen hjälper du dem att bli lyckligare, eftersom teamet då får mer kontroll över sitt eget öde, det vill säga sin egen arbetsmiljö. Om du gör förbättringsarbetet på rätt sätt hjälper du dem att få kontroll, och genom att ha kontroll över ditt eget arbete och din egen miljö blir du friskare. Du kommer att bli lyckligare eftersom du har kontroll, och lyckligare människor är mindre sjuka, så du sänker sjuktalen.

Och om människor levererar ett bättre värde för sina kunder kommer de att få feedback från kunden om att de levererat ett bra värde. Det kommer att göra dem gladare, och gladare människor ger kunden ett ännu bättre värde. Det är alltså en uppåtgående spiral av ökat värde och tillfredsställelse från kunden, och sedan lycka och kontroll över din omgivning, och återigen ökat värde och lycka och så vidare. Det kommer alltså att vara en uppåtgående spiral.

Den tredje kategorin är en starkare ekonomi, och om det är ett företag som du hjälper, kommer de att öka sina intäkter genom att ha nöjda kunder som köper mer eller hänvisar andra till företaget. Men de kommer också att ha en lägre kostnad, eftersom människor som är gladare när de arbetar inom organisationen är effektivare och mer produktiva. Därför kommer de att fokusera på att göra rätt saker, de saker som skapar värde för kunderna, och inte de saker som inte skapar värde. Alla dessa saker, allt avfall, flyttas ut, och det innebär att de kanske inte behöver anställa två, tio eller tjugo fler personer för att göra samma arbete som de gör nu, med samma antal personer som tidigare, vilket innebär att de relativt sett kommer att ha en lägre kostnad än om de inte gör förbättringen.

Eller så kan de ha lägre kostnader genom att de inte behöver ersätta personer som går i pension, till exempel.

Och om du arbetar inom den offentliga sektorn och hjälper en organisation som arbetar med hälso- och sjukvård, till exempel, eller ansökan, bygglov, körkort eller något liknande, ökar naturligtvis inte intäkterna på samma sätt om det inte är en blandning av skattepengar som täcker kostnaden och en avgift som någon betalar, för om fler människor kommer in kommer avgiften naturligtvis att öka. Men i övrigt kommer ni att ha samma intäkter, eftersom de betalas i förväg av skattepengarna.

Men du kommer att få samma vinster som vi pratade om tidigare, när det gäller lägre kostnader, och lägre kostnader kommer naturligtvis att leda till en starkare ekonomi för företaget, och en starkare ekonomi ger organisationen frihet, för om du inte utsätts för press från en dålig ekonomisk situation kommer du naturligtvis att må mycket bättre, du kommer att vara gladare och du kommer att leverera ett ännu bättre värde.

Men du kan också göra så mycket i din organisation som du inte har kunnat göra tidigare, eftersom du inte har haft de pengarna. Och det kan vara kostnader som du lägger ner för att ytterligare öka värdet för kunden och glädjen för teamet.

De tre kategorierna är alltså ökat värde för kunden, nöjdare team och starkare ekonomi.

Lämna gärna en kommentar nedan till den här videon, och du kan också gå till cleanstream.se om du tittar på den här videon någon annanstans, för där pågår alla diskussioner och det finns mer gratis material.

Till dig och ditt företag.