Beskrivning för "Det bästa receptet mot silosyndromet (BV16)"

Det bästa receptet mot silosyndromet (BV16)


Hej, Matts Rehnstrom här. Shaper of Business Excellence. I den här videon kommer jag att ge dig det främsta receptet mot silosyndromet.

Som du vet är alla råd jag ger dig baserade på min 25-åriga erfarenhet av att hjälpa olika organisationer att förbättra sig. Det viktigaste som jag ser som ett hinder för förbättringsarbete är silosyndromet. Det är där alla gör sin egen sak. Om du går in för att göra ett förbättringsarbete ser du att alla gör sitt eget förbättringsarbete.

När alla avdelningar gör sitt eget förbättringsarbete

Så en avdelning har förbättrat sig. De andra avdelningarna är också på väg att förbättra sig, men de pratar inte med varandra. Och i en tidigare video nämnde jag detta som, som vi säger i Sverige, att vi asfalterar, eller asfalterar, våra kostigar. Alla kommer att gå sina egna vägar, kanske förbättra sig lite, men de kommer inte att nå den enorma framgång som vi skulle kunna nå om vi samarbetade.

Det är som om en organisation har ett synfält. När vi var barn, eller kanske till och med som vuxna, sitter vi i en båt, vi har en tittskärm och tittar under vattnet, vi tittar ner och ser botten, så en vän säger ”Åh, fisken, såg du den?” och du svarar ”Ja, jag såg den. Jag såg den. Den var här.” Men din vän som är där borta, eller du där inne, du sitter också där och tittar på det. ”Åh, här kommer en annan fisk. Jag såg den. Ja, det finns många fiskar här nere.”

Att missa den stora bilden

Men jag ser inte samma sak som du gör och du ser inte samma sak som jag gör. Och i de organisationer som vi har går fisken runt här. Dessa fiskar är våra kunder i branschen, så vi ser inte hela flödet.

Vi ser bara vad vi ser genom den lilla vy som vi har, som är vår silo, så det recept för förbättringsarbete som jag lovade att ge er. Först och främst ska du anordna en workshop där du samlar så många personer som möjligt i ledande positioner och så högt upp som möjligt i din organisation.

Mitt recept för att förhindra förbättringsarbete i silos

  1. Leda en workshop på hög nivå
  2. Titta på hela processen från början till slut
  3. Se på förbättringarna ur kundernas synvinkel
  4. Bonus: Din process kan sträcka sig utanför din egen organisation.

Under workshopen går man igenom hela verksamheten. Man går igenom och tittar på de processer som finns, ser till att alla delar den synen på organisationen och när man har hittat processerna i organisationen tittar man på dem ur kundens synvinkel.

Först och främst bör du göra en workshop så högt upp som möjligt i organisationen. För det andra ska du under workshopen undersöka de processer från början till slut som du har i din organisation. En tredjedel av allt du gör är att se det ur kundens perspektiv.

Och en bonus som jag kan ge dig ett recept. Är det processen, processen från början till slut? Det kanske inte bara är inom din organisation. Det kan vara utanför din verksamhet. Det kan även omfatta andra företag, för om du tittar på det visningsområdet på din avdelning, eller någon i sin lägenhet, och någon annan tittar på sin avdelning.

Samma sak gäller när du tittar på hela processflödet och kundernas behov, men bara ur ditt företag, din organisations synvinkel. Det kan vara högre upp. Det kanske är ett större synfält, men det är fortfarande bara en silo där fisken simmar från en sida till en annan och du måste se hela flödet.

Så det är mitt tips för idag och mitt recept för dig som har, om du har det, vilket jag tror att de flesta av oss har, detta silosyndrom. Så lycka till och låt oss forma vår verksamhet till excellens.