Beskrivning för "Har du den energi som krävs för en snabb förflyttning?"

Har du den energi som krävs för en snabb förflyttning?

I förra veckan så berättade jag om hur jag hjälpte min dotter med studierna och hur det ledde mig till att se Newtons lagar och hur de också gäller vid verksamhetsutveckling.

Jag berättade om Newtons första lag och hur vi kan lära av alla tre lagarna i vårt förbättringsarbete.

Newton tre lagar är:

  1. Lagen om tröghet
  2. Lagen om acceleration
  3. Lagen om verkan och återverkan

Den första lagen sa oss att det går åt en stor mängd kraft för att förflytta ett tungt föremål snabbt, samt att ett föremål som är i vila kommer att stanna i vila om ingen påverkar den.

Det betyder överfört mot verksamhetsutveckling att det går åt stor mängd energi för oss att påverka en stor verksamhet snabbt. Samt också att om vi inget gör så kommer inget heller att hända. Rätt logiskt, eller hur?

Lagen om acceleration

Det leder oss vidare in till lagen om acceleration. Den säger att för att få ett föremål att accelerera så behövs det en kraft som är proportionell till föremålets massa och mot accelerationen själv.

Vill du förflytta ett tungt föremål snabbt så behövs det en stor kraft. Ett lättare föremål kan däremot förflyttas snabbt med mycket mindre mängd kraft inblandad.

För vår verksamhetsutveckling så är det samma. Vill du snabbt förbättra hela er verksamhet som är av lite större slag, så krävs det också en stor insats. Mycket energi kommer att gå åt. Men om du istället för att ta helheten, väljer en process inom verksamheten så kommer det krävas mindre kraft för att genomföra förbättringen inom det området.

Du behöver ha en strategi

Här blir det fråga om vilken strategi som är bäst? Det ena är att ta hela verksamheten långsamt framåt med lägre energi, alternativt snabbare fast med behov av mer energi. Det andra är att ta en del av verksamheten snabbt fram vilket kräver mindre energi än att ta helheten.

Det vill säga; vill du jobba på bred front eller med delar av verksamheten. Båda har sin styrkor och svagheter. Att jobba brett kommer att leda till att det går generellt lite långsammare över hela spektrat. Men samtidigt så berör förbättringsarbetet alla på en gång. Alla känner sig delaktiga och det känns som ni tillsammans är med på förbättringsresan. Det är positivt. Långsamhet med bred delaktighet.

Medan om man jobbar i ett valt fokuserat område kan du komma längre inom det området. Du kan göra förbättringen ända i botten för just den delen och sedan visa upp ett föredömligt resultat snabbt.

Vad är viktigt för dig?

Här beror det lite på vad du vill visa upp inom och utom verksamheten. Vill du visa att ni tar utvecklingsarbetet på allvar i hela verksamheten så behöver du välja helheten. Det får ta mer tid, men alla är med. En varning är dock på sin plats. Det får inte gå för långsamt, för då ser man aldrig resultatet av förbättringsarbetet, utan det blir bara en pålaga till det dagliga arbetet. Och då är det på väg utför.

Att jobba med helheten innebär att du skapar en kraftfull verksamhetsstruktur som visar alla era övergripande processer och sen arbetar ni med osthyvelsprincipen igenom dem alla. Då går ni igenom process för process och kanske bara kartlägger dem först. För att sedan i nästa steg övergå till att designa om den, och sedan utveckla dem och införa dem i dess nya versioner.

Snabbhet i resultat

Vill du istället visa upp det goda exemplet i hur långt ni kommit inom ett visst område. Ja, då ska du välja ut ett område och sedan snabbt köra “ända in i kaklet”.

Om du vill jobba enligt detta sätt så ska du ändå först skapa dig en kraftfull verksamhetsstruktur. Det rekommenderar jag alltid att man göra. Men sen övergår du till att zooma in på en process och utveckla den i ett högre tempo så den kartläggs, designas, utvecklas med ny teknik, eller vad som nu krävs, och sen snabbt införs den i verksamheten.

Fördelen är att då kan du snabbt visa upp ett gott exempel på en lyckad utveckling. Det ger så energi till andra processers grupper att ta vid och följa exemplet. En annan fördel med det är att det ger dig en möjlighet att lära längs vägen och anpassa dig. Det kommer att göra att det går fortare vid nästa process som ska utvecklas.

Så, du behöver tänka igenom vad som är viktigt för din och er verksamhet. Vilken strategi ska du ha. Glöm inte att det krävs resurser (pengar, tid och arbetskraft) för att lyckas med förbättringsarbetet.

Nästa vecka fortsätter vi med Newtons tredje lag och ser hur den också hänger ihop med förbättringsarbetet i våra verksamheter.

Tills dess; ha en fantastisk vecka.

Hälsar Matts