Beskrivning för "Håll hastigheten!"

Håll hastigheten!

Det verkar som om världen snurrar snabbare för varje år. Kraven på vår verksamhet ökar för varje dag. Utmaningarna kommer snabbare. Vi måste förändras med den, och det är bäst att vi gör det snabbt. Du har inte råd att sitta och vänta på att anpassa dig. Den enda vägen är framåt och uppåt.

Jag förstår att det är mycket som måste göras i ett företag. Det finns många saker som konkurrerar om din tid. Samtidigt som du måste förbättra dig själv och ditt företag måste du också ta hand om den dagliga verksamheten. Men om du inte förbättrar dig nu, i dag, i detta ögonblick, kommer du att ha svårare att göra det i framtiden.

Det som du gör i ditt företag blir svårare och svårare att utföra eftersom kraven har ökat. Det kanske inte bara är en enskild uppgift som blir svårare, utan du kommer att hamna i en svårare situation som helhet. Allt kommer att gå åt helvete runt omkring dig när kraven förändras och ditt företag inte anpassar sig.

När det sedan är dags för dig att göra förbättringar kommer du att upptäcka att du har ännu mer att ta hand om i den dagliga verksamheten, och steget för att komma ikapp är ännu högre. Det är som att skjuta snö framför dig med ett platt blad, där snön representerar den mängd arbete som du måste ta hand om. Du kan bara göra så mycket innan allting stannar upp.

Detta stopp kan påverka dig fysiskt som person, vilket jag verkligen inte hoppas att det kommer att göra. Du kanske blir sjuk eller bara trött på situationen. I det senare fallet lämnar du, som en uppskattad medlem av teamet, situationen och lämnar företaget i en ännu värre situation.

Men stoppet kan också vara att verksamheten inte längre fungerar och att du går i konkurs, eller att någon annan tar över din marknad och ger dig ännu större svårigheter.

Jag har arbetat med organisationer som verkligen har ett stort behov av förbättringar. Det vet de och de börjar med entusiasm med sitt förbättringsarbete. Sedan drabbas de av ”kalenderförlamning”. Workshops måste bokas och arbete måste utföras. Problemet är ”bara” att det inte finns tid kvar i kalendern. Under stora frustrationer försöker de få in de personer som behöver delta i arbetet i samma konferensrum vid samma tidpunkt. Eftersom folk redan har mycket att göra och har fyllt sina kalendrar i veckor eller månader före idag är det nästan omöjligt att få något gjort.

Då tar förbättringsprojektet, som är så viktigt för företagets framtid, mycket längre tid än väntat och även mycket längre tid än vad organisationen har råd med. I slutet av projektet har resurserna lagt ner flera månader på projektet utan att få någon effekt av det. Den entusiasm som fanns i början är plötsligt borta och ersätts av förvåning och misstro. ”Kommer det här någonsin att lyckas?” och ”Jag är inte längre så säker på att vi kommer att få ut något av det här”.

Jag har också upplevt att teamet arbetar mycket hårt under lång tid och fortfarande är entusiastiska över vad de har åstadkommit. Men när det är dags för dem att presentera den för ledningen möts de av låg prioritet. Det tar bort entusiasmen från alla.

Därför är det så viktigt att du som ledare i organisationen ser till att alla förstår vikten av ditt förbättringsarbete. Det gäller även dig och resten av ledningen. Det är mycket bättre att hålla ett högt tempo under hela projektet. Se till att teamet är fokuserat och att tiden inte bara flyger förbi. Befria dem från så mycket av det dagliga arbetet som möjligt. Se till att deras kalender är rensad och att de känner till prioriteringarna. Både du och ditt företag kommer att vinna på detta.

För dig och för ditt företag.

Matts