Beskrivning för "Hur du förhindrar att ditt företag minskar förbättringarna (BV10)"

Hur du förhindrar att ditt företag minskar förbättringarna (BV10)

Hur du kan förhindra att företaget minskar sina egna förbättringar.

När självtvivel infinner sig

Jag ser ett återkommande problem och det är att när jag arbetar med företag i början är de mycket entusiastiska. De har mycket bra idéer som jag hjälper dem att komma på för att förbättra sina lösningar. Så jag lär dem hur man gör det och sedan lyckas jag eftersom de har många bra idéer. Men problemet som jag ser är att de tvivlar på sig själva efter några veckor eller månader när vi tittar på en process igen och när det är dags att genomföra den.

De säger: ”Vänta lite, vad är det här?” ”Vad menade vi?” eller ”Kan vi verkligen göra så här?” Om de kommer ihåg vad de kom fram till.

På något sätt känner de att ”Vänta lite, nu måste jag ta ett steg tillbaka. Det kan inte vara så bra som jag trodde tidigare, som vi trodde tidigare.”

Företaget kan inte utnyttja sin fulla potential

Och om de fortsätter med detta kommer de att minska sina förbättringar i sin verksamhet. Istället för att till exempel, om de är på nivå 40 just nu och siktar på nivå 100 och de kan nå hundra, men när de börjar tvivla på sig själva når de bara 52 eller 55 av dessa 100.

Så de ökade bara från 40 till 52 i stället för att gå från 40 till 100, eftersom de minskar sina möjligheter till förbättring. Och lösningen som jag ser det är att du som affärsanalytiker har varit en del av deras resa för att förbättra och komma med bra förbättringar. Du måste fortsätta att vägleda dem. De kan alltså fortsätta att genomföra alla dessa bra förbättringar som de hade tänkt sig. Om du inte gör det kommer ingen att göra det, eftersom de faktiskt kommer att falla tillbaka.

Du måste lugna dem och gå vidare.

De kommer att förringa sin egen förmåga och misslyckas jämfört med de hundra som de skulle kunna nå. Du har alltså en viktig roll där. Som affärsanalytiker måste du gå in och se till att du fortsätter att vara katalysator för deras förbättringar, så lär dig om deras förbättringar, deras önskade förbättringar och hjälp dem när de tvivlar på sig själva. Du måste finnas där för att vägleda dem. Okej?
aHej, Matt Rehnstrom här, Shaper of Business Excellence. I den här videon ska jag beskriva hur du kan förhindra att verksamheten minskar sina egna förbättringar.

När självtvivel infinner sig

Jag ser ett återkommande problem och det är att när jag arbetar med företag i början är de mycket entusiastiska. De har mycket bra idéer som jag hjälper dem att komma på för att förbättra sina lösningar. Så jag lär dem hur man gör det och sedan lyckas jag eftersom de har många bra idéer. Men problemet som jag ser är att de tvivlar på sig själva efter några veckor eller månader när vi tittar på en process igen och när det är dags att genomföra den.

De säger: ”Vänta lite, vad är det här?” ”Um, vad menade vi?” eller ”Kan vi verkligen göra så här?” Om de kommer ihåg vad de kom fram till.

På något sätt känner de att ”Vänta lite, nu måste jag ta ett steg tillbaka. Det kan inte vara så bra som jag trodde förut, som vi trodde förut.”

Företaget kan inte utnyttja sin fulla potential

Och om de fortsätter med detta kommer de att minska sina förbättringar i sin verksamhet. Istället för att till exempel, om de är på nivå 40 just nu och siktar på nivå 100 och de kan nå 100, men när de börjar tvivla på sig själva når de bara 52 eller 55 av dessa 100.

Så de ökade bara från 40 till 52 i stället för att gå från 40 till 100, eftersom de minskar sina möjligheter till förbättring. Och lösningen som jag ser det är att du som affärsanalytiker har varit en del av deras resa för att förbättra och komma med bra förbättringar. Du måste fortsätta att vägleda dem. De kan alltså fortsätta att genomföra alla dessa bra förbättringar som de hade tänkt sig. Om du inte gör det kommer ingen att göra det, eftersom de faktiskt kommer att falla tillbaka.

Du måste lugna dem och gå vidare.

De kommer att förringa sin egen förmåga och misslyckas jämfört med de hundra som de skulle kunna nå. Du har alltså en viktig roll där. Som affärsanalytiker måste du gå in och se till att du fortsätter att vara katalysator för deras förbättringar, så lär dig om deras förbättringar, deras önskade förbättringar och hjälp dem när de tvivlar på sig själva. Du måste finnas där för att vägleda dem. Okej?
t aggressiv plan och prata med dem om den. Sedan måste du hålla dem i handen längs vägen så att de känner sig bekväma med att implementera den första versionen. Om du gillar den här videon, dela den och lämna en kommentar nedan. Och låt oss nu forma vår verksamhet så att den blir utmärkt.