Beskrivning för "Hur du i höst lyckas skapa en kultur för förbättringar?"

Hur du i höst lyckas skapa en kultur för förbättringar?

Om någon vecka så är hjulen i full snurr som vanligt. Alla har kommit tillbaka från semester och läget återgår till det normala. Den enda skillnaden är att många av oss är lite mer solbrända och ser mer utvilade ut än vanligt.

Läge att se framåt

Är det inte läge att ta en titt på hur ni ser på förbättringsarbetet? Hur ni verkligen kan samla in alla goda tankar om förbättringar i er verksamhet. Och inte bara det, också hur ni säkerställer att ni genomdriver de önskade förbättringarna.

För här brister många tyvärr. Många går runt och pratar om förbättringar som man “borde göra” och som man önskar sig. Men det stannar där. Det blir inte något mer.

Läste en artikel som beskriver att drygt 80% av saker som man i ledningsgruppen vill genomdriva, aldrig blir av. Det är väl lite väl magstarkt, eller hur?

För att lyckas med förbättringsledning och de förbättringar man vill se, så måste man ha med förbättring i kulturen. För att få kontinuerlig förbättring som en del i sin kultur så behöver man aktivt lägga in det där. För det sker inte av sig själv.

Kultur finns i en verksamhet, vare sig man vill det eller inte. Det är inget man väljer om man vill ha. Men det betyder inte att kulturen är bra för verksamheten och er som arbetar i den.

Påverka din kultur

Det går att styra vilken kultur du vill ha i din verksamhet och organisation.

  • Ska den vara fylld av gnäll och skylla på andra – eller ska vi ta ansvar för vår egen leverans och öppet diskutera saker som går fel?
  • Ska den vara ostrukturerad och alla gör lite som de alltid gjort – eller ska vi ha en gemensam struktur där alla vet var som sker, när det sker och vem som gör vad?
  • Ska den vara ett stort “vi och dom” där “vi” alltid är bättre än “dom” – eller ska vi ha en gemensam vy över över hur vi skapar värde och därefter arbeta tillsammans.
  • Ska vi tolerera att vi inte mår bra – eller ska vi känna att vårt arbetet ger oss energi.

För att få in förbättringsarbetet som en del av kulturen i verksamheten och organisationen så behöver du aktivt lägga den där. Det är inget som sker av sig självt.

Endast ett aktivt och målinriktat arbete av att lägga in förbättringsarbetet som en del av kulturen kommer att fungera. Det blir desto viktigare om det är så att ni har en kultur som innehåller de negativa delarna som jag nämnde ovan.

Förbättringsarbete är jobbigt

Förbättringsarbetet är “jobbigt” då det innebär att vi måste ändra oss. All lägesförändring är arbetsamt. Därför behöver vi aktivt skapa en kultur som innehåller förbättringsarbete.

Det är tyvärr många gånger inte bara att lägga till förbättringsarbete in i ens kultur. Det kan krävas att ni också puttar undan en negativ kultur som redan finns där. Det vill säga den nya mer positiva kulturen du vill ha, ska ersätta en negativ kultur.

Nu när det strax är dags att starta höstens arbete så föreslår jag att du också tar tillfället i akt att göra dessa positiva förändringar.

Tre tips för att komma igång

För att få fart på förbättringsarbetet när ni drar igång igen i augusti så bjuder jag på tre tips. Vi håller det enkelt med målet att börja vrida om kulturen i organisationen.

Starta med att planera och organisera ert förbättringsarbete. Kolla gärna in metoden Shaper of Business Exellence och dess första fas, för vägledning i varje steg som skapar en solid förbättringsplan. (Hör av dig till mig så ska jag gå igenom dem med dig.)
Se också till att förbättringsarbetet är en stående punkt på ledningsgruppens dagordning.
Se också till att ni har förbättringsarbetet som stående punkt på era personalmöten.

Den första punkten är till för att visa att ni menar allvar och att det finns en plan. Med en plan så kommer alla kunna förstå vad det är som ni strävar mot och i vilken ordning som ni, på ett strukturerat sätt, ska arbeta med förbättringar. Finns det en plan finns det något att följa upp.

De andra två punkterna är till för att lyfta in termen förbättringsarbete på en högre nivå i organisationen. Det är där ni pratar om förbättringar.

Finns förbättringsarbetet som en punkt på ledningsgruppens agenda så är det tydligt att högsta ledningen löpande kommer att efterfråga resultat. Det driver då på det viktiga arbete bara genom det intresse och ständigt återkommande frågorna om hur det går. Här behöver du som chef ha tålamod, ditt ihållande intresse för förbättringsarbetet kommer att ge effekt.

Den tredje punkten är till för att tydligt signalera till hela organisationen att förbättringsarbete är naturligt och ska vara en del av er dagliga verksamhet. Som ledning så behöver man visa planen och var ni är i förhållande till den. Det ger en viktig signal som kommer att förändra er kultur till det bättre.

Ingen snabbfix

Det här är ingen snabbfix, för det är inte kulturförändringar. Att bli bättre tar tid. Men låt inte det stoppa er.

Tänk på att vi tenderar till att överskatta den tid det tar att genomdriva förändringar, men när det väl slår rot så underskattar vi tiden det tar att få effekt. Det vill säga; det tar tid i början, men sen går det undan när du väl har lyckats med att få förbättringsarbetet som en del av er vardagliga rutin.

Hur skulle du få ett ökat driv i förbättringsarbetet hos er? Vilka aktiviteter skulle du behöva göra för att ta nästa steg?

Återkom gärna så får jag höra hur du ser på det hela.

Och du, behöver du något råd längs vägen så vet du att det bara är att lyfta telefonen eller maila mig. Helt utan förpliktelser från din sida. Kan jag hjälpa till, så gör jag det gärna.

Du når mig på 070-528 52 61.

Tills nästa gång så hoppas jag du får en fortsatt fin övergång mellan juli och augusti.

Hälsningar,

Matts


Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.

Få gratis tillgång till vår digitala kunskapsbank

Du får fri tillgång till:

  • 7 specialrapporter med tips
  • 8 webinar-repriser
  • Checklistor m.m.