Beskrivning för "Facebook storsatsar. Behöver du bry dig?"

Facebook storsatsar. Behöver du bry dig?

Nu är det då dags att avsluta den lilla dykningen in i innovationer med teknikens hjälp. I detta brev täcker jag in två områden på samma gång. Oavsett om du idag ser behov eller möjlighet för dem i din verksamhet, så bör du hålla koll på dem.

För utvecklingen går otroligt fort och vill man vara innovativ så behöver man hänga med i utvecklingen.

VR

Det första är Virtual Reality, virtuell verklighet. Är det inte något som bara finns i spelvärlden? Nej, långt ifrån. Det finns applikationer inom sjukvården, industin, och på andra ställen.

Jag har en vän som utvecklar VR program för att hjälpa patienter öka rörlighet i armar, ben och hela kroppen efter operationer, eller istället för operation.

Vad är VR kanske du frågar dig? Det är att via att sätta på sig ett par glasögon, av tjockare slag innehållande små skärmar, se en värld som är animerad och som du kan interagera med på olika sätt.

När du vrider huvudet så ser du olika saker och du kan interagera fysiskt genom att flytta armar och ben för att utföra saker vilket direkt ses i den virtuella verkligheten.

Plocka bollar som rör sig i olika hastighet

I ovan exempel med min väns produkt så får patienten öva rörligheten genom att fånga, plocka upp eller sträcka sig efter saker i den virtuella världen. Detta ökar deras rörlighet i vissa väl utvalda muskelgrupper, beroende på patientes behov.

Istället för att ta emot en boll kastad av någon så kan man fånga en animerad boll, vilket också kan komma farande med en hastighet som är lägre än den fysiska världen tillåter.

VR för industrin eller omvårdnad

VR kan också användas för att öva på underhållsåtgärder i en produktionsverksamhet eller att hjälpa en patient eller brukare. Du kanske kan plocka isär en motor eller liknande genom att följa instruktioner du tidigare studerat.

Blir det fel så gör det ingenting utan du börjar bara om och övar vidare tills du lärt dig alla handgrepp. Allt animerat i kombination med utförarens rörelser.

Vad skulle VR kunna göra i din verksamhet? Kanske övning för olika typer av handgrepp som ni gör i verksamheten. Allt från att göra något underhåll på en maskin till att hjälpa en behövande på något sätt.

AR

Augmented reality vilket betyder förstärkt verklighet. Här är nästa steg från VR, där den verklighet som vi idag upplever förstärks med hjälp av datorn via glasögon, telefonen eller läsplatta.

Här ser jag själv riktigt stora möjligheter i verksamheter som jag arbetar med. Tänk dig om du jobbar med någon form av teknisk verksamhet där det finns maskiner. Du kan då till exempel via en läsplatta eller telefon se hur till exempelvis en pumps olika delar ser ut invändigt. Du behöver inte leta efter en pärm med sprängskiss utan den finns redan i telefonen.

Finns det därtill inbyggd konditionsmätning i pumpen så kan du se var i pumpen eventuellt börjar fungera sämre och behöver service.

Underjorden kallar

Jag kan exemplifiera vidare med lösningar inom vatten och avlopp där man via sina glasögon kan se hur rörledningar är dragna under marken. Det är en kombination av det man ser i verkligheten, det vill säga mest asfalt och brunnslock, och det som datorn vet om de olika rören och kopplingarna.

Olika färger kan visa olika typer och olika dimensioner, och vill man veta mer om någon speciell del så kan man begära upp den informationen i glasögonen eller läsplattan. Information från underhållssystemet och kartsystemet bidrar till den kompletta bilden.

Distans och farliga miljöer

Vidare kan det vara för någon som driftar en anläggning som finns på avstånd eller i ovänligt miljö. Då kan driftsoperatören via AR-glasögonen se hur det ser ut i anläggningen.

En kamera i taket som har 360° vy kan läggas in i glasögonen kombinerat med animerad information, och sen kan man interagera med utrustning för att se status och göra vissa enklare justeringar. Det kan vidare kombineras med en drönare vars bild man ser och rörelser man kan direkt kontrollera.

Det blir både AR och VR samtidigt.

Rätt information vid rätt tid

Du väljer vad du vill se om vad, vilket gör att du ser bara precis det du behöver för att göra uppgiften. Inom sjukvården kan det vara att koppla samman röntgenbilder som tagits med den fysiska patienten. Då kan man via glasögonen, telefonen eller läsplattan se vad det är man behöver se direkt “på” patienten.

Enklare att förklara för patienten av problemet ligger när patienten kan se det själv.

Häng med i utvecklingen

Som jag nämnde så kanske du inte idag ser något jättestort behov av VR eller AR. Ska du vara innovativ så rekommenderar jag dig att kolla in dessa delar och ta dig en stund att se hur det skulle kunna vara till nytta för dig och din verksamhet.

Utvecklingen går starkt framåt just nu för både VR och AR. Läste här om dagen en artikel där man lyfte fram att Meta (det omdöpta företaget Facebook) som köpt företaget Oculus. Oculus är experter på VR-glasögon och -applikationer, vilket Meta vill komma åt.

Efter det så har Meta nu drygt 10.000 anställda som bara sitter och utvecklar produkter kring AR och VR. Tiotusen, i ett företag. Bara det gör att det är ett område att hålla koll på.

Det finns de som riktar in sig på att 2025 kommer VR och AR vara en naturlig del av våra liv och vår verksamhet. Hur ser det ut hos dig? Vad ser du för möjligheteter inom området för att förbättra din verksamhet?

Vill du ha assistans i att diskutera innovativa tankar kring VR och AR i er verksamhet? Behöver du en strategi inom området? Kontakta mig på matts@mattsrehnstrom.com.

Nu hoppas jag att jag givit dig en och annan tanke att fundera på och hur system-till-system integration, automation, virtuell verklighet och förstärkt verklighet kan hjälpa dig i din verksamhet att bli mer effektiv och ge en än bättre service.

Har du frågor och funderingar så vet du var du når mig och oss på Clean Stream.

Önskar dig en kommande fantastiskt innovativ vecka. Vi lämnar IT-innovationer för nu och så hörs vi nästa vecka inom ett annat ämne för att förbättra din verksamhet.

Matts