Beskrivning för "Den osäkra organisationen (BV29)"

Den osäkra organisationen (BV29)

I den här videon kommer jag att tala om den osäkra organisationen och varför du måste ta dig ur kaoset för att förbättra din verksamhet. Hej. Matts Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. Jag fortsätter den här miniserien med att förklara tydlighetsmatrisen och den är kopplad till alla dessa, jag borde säga, alla dessa komponenter som du behöver förstå, och arbeta med, och utmärka dig i, för att få en verkligt kraftfull, framgångsrik verksamhet.

Men låt oss gå över till denna klarhetsmatris. Vi har två axlar, tydliga och oklara, och vi har oartikulerade och artikulerade.

Vi har alltså talat om vad som finns här nere i en manipulativ situation, en relation, en organisation där människor spelar med varandra. Här finns inget skrivet. Ingenting sägs på ett tydligt sätt. Vi vet inte riktigt vad som händer eftersom folk spelar med oss på grund av sin egen agenda.

Så här nere råder kaos. Enligt vissa åsikter, vissa människors åsikter, kan det vara en order, men det är deras order för att uppnå vad de vill. Det är inte vad vi som lag kommer att göra. Mer som vad som kommer att göras individuellt. Men i allmänhet har vi en manipulativ miljö där människor spelar med varandra för sin egen skull.

Sedan talade vi om vad som är klart men fortfarande oartikulerat, och vi har den hanterbara situationen och relationen där människor vet exakt när de går över en viss gräns, men de kan inte lära sig om den gränsen i förväg. De kan inte läsa om det. De kan inte riktigt se en video om det, för då skulle det vara artikulerat, men här är det oartikulerat. Kulturen är här nere. När kulturen är riktigt stark på ett visst sätt och särskilt en kultur där vi inte pratar om den, för om vi har en kultur som alltid existerar, då är vi här uppe. Men vi kommer att komma till det. Här nere har vi en kultur där man förväntas veta saker och ting.

Den uttalade men fortfarande otydliga kulturen

Men i den här videon går vi vidare till saker som är formulerade, men som fortfarande är oklara. Vad kan det då vara? Det kan vara en situation, till exempel ett möte. Vi har ett mycket viktigt möte. Den stora chefen har bett dig komma till ett möte, och du och resten av personalen är med på mötet. Och den stora chefen står där och pratar om allt. Bla, bla, bla, bla. Här är visionen.

Så han eller hon talar kanske om de komponenter som jag har i diagrammet, men när du lämnar mötet är du fortfarande så här: ”Vad?”, och du frågade din kollega: ”Förstod du vad han sa?”. ”Nej, jag förstod det inte.”

Vissa chefer håller medvetet sina anställda i mörker

Så folk pratar med dig. Folk skriver saker till dig, men du förstår fortfarande inte eftersom det är så oklart vad de vill. De kanske vill hålla det luddigt eftersom de är lite som här nere, där man kan manipulera människor. Så den högsta chefen som jag talade om vid det möte som du deltog i. Han eller hon kanske ärligt tror att han eller hon har berättat allt. Nu vet alla vad jag menar. Nu kommer det att bli mycket bra, men kanske inte eftersom den chefen kan vara en chef som inte tillåter kritik och frågor.

Kanske vill folk inte räcka upp handen. ”Ursäkta mig, sir. Jag förstod inte riktigt det.”, för ”Nej. Är du dum? Förstår du inte vad jag säger?” Och det vill man inte ha som individ. Så det kan vara så att människor inte riktigt bjuder in dig att ifrågasätta och be om klarhet. Men det kan också vara så att människor här uppe formulerar saker och ting, men de är luddiga för att de vill vara luddiga. De vill att du inte ska vara alltför säker på vad du ska göra, för då kan de komma tillbaka till dig och spela med dig. Lite som här nere, men nu pratar de med dig, men de är luddiga och de gör det med flit.

I en osäker organisation vet människor inte hur de ska agera eller reagera

Det vi har här uppe är alltså en osäker relation, situation eller organisation. Människor känner sig inte riktigt trygga när de tar nästa steg eftersom de inte vet om de gör det de ska göra. Jag tog ett möte som exempel, men det kan också vara ett e-postmeddelande. Ett e-postmeddelande kommer ut. Folk läser den. De förstår inte riktigt vad det står. Det kan vara på internet. Du går in och ser att cheferna har berättat något på internet. Du läser det, men du förstår inte riktigt vad det handlar om, och du vet inte hur du ska reagera eller agera utifrån den information du har fått, och då känner du osäkerhet.

Du vet inte vad du ska göra, för om du har kulturen eller gör det är det inte okej att göra fel. Då vill du inte göra eller ta det extra eller ta det extra steget bara för att ”Åh, ska jag flytta hit? Nej, jag är inte riktigt säker, för vad händer om jag flyttar hit? Kanske någon säger något om mig eller så får jag ett straff av något slag.”

Så vi har nu, ser du, de röda delarna här, den manipulativa situationen, eller relationen, organisationen, och den hanterbara situationen är också röd. Den blir grön och den osäkra är också röd och blir grön mot den.

Jag vill gärna höra om din organisation och dina erfarenheter

I den kommande videon kommer jag att tala om var saker och ting är tydliga och var saker och ting är artikulerade, och om du följer färgkoderna kommer du att förstå att det kommer att vara ett grönt område där uppe, men det är för nästa video.

Känner du att du har en erfarenhet av denna osäkerhet inom din organisation? Lämna en kommentar nedan. Det skulle vara roligt att höra vad ni har för erfarenheter i den här frågan. Om du vill ha en kopia av diagrammet som visar alla komponenter som jag har talat om i den här serien, klicka här så kommer du via hyperlänken till en webbplats där du kan ladda ner det gratis. Till nästa gång ska vi gå och forma vår verksamhet för att uppnå toppkvalitet.