Beskrivning för "Du har alla resurser du behöver!"

Du har alla resurser du behöver!

Pengar i euroFörra veckan var det mycket diskussion i svenska medier om rapporter om dåliga resultat inom sjukvården. Rapporter visar att sjukvården runt om i Sverige har förlängda väntetider både på akutmottagningar och för att få specialistbehandling för identifierade sjukdomar. I rapporterna framhålls också att sjukhusen är överfulla.

Politiker intervjuades i samband med mediedebatten om hur mer pengar ska investeras i systemet. De styrande i olika regioner försvarar de investeringar som gjorts, medan oppositionen anklagar dem för att inte göra tillräckligt. Det verkar som om man bara diskuterar hur mycket pengar som spenderas på hälsovård, inte hur pengarna används.

Efter att ha hjälpt organisationer att prestera bättre i cirka 20 år måste jag säga att jag har sett detta problem förut. Jag måste också betona att pengarna finns där – ni har allt ni behöver, så använd dem mer effektivt.

Många av de organisationer som jag tittar på har en slöserifaktor på 35-45 %. Det innebär att av alla kostnader som organisationerna har går mer än en tredjedel till verksamhet som inte borde ha utförts alls. Pengar spenderas på saker som inte har något som helst värde för kunden, eller för någon annan för den delen. Detta beror på att organisationen inte fokuserar på det som är viktigt – det värde som skapas för kunden – men också på att de saknar ledarskap för att gå vidare.

För ett företag innebär detta avfall att det ekonomiska resultatet blir sämre än vad det annars skulle ha blivit. Intäkterna måste täcka kostnader som inte borde finnas. Detta innebär också att de kan tvingas ta mer betalt av kunderna än vad som är nödvändigt för att få ett positivt resultat överhuvudtaget. Genom att öka effektiviteten i det utförda arbetet kommer de att ha en direkt positiv inverkan på resultatet.

En offentlig organisation betalas huvudsakligen i förväg eftersom skattebetalarnas pengar först samlas in och sedan fördelas genom en budgetprocess. Detta innebär att den servicenivå som organisationen ger sjunker i samma takt som de aktiviteter som kategoriseras som avfall ökar. Genom att utföra aktiviteter som är slöseri slösar organisationen också bort en del av sin budget.

Lösningen på problemet är att sluta slösa bort potentialen. Det gör du genom att organisera verksamheten så att den skapar kundvärde, dvs. processer. Linjeorganisationen är ett hinder i denna fråga, eftersom den inte stöder ett fokus på kunden.

En annan lösning är att börja hantera de utformade processerna, då koncentrerar du dig på att skapa värde för kunderna och det är den viktigaste uppgiften du kan arbeta med. Om du koncentrerar dig på att skapa värde kan du också öka det värde du kan erbjuda dina kunder och därmed skapa mer värde för samma kostnad.

Sluta skrika efter mer pengar. Problemet är inte bristen på pengar, utan verksamhetens ineffektivitet. Den svenska sjukvården och många andra företag har alla pengar de behöver, de behöver bara hantera dem med mer omsorg!

Dela och kommentera gärna!

För dig och din organisation.

Matts

PS. Om du vill få mer gratis material om Business Excellence kan du anmäla dig till nyhetsbrevet till höger.