Beskrivning för "Den hanterbara situationen (BV28)"

Den hanterbara situationen (BV28)


I den här videon kommer jag att prata om den hanterbara organisationen och varför du måste ta dig ur det kaos som du kanske har i din organisation idag. Hej. Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon fortsätter jag att prata om den tydlighetsmatris som jag presenterade i förra videon.

Och allt är kopplat till dessa komponenter för affärskompetens och det förhållande de har eftersom det förklarar varför du behöver förbättra dig. Det var en fråga som jag fick tidigare, och jag ville besvara den frågan för er alla med dessa tre, eller faktiskt fyra videor som jag spelar in just nu.

Den oartikulerade men tydliga organisationen

Hur som helst, vi är nu inne på video nummer två i denna lilla miniserie inom serien. Vi pratade om detta i samband med tydlighetsmatrisen. Fyra fält. Vi har den tydliga oklarheten. Vi har outtalat eller outtalat och uttalat.

I den senaste videon talade jag om vad som finns här nere, och den manipulativa situationen, relationen, organisationen. Här spelar man med varandra eftersom ingenting är tydligt formulerat. Ingenting är klart, och det kan vara en del av organisationen. Det kan vara hela organisationen. Jag har sett organisationer som är helt nere här. Människor kämpar för att ta sig ur det, men krafter drar dem tillbaka. Så hela organisationen är faktiskt mycket oklar och oartikulerad.

I dagens video är vi nere på det här området, på det här fältet, där saker och ting är oartikulerade och ändå tydliga. Vi har alltså tydliga saker som vi inte talar om eller skriver om, och vad kan det bero på? Och jag ska ta ett exempel som jag gjorde tidigare på vad som händer på det här området.

Anställda lär sig när de får höra att de gjort något fel

Här har vi regler och bestämmelser som inte är nedskrivna, men folk lär sig dem ändå, för så fort du är på väg att överskrida gränsen, gränsen för vad du bör och inte bör göra, kommer någon att tillrättavisa dig och säga: ”Vänta lite. Matts, du kan inte göra så här.”

Varför? Jag har inte läst något om det. Och sedan är det så här vi gör saker och ting här. Här nere har vi alltså en situation där vi blir tillrättavisade för saker som vi gör fel.

Människor berättar för oss. Här borta berättade de egentligen ingenting för det var inget som sades. Ingenting var riktigt klart alls. Här är det tydligt eftersom vi får veta att det är så här vi gör saker och ting, men att vi måste lära oss det på den hårda vägen. På så sätt får vi en hanterbar situation, relation eller organisation.

Den hanterbara situationen

I ett hanterbart förhållande:

  • Vi lär oss på det hårda sättet vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Vi kanske inte gillar det, men vi kan hantera vår arbetsdag med det som grund.
  • Vi sitter still och tar inga initiativ, vi klarar oss bara genom arbetsdagen.

Vi kan faktiskt klara oss i den världen. Det är som att flytta från en del av världen till en annan del av världen där du kommer in i ett nytt samhälle där de har en ny, eller för dig, en ny kultur för hur man gör saker och ting. Ni talar om detta, men inte om det. Du gör det här, men gör inte det där. Gör inte så här och så vidare. Så alla dessa saker som du lärt dig på det hårda sättet kan du hantera med dem. Du kanske inte riktigt gillar dem, men de är tydliga så du kan hantera dem.

Så här nere har vi människor som är mer av typen ”Okej”. ”Ja, ja. Jag förstår.” Det är inte roligt att gå över gränsen och få höra att man har gjort något fel, men sedan drar man sig tillbaka och säger ”Okej, jag förstår”.

Men vi är kanske inte öppna för att diskutera saker, varken i den här världen eller i den här relationen, den här situationen som vi har inom en organisation, för det är som när Joni är med på mötet, vi har aldrig nämnt vad som hände med Mary och Joan när de var ute och sålde (blah blah), för då kommer Joni att, vad som helst.

Dessa situationer är inte fördelaktiga på arbetsplatsen

Jag menar, sådana situationer kan vi inte ha på vår arbetsplats. Att vi inte kan prata om saker som påverkar vårt sätt att utföra arbetet, att leverera värde till våra kunder. Vi måste kunna formulera oss och ha klarhet om dessa olika situationer, dessa händelser på framsidan som har inträffat, men här nere är vi inte det.

Men vi kan hantera, som det står, en hanterbar situation. Vi kan hantera det tack vare att vi bara faller tillbaka och säger: ”Okej. Det är som du vill. Jag gör bara det här då, så tar du hand om allting. Jag bryr mig egentligen inte.” Så vi får inte hit de engagerade människorna. Vi får bara de som klarar sig under dagen. De kommer på morgonen. De åker på kvällen. De gör så lite som möjligt eftersom de bara vill överleva i den struktur som vi har skapat för dem.

Känner du igen den här situationen?

Så jag kommer i de två kommande videorna att prata om de två återstående fälten i den här fyrfältsmatrisen inom klarhetsmatrisen. Men jag har också en fråga till dig. Känner du igen detta? Finns det något sådant i din organisation? Har du haft det på den tidigare arbetsplatsen där du skulle arbeta och där du bara lyckades med det? Man försöker egentligen inte göra något annat, för då trampar man någon på tårna, går över en gräns eller vad som helst. En oskriven linje eftersom vi inte vill bryta mot regler som är uttalade, men du bryter mot dessa oartikulerade regler.

Om du har det kan du lämna en kommentar nedan, eller om du inte har det kan du också lämna en kommentar. Jag har aldrig sett detta förut. Och då säger jag grattis till dig. Om du vill ha denna affisch så att du kan följa med bättre i de kommande filmerna, klicka här så kommer du till en sida där du kan ladda ner den gratis. Vi ses i nästa video, och tills dess kan vi börja forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.