Beskrivning för "Fantasi är viktigare än kunskap"

Fantasi är viktigare än kunskap

Albert Einstein uttryckte i en intervju att “Fantasi är mycket viktigare än kunskap. För kunskap har sina begränsningar, medan fantasin kan sträcka sig hur långt som helst för att stimulera och driva utveckling.”

I de tre tidigare veckobreven så berättade jag om olika styr- och ledarstilar som vi kan se både över världen i det stora, men också i våra egna organisationer. Man behöver inte vara en diktator för ett land, för att föredra att styra genom kommandostruktur. Det sker tyvärr även i avdelningar, förvaltningar och företag.

I förra veckobrevet tog jag upp tankarna kring NBF, Nätverksbaserat Försvar. Tankarna inom NBF gäller, som jag skrev, inte bara som något för Försvarsmakten. Det bygger på en digital plattform som möjliggör distribuerat ledarskap, självstyrande grupper och tillitsbaserad styrning och ledning. Det fungerar minst lika bra inom företag och organisationer.

Men, ser du det framför dig? Hur skulle det ser ut hos er?

Vad ska du göra med kunskapen?

Det är här Albert Einsteins citat kommer in. Det är viktigare att ha fantasi än kunskap. För med fantasin så kan vi tänka scenarion i våra liv och vår verksamhet som vi inte ännu har kunskapen till. Och jag skulle vilja lägga till; att utan fantasi så vet vi inte vad vi ska använda all kunskap till.

Mycket av mitt liv går ut på att utbilda människor i att arbeta med att förbättra sin tillvaro i sina verksamheter. Det blir mycket av “först gör du så här, och sen gör du så här” och så vidare för att lyckas konkret med förbättringsarbetet. Men därtill så är det också att entusiasmera människor till att faktiskt kunna se vad denna kunskap ska kunna användas till.

Det är viktigt att du kan se vad som skulle kunna bli bättre. Det är också viktigt att du kan drömma om hur verksamheten verkligen skulle kunna se ut när det är så bra som du vill ha det.

Därefter behöver du kunna förmedla din vision till kollegor. Annars står du själv där och har drömmar, men dina kollegor ser dem inte. Och de har kanske sina egna drömmar, vilket de inte heller förmedlar till dig. Det blir inte något konkret av det hela.

Och det är svårt att förmedla drömmar och tankar. Det är därför de som arbetar med filmskapande beskriver sina drömmar och tankar med hjälp av story boarding. Det är ett sätt att åskådliggöra hur berättelsen löper på igenom filmen.

Det samma går att göra för en verksamhet, eftersom verksamhetens värdeskapande också är ett flöde. Därtill finns det en grund som allt står på, men människors glädje, entusiasm och energi. Det behöver också åskådliggöras.

Hur ser det ut för dig?

Men först behöver du har din bild klar för dig. Hur skulle det se ut hos er, i er verksamhet?

 • Hur skulle det se ut när alla era kunder (vad ni än kallar dem) är supernöjd med den service ni tillhandahåller?
 • Hur skulle det se ut när ni inte bara kartlagt hur processerna ser ut idag, utan ni har tagit steget fullt ut och designat dem så som ni vill att de ska fungera?
 • Hur skulle det vidare se ut när ni detaljerat era processer på en sådan nivå så de faktiskt bidrar till medarbetarnas arbete?
 • Och hur skulle det se ut när ni beskrivit dem i den nivå så att diskussioner om avgörande detaljer kommer fram i dager? Detta i kontrast till att hålla det så grovt så att alla kan bara nicka och hålla med.
 • Hur skulle det se ut när ni har alla era processer designade och ihopkopplade i en väl fungerande verksamhetsstruktur?
 • Hur skulle det se ut när ni byggt körbara processer som guidar er gemensamt i ert värdeskapande? I kontrast till att endast har beskrivning av processen som ett “förslag” eller “rekommendation” som finns på webben eller i en mapp.
 • Samt hur skulle det se ut när ni har en instrumentbräda för alla processer så att ni kan momentant mäta och följa upp dem, samt därtill se en sammanställd bild över delar och hela verksamheten?

Vad skulle detta göra för er?

Skulle det innebära:

 • Att ni blir effektivare i ert arbete, där det arbete som ni lägger ner också betyder något?
 • Att ni minskar era kvalitetsbristkostnader, där ni spenderar tid och pengar på att korrigera fel som inte skulle behöva finnas om ni gjorde rätt från början?
 • Att ni ökar arbetsglädjen och minskar sjukskrivningarna, där människor trivs på arbetsplatsen och får energi av att vara där?
 • Att ni har ledare iställer för chefer?
 • Att dessa ledare kan följa upp det som är viktigt istället för att jaga efter saker som andra skulle kunna ta tag i, samt naturligtvis inte behöver ta tag i frågor som inte ens skulle behöva finnas?
 • Att alla medarbetare vet vad man ska göra, när man ska göra det och att man ska göra det tillsammans som ett stort “vi” istället för “jag, vi och dom”?

Du känner din verksamhet bäst. Vad är din dröm för er verksamhet? Vad är din dröm för din arbetssituation, sett ur ett helhetsperspektiv och hur ni skapar värde för dem ni finns till för?

Med dina drömmar startar arbetet

Ert förbättringsarbete börjar med dina och era drömmar. Därefter kommer behovet av kunskap. Att skaffa sig den kunskapen finns det utbildning för, bland annat hos oss på Clean Stream. Men drömmarna de måste du själv stå för. Jag kan ge dig idéer och entusiasmera, men det är dina drömmar som är de som ni ska arbeta för att uppnå.

Ta tillfället i akt och sätt dig på en solig plats, ta med ett block och penna, samt tänk för ditt inre hur en förbättrad verksamhet verkligen ser ut. Skriv ner dina tankar och ta med dem in i ditt förbättringsarbete.

Du får gärna återkoppla vad det är du ser för er. Vad är dina drömmar?

Behöver du sen hjälp med att forma din strategi och förbättringsarbete, så vet du att jag och vi finns här för att hjälpa dig. Sen nedan för mer information.

Under tiden så fortsätter jag mitt uppdrag att entusiasmera dig och andra i att bedriva förbättringsarbete, samt att lära ut exakt hur ni tar er dit.

Hälsningar,

Matts