Beskrivning för "Har du satt dina BHAG:s?"

Har du satt dina BHAG:s?

Det är tyvärr så att allt för många förbättringsinitiativ inte når framgång i att verkligen förbättra verksamheten. Antingen så dör initiativet innan det nått resultat eller blev det inte den verkliga förbättring som man tänkt sig när man väl arbetat med det ett tag.

Innan resultat

En del förbättringsarbeten avbryts som sagt innan de når resultat. Det inte så vanligt att någon “drar ut kontakten” till arbetet, vilket generellt sett väldigt ovanligt inom projektvärlden. Man kör ofta projekt vidare fast det är uppenbart att möjligheten att nå målen är minimala eller helt obefintliga.

Min erfarenhet av förbättringsinitiativ är att arbetet istället sakta med säkert tynar bort tills det inte längre är något liv kvar i arbetet. Folk ledsnar då man uppfattar att det förbättringsarbete man arbetar med, inte prioriteras jämfört med annat som finns att göra.

Man får inte det stöd man behöver och önskar, utan krav och förväntningar ställs mer tydligt på allt annat som man ska göra. Då är det lätt att man lägger förbättringarna åt sidan och gör det där andra istället.

Det som började så bra när många var med och hade förväntningar, har nu minskat till några få, för att sen kanske bara ha dig som eldsjäl. Men ditt engagemang har också gränser och när den är nådd, ja, då avstannar arbetet snart.

Jag har själv varit där i olika sammanhang, där jag frågat mig om det är värt att fortsätta. Det är ju ändå bara jag som brytt mig om det blir bra.

Syfte och mål

Andra projekt saknar ett tydligt syfte och till det ambitiösa mål. Det finns ingenting att sikta in sig på och drömma om. Och har du inte tagit dig tid att tillsammans med dina kollegor tydligt beskrivit syftet, då kommer var och en att ha sitt eget syfte och jobba utifrån det.

Har du dessutom inte satt upp ambitiösa mål, då kommer var och en att sikta på sitt eget mål, utifrån sitt eget syfte.

Istället för att projektet fokuserar som en laser så sprids projektets fokuset som via en discokula. Det strålar åt alla håll och kanter.

Med ett tydligt mål så har du lättare att kommunicera ut vad ni siktar på.

Med en bra förankring från start när ni skapar era mål, så är du inte ensam om att se målen och ni har således lättare tillsammans att sikta mot dom. Det är inte bara ditt mål. Det är ert mål.

Ambitiös

När du sätter målen ni vill uppnå, då vill det till att ta i. Ta i mer än vad du tror. Det är allt för många som fegar ur och tänker att vi inte ska ta i så mycket. Kanske tänker man att för stora mål som man inte når, gör att man blir ledsen och tvivlar på sin förmåga.

Här vill det till att skilja på mål. Jag är en förespråkare för det som kallas smarta mål, där SMART är en akronym för Specifikt, Mätbart, Accepterat (av den som ska utföra arbetet), Realistisk (sett ur utförarens synpunkt) och Tidskopplat (d v s det finns ett datum när målet ska vara uppfyllt).

Men det finns också något som kallas BHAG. Det står för stora håriga och djärva mål (Big Hairy Audacious Goals). Dessa fyller syftet att vara så djärva så att de drar oss framåt mot dem. Detta då det är så häftigt att tänka sig in i att vara där framme, när dessa mål har uppfyllts.

Vi kanske inte når ända fram, men vi når ändå långt mycket längre än om vi hade satt säkra, små och lätt uppnådda mål.

Så det är viktigt att kunna använda sig av båda typerna av mål; de SMART:a och dina BHAG:s.

Jag läste en artikel härom sistens rörande entreprenörer och hur länge företag överlever. Det är kortare än många nog tror. Endast 45,4% överlever längre än 5 år och 32,8% längre än 10 år. Det visade sig att de företag som når framgång mer än andra, är de som har ambitiösa mål.

Så att sätta mål som drar er framåt, både generellt och också inom förbättringsarbetet, är avgörande för att lyckas.

Så för att summera veckans brev;

  1. Skaffa er ett tydligt syfte med förbättringsarbetet.
  2. Sätt tillsammans upp ambitiösa mål för ert förbättringsarbete.

Ha en fin vecka tills nästa gång.

Matts