Beskrivning för "Förbättring kommer inte från ingenting!"

Förbättring kommer inte från ingenting!

Välkommen till den andra artikeln detta förbättringens år, 2014. Det här skriver jag nu i en dojo, det vill säga en träningslokal för budo-sporter, och inspirationen kommer från mina upplevelser inom Ju Jutsu och andra budo-discipliner.

I dojon använder vi bälten för att visa nivån på våra färdigheter. Det är en tydlig symbol om hur långt vi har utvecklats och vilka tekniker vi skall behärska. Något som jag lärde mig tidigt när jag och min bror började träna, var att vid svart bälte så börjar träningen på allvar. Svart är således inte ett slutmål, utan en början, en början på att bemästra disciplinen. Det finns tio grader av svart, men endast 5 grader innan svart.

För att nå svart bälte och vidare upp i de tio graderna, krävs att man lägger ner en mängd med engagemang och energi. Allt för att hela tiden utvecklas vidare. Det gäller alla sporter och det gäller faktiskt även allt annat i livet också, så även på arbetet.

För att ni skall har möjlighet…

  • att ha det roligare på jobbet varje dag,
  • att kunna leverera mer värde till kunderna,
  • att ha en bättre arbetsmiljö,
  • att kunna ha sundare finanser,

med mera, så krävs det att ni konstant utvecklar er.

Allt detta känns som sunt förnuft, men det är långt ifrån alla som gör det. Jag möter många människor i en mängd olika organisationer, som ibland tror att de inte behöver lägga ner så mycket arbete på att bli bättre. Att de inte skall behöva offra något nu, för att få det bättre framgent. De hoppas på att det finns en snabb-fix som gör att de når Business Excellence utan allt för stor insats.

Men som det heter, skall man vara fin får man lida pin. Utveckling, oavsett område, kommer inte från ingenting. Det finns inget som heter att-få-något-för-inget eller gratis-luncher.

Jag menar inte att vi skall arbeta hårdare och svettas mer bara för att det endast är då vi får resultat. Det gäller kanske om vi skall minska på magens omfång och för att bygga muskler. Nej, vi behöver arbeta smartare och på så vis åstadkomma mer med mindre.

Är inte det en motsägelse? Jo, det kan nog vara så om man mixar ihop termerna. Vi måste arbeta mer effektivt och ge ett ökat värde, men för att komma dit måste vi vara beredda att ändra inställningen att vi inte behöver göra något, samt vi måste kliva utanför den komfortabla zonen. Endast då kan vi utvecklas.

För att påbörja din och verksamhetens utveckling krävs också att ni ökar er kompetens. Kompetens som kommer väl till hands i en miljö där nya idéer får frodas och lyftas upp till diskussion.

Som ledare är det viktigt att du förstår de grundläggande tankarna och har en möjlighet att leda förbättringsarbetet enligt en beprövad modell.

Får jag föreslå att du tittar in på beskrivningen av utbildningen verksamhetsstrategi för ledare vilket ger dig en rejäl grund att stå på i det kommande förbättringsarbetet som du leder under året. Missa inte nästa utbildningstillfälle den 19-20 mars i Stockholm.

Jag avslutar med att citera sensei, den som leder träningen och har svart bälte, nu när han hejar på de andra i en tung fysisk övning: ”Kämpa på! Det finns ingen ände på vad ni kan åstadkomma. När ni känner att ni inte orkar mer har ni bara använt 30 % av er förmåga. Kämpa på!”

Dela gärna och kommentera.
För din och din verksamhets framgång!
Matts

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.