Beskrivning för "Har du hög eller låg ambitionsnivå?"

Har du hög eller låg ambitionsnivå?

Jag kommer ihåg hur frustrerande det var. “Vi vet inte vad som kommer att beslutas, så vi får avvakta.” “Vi behöver sänka ambitionsnivån utifrån den realitet vi lever i”. Detta upprepades varenda år under 1990-talet då jag tjänstgjorde på de olika övningarna i Försvarsmakten.

Det var så att politikerna drog ner på pengarna och vi var tvungna att anpassa oss. Men det blev så till den milda grad så att det blev nästan ingenting kvar. Inget hopp i verksamheten, ingen framtidstro, inga övningar, ingen verksamhet.

Att alltid få höra att vi måste minska vår ambitionsnivå var demoraliserande. Det blev tråkigt och ointressant att närvara.

Fallet var högt

Innan dess, från 1985 till 1995 då var ambitionsnivån stor. Vi jobbade med att utveckla vårt förband, vi planerade, vi övade och vi längtade till nästa gång det var dags att träffas igen för att få fortsätta med vårt arbete..

Det gjorde att när det under andra halvan av 90-talet blev påbud på att sänka ambitionsnivån så var fallet väldigt högt. Många lämnade “firman” för man trodde inte på framtiden.

Hög ambitionsnivå

Hur hänger detta nu då ihop med förbättringsarbete och verksamhetsutveckling tänker du kanske? Jo, det har direkt koppling. För att lyckas med utveckling, för att bygga, för att bli bättre, så måste du ha en stor ambitionsnivå.

Det är direkt förödande att ha en låg ambitionsnivå. Det är lika förödande att som individ med hög ambition, bli tillsagd att man måste sänka nivån.

“Vill du nå till trädtopparna måste du sikta mot himlen”, kommer jag ihåg att min pappa sa till mig när jag var liten. Det är så här också; en hög ambitionsnivå är en garant för att du också kommer att nå längre.

Du kanske ser, som jag, att det på något sätt alltid blir lite rabatt på vad man önskar sig. En liten sänkning som gör att man många gånger inte når helt ända fram. Önskar du 100, så når du kanske 80. Men önskar du bara 50, så når du också bara till 30.

Det gäller både personligt som i verksamheten. Har du låg ambition så kommer du att stanna liten i dina tankar, dina planer och i din vilja.

För med en låg ambition, så krävs det inte så mycket insats. Och en liten insats ger också ett magert resultat. Det enda som är positivt med en riktigt lång ambitionsnivå är att du nästan alltid kommer att uppnå den, för det krävdes ju inte så mycket. Men någon utveckling lär det inte bli.

  1. Charlotte Kalla eller Gunde Svan hade aldrig lyckats med sina bravader inom skidsporten med låg ambitionsnivå.
  2. Elon Musk hade inte lyckats med att bygga Paypal, Tesla eller Space-X med låg ambitionsnivå.
  3. Albert Einstein hade aldrig kommit fram till relativitetsteorin om han hade haft en lång ambitionsnivå.
  4. Du hade aldrig utbildat dig och tagit dig till den position som du har idag, om du hade haft en lång amitionsnivå.

Din verksamhet kommer heller aldrig att bli vad den faktiskt skulle kunna vara, om ni inte arbetar med att sätta höga mål, hög förväntan och måla upp en stor vision. Därtill måste verksamheten också vara beredd att betala priset genom att också se till att arbeta med att förverkliga dem.

Början till målet

Allt ditt förbättringsarbete börjar med att du och ni har denna höga ambitionsnivå.

Om du finner att du är i en verksamhet som har låg ambitionsnivå, så kan du satsa på att entusiasmera dina chefer och medarbetare. Dock, så måste var och en besluta sig själv för att dela den höga ambitionsnivån. Gör man inte det så kommer man inte att lyckas.

Finner du att verksamheten i stort inte delar din höga ambitionsnivå och du har satsat på att höja den men utan resultat, då föreslår jag dig att du söker dig någonstans där du uppskattas mer. Lägg inte sordi på din egna ambition. Vi behöver den. Gör dig själv inte liten med små tankar, bara för att andra säger att “vi måste sänka ambitionsnivån”.

Höj den istället. För det är där du kommer att finna framgången att lösa de problem som verksamhet står inför.

Ha nu en riktigt ambitiös vecka.

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.