Beskrivning för "Du måste ta dig tid för att reflektera!"

Du måste ta dig tid för att reflektera!

Välkommen åter till denna Business Excellence artikel, efter en fantastisk sommar. För alla som gillar sol och värme, vilket jag gör, så har det varit väldigt skönt.

Sommaren är en period då många reflekterar över sina liv och då också sitt arbete. Det ges en naturlig möjlighet då man kommer bort från det dagliga jagandet.

Icon, Question - MC900442000Många människor sitter fast i att ständigt jaga allt som skall göras utan att ha möjlighet till att reflektera, inte innan semestern i alla fall. Det blir endast att utföra en uppgift och sedan ta sig an nästa i ett aldrig sinande flöde.

Jag läste en artikel i somras där det nämndes att allt fler ledare för stora organisationer har insett styrkan i att reflektera.. För mig är reflektion en naturlig del då jag pratar om ständigt lärande och den så kallade Deming-cirkeln, eller PDCA-hjulet. PDCA står för Plan – Do – Check – Act, och innebär att man ständigt skall utvärdera det man gjort och därefter agera så att man kan lära sig av erfarenheterna till nästa gång.

Man skall alltid reflektera på det man gjort och åstadkommit för att kunna förbättra sig. Utan att ha tagit reda på hur det som gjorts har gått och vilka resultat som fåtts, så är det svårt att arbeta med förbättring, då man inte har något att förhålla sig till.

I Sverige har vi förhållandevis lång semester och många tar ut flera veckor under sommaren. Det innebär att det är först då som människor kommer ifrån och kan genomföra den nödvändiga reflektionen. Det är först då människor tänker igenom sina liv och då också sin arbetssituation.

En del livsförändrande beslut tas kring semesterperioden. Det är flera som funderar på att byta arbete kring och efter semestern. Varför de inte trivs är ett ämne för ett annat nyhetsbrev. Det intressanta för denna artikel är att reflektionen ger den effekten som vi ser.

Vi måste ta tillvara på denna kraft i det dagliga arbetet också. Jag föreslår att du viker tid varje dag och varje vecka till att reflektera över vad som gick bra och vad som kunde varit bättre. Ta med dig denna lärdom till nästa gång du står inför samma situation, projekt eller process.

Om det är så att du är ansvarig för en verksamhet och en grupp människor däri, då föreslår jag att du också planerar in reflektion inom gruppen. Gör det till en vana som utförs varje dag, varje vecka och efter avslutat projekt och process.

Se till att ha ett bra sätt att ta hand om det som kommer fram under reflektionen. Det är avgörande om det skall kunna vara ett underlag för kommande arbete. Annars är det lätt att det blir bortglömt.

Jag ser att de som lyckas har fått in en rutin i att reflektera på sig och sitt arbete, och inte vänta på att det skall finnas tid borta ifrån det vanliga arbetet, så som en kick-off eller personligen vid semester.

Om du tycker att du inte har tid att reflektera för att du har så mycket att göra, tänk då på att det aldrig kommer att bli mindre att göra och mer tid. Tar du dig och er inte tid att reflektera nu, kommer du att fortsätta att få samma resultat som du får idag. Vill du något annat, är det dags att sätta igång med reflektion.

Reflektion är grunden i allt förbättringsarbete, och det är vad vinnarna och de som ständigt förbättrar sig gör. Se till att du är en av dem du också. Lycka till!

 

För din och din verksamhets framgång!

Matts