Beskrivning för "Den nya synen på din organisation(BV38)"

Den nya synen på din organisation(BV38)

I den här videon kommer jag att tala om organisationsmodellen och hur du kan se på ditt företag på ett helt nytt sätt. Hej. Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. Välkommen tillbaka till den serie där jag talar om dessa mycket viktiga komponenter för affärskompetens och förhållandet mellan dem.

Jag vill hjälpa dig att lyckas

Anledningen till att jag gör detta är att jag vill hjälpa dig. Jag älskar att hjälpa dig att förstå dem på djupet och att sedan kunna ta nästa steg och utmärka dig i var och en av dem, för om du gör det kommer du att ha nått väldigt, väldigt långt inom ditt företag när det gäller hur du kan göra det mer utmärkt och få det att växa och förbättra det. Det är vad jag gör där.

I flera videor har vi talat om de högre nivåkomponenterna som affärsidé och strategi och så vidare, och vi har också gått ner till produktportföljen och marknadsidentifieringen och talat om det framgångsrika kundresultatet, och alla dessa saker kommer att återkomma senare också. Som jag sa är de alla relaterade till varandra. Det är som ett stort nät här med alla dessa komponenter som är relaterade till varandra.

Dina medarbetare är organisationens viktigaste resurs

I en video, jag tror att det är tre eller fyra videor tillbaka, talade jag om affärsmodellen och en av dessa komponenter inom komponenten är nyckelresurserna. Och en av de viktigaste resurserna som vi vanligtvis har i vår verksamhet är människor. De mänskliga resurserna. De flesta av våra verksamheter innehåller människor och dessa människor är mycket viktiga för oss, och ju fler tjänster vi har i vår organisation, desto fler människor kommer vi också att ha och desto viktigare är det att vi har bra resurser för att ta hand om våra kunder.

Organisationer består av tre huvuddelar

Låt oss titta på resursen och det gör vi genom att zooma över eller flytta över till organisationsmodellen och i organisationsmodellen har vi tre delar. Den första delen är projektorganisationen, och projektorganisationen har funnits i ungefär 200 år, och vad var det?

Projektorganisationen för att fördela resurser till projekten

I början hade vi bara linjeorganisationen, den funktionella organisationen, och det är hierarkin. Den vanliga hierarkin där du har en chef och chefen har chefer och så vidare, men sedan förstod människor eller företag att vi inte kan lösa allt inom hierarkin, inom linjeorganisationen.

Så vi behöver ett annat sätt att göra det, och det är projektet, eftersom man då sätter en organisation vid sidan av linjeorganisationen och säger: ”Okej. Vi vill att ni ska lösa den här uppgiften och vi vill att ni ska ha så här mycket pengar för att göra det, och ni kan sedan ha den här resursen och den här resursen och så vidare”.

Vi tog alltså resurser från vilken organisation som helst eller från flera organisationer och satte in dem i ett projekt. Projektorganisationerna är alltså de organisationer där vi driver våra projekt.

Processorganisationen tilldelar resurser för att leverera värde

Nästa del är processorganisationen, för i processorganisationen kör vi våra processer. Och processer har som du vet inte funnits så länge. Ungefär på 80- eller 90-talet.

Ja. Jag vet att Deming började med detta 1928 och började tänka på att man faktiskt skulle ha processer i stället för linjeorganisation, men i allmänhet började vi tala om processer på 90-talet när vi talade om business process re-engineering. Vi gick in och tittade på processerna och gjorde om dem.

Så processorganisationen är också ett sätt som inte finns inom linjeorganisationen. Och det är att vi har en uppfattning om att vi levererar värde konstant, hela tiden. En process fortsätter alltid och vi levererar ett värde, en ny kund kommer in.

Vi levererar ett värde, en ny kund kommer in och så vidare och så vidare. Så vi började utforma våra processer på ett sätt som var mycket bättre än vad vi hade gjort tidigare. Men som du och jag vet finns det fortfarande friktion mellan processer och linjeorganisationen, och vi har till exempel Matrix Organization som försöker lösa detta. Och jag ser att många organisationer inte lyckas alls. En del gör det, de flesta gör det inte.

Kompetensorganisationen fördelar talangresurser för att skapa värde

Men sedan har vi den tredje delen i denna modell, och det är kompetensorganisationen. Det är ett sätt att se på dina resurser på ett helt nytt sätt. Istället för att ha människor i lådor i en hierarki där det här är min avdelning eller enhet och det här är din avdelning eller enhet, och jag har mina resurser och du har dina resurser, och jag är chef eller du är chef och vi har båda en annan chef som står över oss. Med hjälp av denna hierarki kan vi börja fundera på vilken kompetens som behövs för att leverera värde för våra klienter eller kunder.

Kompetensorganisationen fördelar resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt

Det är ett mycket mer flexibelt sätt att hantera våra resurser och det är också mycket trevligare att vara i den typen av organisation. Det är lite oklart för vissa människor eftersom de är så vana vid att ha linjeorganisationens struktur, med en chef som har en chef som har en chef som har en chef och så vidare.

Så om du går in i kompetensorganisationen kan det vara lite besvärligt i början, men det är mycket mer kraftfullt i slutändan. Men det som modellen visar är att nyckeln ligger i mitten, eftersom processer och projekt kräver kompetens för att driva projektet, och för att driva en process behöver man resurser.

Rätt personalresurser vid rätt tidpunkt

Och i affärsmodellen talade vi om nyckelresurser. Och när det gäller mänskliga resurser behöver du dessa resurser på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens för att kunna utföra det projekt och den process som krävs och fokusera på att leverera ett fantastiskt värde för våra kunder.

Så processerna och projekten kräver en kompetens, färdigheter från kompetensorganisationen, som svarar på denna uppmaning och säger: ”Ja, jag har den här resursen och den här resursen och den här resursen”.

Det finns alltså individer i kompetensorganisationen. Det är där deras hem finns. Det är där deras chef finns, deras chef, deras resursägare, deras kompetensägare, de kan ha olika rollnamn. Men det är där jag pratar lön med, där jag pratar om jag mår dåligt och alla dessa mjuka saker som vi har i vår relation på jobbet. Jag talar mest om kompetensorganisation, men jag talar mer om vad man ska göra och hur man ska göra det, mer detaljerat om vad man ska leverera. Det talar jag om i processerna och projekten.

Hur bedömer du kompetensen i din organisation?

Jag kan gå mycket djupt in på detta, men jag stannar här för tillfället. Och om du vill fråga mig något, som jag sa tidigare, är det bara att skicka mig ett mejl, ringa mig och jag svarar så fort som möjligt eller lämna en kommentar. Varför inte göra det? Lämna en kommentar här så kan jag svara på den också.

Okej, i nästa video kommer jag att ta upp denna kompetensorganisation och jag kommer att specificera den mer i detalj när vi kommer till vilka kompetenser vi behöver i organisationen. Hur kan vi fundera över vilka kompetenser som behövs och vilka kompetenser vi har?

Det kommer jag att tala om i den kommande videon. Men tills dess kan du få den här affischen gratis om du vill ha den. Klicka här så kommer du till en sida där du kan ladda ner den. Och som sagt, det är gratis så att du kan följa med, bättre i videorna, och du kan bättre förstå alla dessa komponenter och förhållandet mellan dem. Med det sagt, vi ses i nästa video. Och låt oss nu forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.